Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencje zamiast kasy fiskalnej

  • 06.09.2013Sprzedaż przez przedsiębiorcę majątku prywatnego a VAT
    Z uzasadnienia: Nie można pominąć, że podatnik dokonywał sprzedaży przedmiotów tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach działalności gospodarczej. Takie działanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadbać o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzedaży majątku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale mających charakter towarów handlowych.