Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doliczenie kasy fiskalnej

  • 08.04.2008Ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrującej
    Pytanie podatnika: Czy rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę jest prawidłowe i czy na zleceniobiorcy Wnioskodawcy nie ciąży inny obowiązek podatkowy, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wystawionej dla Spółki Cxxxx faktury za usługę?