Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit-8c

 • 15.02.20084,4 mld zł nadwyżki na koniec stycznia
  Po pierwszym miesiącu bieżącego roku w budżecie państwa odnotowano nadwyżkę w wysokości ponad 4,4 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Podczas gdy dochody udało się zrealizować na poziomie 8 proc. zakładanej kwoty, wydatki nie przekroczyły 6 proc. planu.
  • 15.02.2008Subwencja ogólna w 2008 r. - 40,14 mld zł
   Minister finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wysokości subwencji ogólnej na 2008 r. oraz o wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • 13.02.2008Jak outsourcing wliczyć w koszty
    Outsourcing (z ang. outside resource using) to wykorzystanie zasobów zewnętrznych w celu podniesienia jakości usługi i redukcji kosztów. Oznacza on zlecenie czynności (procesów) wykonywanych dotychczas przez własnych pracowników firmie zewnętrznej (usługodawcy), która specjalizuje się w danej dziedzinie, dzięki czemu czynności te mają być wykonywane taniej i efektywniej. Zazwyczaj dotyczy to zadań pomocniczych, co nie oznacza, że mniej istotnych, niezwiązanych bezpośrednio z profilem działalności przedsiębiorstwa.
    • 11.02.2008Wydatki inwestycyjne w przedsiębiorstwie
     Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych przez inwestycję należy rozumieć środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm., dalej: UR). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 UR, środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
     • 08.02.2008Informacja PIT-8C a dotacje z Programów Ograniczenia Niskiej Emisji
      Dotacje otrzymywane przez osoby fizyczne od jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programów Ograniczenia Niskiej Emisji nie podlegają opodatkowaniu, dlatego podmioty, które je wypłacają, nie muszą wystawiać beneficjentom informacji podatkowych PIT-8C. Zwolnienie podatkowe dotyczy jednak tylko dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – informuje Ministerstwo Finansów.
      • 07.02.2008Spadek optymizmu gospodarstw domowych
       Badanie kondycji gospodarstw domowych przeprowadzone w styczniu br. wskazuje na pogorszenie nastrojów polskich gospodarstw domowych. Obserwowana od 2002  r. tendencja poprawy nastrojów została przerwana – poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.
       • 06.02.2008Wątpliwości wokół zasad wpłat 1% podatku
        Interpelacja nr 59 do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
        • 04.02.2008Informacje podatkowe dla pracowników
         Rozpoczął się rok 2008 r. Część czytelników zdążyła oddać już Bogu co boskie – pozostało nam wszystkim oddać cesarzowi co cesarskie, czyli podatnicy podatku powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy 2007 r.
         • 31.01.2008Przekaż 1% swojego podatku na rzecz potrzebujących
          Czy zgadzacie się z twierdzeniem, iż organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – tym bardziej, że w tym roku jest to jeszcze prostsze niż w latach poprzednich, a zakres podmiotowy podatników, którzy mogą bez problemu przekazać 1% podatku znacznie się zwiększył (np. poprzez wprowadzenie odpowiednich rubryk w formularzu PIT-36L).
          • 31.01.2008Wpłata 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego w pytaniach i odpowiedziach
           Pytanie: Chciałbym przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie wiem jednak, gdzie znaleźć wykaz tych organizacji.
           • 30.01.2008Rozliczenie roczne: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
            Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oto dokładna treść przepisu (wytłuściliśmy szczególnie istotne fragmenty):
            • 30.01.2008Rozliczenie roczne: Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w pytaniach i odpowiedziach
             Przepis dotyczący odliczania od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wydaje się prosty, ale jak co roku otrzymujemy wiele pytań, w których Czytelnicy zwracają uwagę na swoje wątpliwości, występujące w sytuacjach szczególnych. Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
             • 30.01.2008Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
              Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
              • 29.01.2008ZRP proponuje zmiany
               Związek Rzemiosła Polskiego przekazał wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi adresowane do rządu postulaty przedsiębiorców dotyczące zmian w obowiązującym prawie, które poprawiłyby warunki dla przedsiębiorczości. Najważniejsze z nich to nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprawa organizacji postępowania sądowego oraz stworzenie przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego.
