Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasy fiskalne finanse publiczne

  • 20.10.2008Finanse publiczne – projekt reformy
    Jawność i przejrzystość, a w efekcie lepszą kontrolę wydawania pieniędzy z publicznej kasy mają zapewnić rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych, zaakceptowanym przez Radę Ministrów.
    • 10.12.2006Kasy fiskalne - do połowy 2007 roku bez zmian
      Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Jak wynika z lektury projektu (jego treść umieściliśmy na końcu artykułu), co najmniej do połowy 2007 r. zostaje utrzymany stan obecny.