Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 14.01.2007Umorzenie niespłaconych pożyczek udzielonych z ZFŚS
  Pytanie podatnika: Czy umorzone bądź przedawnione wierzytelności stanowią dla pracowników i byłych pracowników Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
  • 03.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – o czym trzeba pamiętać
   Obowiązująca od 1.01.2007 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła wiele zmian. Niestety – ustawodawca zdaje się spodziewać, że wszyscy obywatele posiadają umiejętności co najmniej na poziomie biura prawnego Sejmu czy Senatu. Wskazuje na to sposób kształtowania przepisów. Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są tego przykładem.
   • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
    Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
    • 05.12.2006Udzielanie odpłatnych pożyczek podmiotom krajowym i zagranicznym
     Pytanie podatnika: Czy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy czynność ta na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia w opodatkowania, zarówno w przypadku gdy pożyczkobiorca jest polskim podmiotem - czynnym podatnikiem podatku VAT, jak również "podmiotem zagranicznym", posiadającym siedzibę poza terytorium kraju?
     • 28.11.2006Odliczenie w ramach ulgi odsetkowej odsetek od kredytu zaciągniętego w kolejnym banku na spłatę poprzedniego kredytu
      Pytanie: Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystałem z odliczenia od dochodu wykazanego we wspólnym zeznaniu małżonków spłaconych odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego. Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej w sytuacji zaciągnięcia nowego kredytu na spłatę poprzedniego kredytu mieszkaniowego na korzystniejszych warunkach finansowych?
      • 23.10.2006Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny jest opodatkowana?
       Interpelacja nr 3836 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez organy skarbowe przepisów podatkowych dotyczących nieoprocentowanych pożyczek udzielonych najbliższej rodzinie
       • 09.10.2006Pożyczka dla pracownika na zakup samochodu
        Pytanie podatnika: Czy różnica między wysokością odsetek zawartych w umowie (umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem), a odsetkami kredytów bankowych jest przychodem pracownika?
        • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
         Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
         • 09.07.2006MF w sprawie podatku od pożyczki
          W związku z pojawiającymi się w mediach błędnymi informacjami na temat opodatkowania od 1 stycznia 2007 r. pożyczek udzielanych najbliższej rodzinie, Ministerstwo Finansów informuje, iż w obecnym stanie prawnym, umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%. Zwolnione z tego podatku są pożyczki do kwoty 9 637 zł zawierane między małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą i teściami. Jeżeli wartość pożyczki przekracza 9 637 zł w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka - strony czynności mają obowiązek zapłacić podatek w wysokości 2% od nadwyżki ponad 9 637 zł.
          • 09.07.2006Będzie sankcja za niezpłacony podatek
           Będą sankcje za fikcyjne darowizny. Jeśli podatnik powoła się na darowiznę, od której nie zapłacił podatku, fiskus zażąda od niego 20 proc. jej wartości. Ta sama zasada będzie dotyczyła pożyczek.
           • 18.06.2006Korzystanie z ulgi odsetkowej przez współkredytobiorców
            Pytanie: Wraz z małżonkiem mam zamiar dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego. Kredytobiorcą jestem ja, mój małżonek oraz moja matka. Dodam, że moja matka nie ponosi ciężaru spłaty kredytu, a tym samym nie spłaca odsetek. Całość spłaty odsetek ponoszę ja wraz z mężem. Jaką kwotę odsetek możemy odliczyć od dochodu? Czy będzie to cała kwota zapłaconych odsetek, czy też 2/3 tej kwoty?
            • 11.06.2006Udzielenie przez rodzica dziecku nieoprocentowanej pożyczki na zakup mieszkania
             Pytanie podatnika: Czy otrzymana nieoprocentowana pożyczka tworzy po stronie pożyczkodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
             • 07.06.2006Interpelacja nr 2240 do ministra finansów w sprawie odmowy przez urzędy skarbowe zwrotu części odsetek od kredytu mieszkaniowego przy zmianie podmiotu kredytującego
              Zgodnie z przepisami ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W ostatnich miesiącach na rynku utrzymuje się tendencja, w której konkurujące ze sobą o klienta banki proponują coraz korzystniejsze warunki zaciągnięcia kredytu na cele mieszkaniowe pod warunkiem przejęcia całości operacji, deklarując zrefinansowanie kredytu zaciągniętego w banku pierwotnym. Bardzo duża liczba inwestorów w celu obniżenia swoich wydatków w postaci odsetek od kredytu zmienia podmiot kredytujący i przenosi swoje zobowiązania do banku oferującego korzystniejsze warunki kredytowania.
              • 05.06.2006Spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS a kwota wydatków mieszkaniowych umniejszających przychód ze sprzedaży nieruchomości
               Pytanie: W dniu 03.06.2002 r. zakupiłem mieszkanie, które następnie w dniu 15.02.2006 r. zostało sprzedane. Po podpisaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy na wybudowanie domu, a przed sprzedażą mieszkania, w dniu 14.11.2005 roku zaciągnąłem pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymana pożyczka podlegała spłacie w jednej racie do dnia 15.05.2006 r. W dniu 21.11.2005 r. wpłaciłem na konto powyższej spółdzielni zadatek na budowę domu, wykorzystując przy tym kwotę otrzymanej pożyczki. Natomiast pożyczka z ZFŚS została spłacona środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania. Czy kwota wydatkowana na spłatę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS, dokonana ze środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania, stanowi wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe podlegający odliczeniu od przychodu?