               • 25.01.2008Program Rozliczenie roczne podatki.biz 2007
                W dniu dzisiejszym udostępniliśmy program Rozliczenie roczne podatki.biz 2007, umożliwiający wypełnienie formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-40, wraz z załącznikami.
                • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga podatkowa z tytułu dokonanej darowizny
                 Jedną z niewielu ulg, jakie podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniu rocznym jest ulga z tytułu darowizn. Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                 • 25.01.2008Rozliczenie roczne: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                  Podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki określone w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe). Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                  • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura tylko dla jednego małżonka
                   Pytanie: Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu małżonkowi?
                   • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatków na Internet
                    Coraz więcej osób w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Część z nich wyjaśniamy bezpośrednio w tekście poniżej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybraliśmy z naszej bazy interpretacji izb i urzedów skarbowych postanowienia w sprawach, które najczęściej pojawiały się w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiałów).
                    • 23.01.2008RPO do MF: Trzeba zmienić ustawę o PIT
                     Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w sprawie dostosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2007 r. Chodzi o możliwość odliczenia od dochodu osiągniętego w innym kraju UE składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
                     • 23.01.2008PIT – 11: ważna informacja dla pracownika
                      Ilościowo najwięcej zeznań przypada na podatników, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy (często dodatkowo również z innych źródeł). Takie osoby otrzymują od płatników informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy sporządzone na formularzu PIT-11.
                      • 23.01.2008Gdy nie ma PIT-11
                       Brak informacji PIT-11 od jednego lub wielu płatników utrudnia złożenie prawidłowego zeznania rocznego. Jednak nieprzesłanie informacji przez pracodawcę nie zwalnia podatnika od obowiązku złożenia zeznania rocznego. Co powinien zatem zrobić podatnik w takiej sytuacji?
                       • 23.01.2008Pracownicze koszty uzyskania — informacje ogólne
                        Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
                        • 23.01.2008Pracownik na zwolnieniu i koszty uzyskania przychodów
                         Pytanie: Wypełniam pracownikowi PIT 11 i mam wątpliwość, czy dobrze obliczyłem mu w trakcie roku zaliczkę na podatek. W jednym z miesięcy pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim — wypłaciłem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Czy w takim miesiącu powinienem uwzględnić koszt uzyskania czy też nie?
                         • 23.01.2008Pracownicze koszty uzyskania w pytaniach i odpowiedziach
                          Pytanie: Podatnik dojeżdżał do miejscowości, w której znajduje się jego miejsce pracy, korzystając z komunikacji autobusowej. Co miesiąc kupował bilet miesięczny za kwotę 200 zł. Bilet był wystawiony na nazwisko podatnika. Czy może odliczyć koszt biletu?
                          • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                           Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.
                           • 23.01.2008Sprzedaż udziałów w sp. z o.o. przez spółkę komandytową
                            Pytanie podatnika: Podatnik posiada udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. Przedmiotowe udziały zostaną wniesione do Spółki komandytowej, a strona będzie w tej Spółce komandytariuszem. Czy sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytową spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w jaki sposób ustalić ewentualny koszt uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów?
                            • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
                             Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                             • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                              Otrzymaliśmy wiele pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                              • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/D
                               Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                               • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/O
                                Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                                • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                 FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                                 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
                                  Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                  • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                   Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                   • 21.01.200821 stycznia mija ważny termin
                                    W tym roku 21 stycznia mija termin, aby zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania i/lub prowadzonej rachunkowości na rok 2008. Brak zawiadomienia będzie oznaczał, że podatnik nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Ustawowy termin to 20 styczeń, ale w tym roku przypadł on w dniu wolnym.  
                                    • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
                                     Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
                                     • 11.01.2008Zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
                                      Pytanie: Jestem pracodawcą, który oddelegował pracownika do pracy w Holandii. W związku ze spełnieniem warunków wynikających z postanowień umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu otrzymane wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Jako płatnik zobowiązany jestem do pobierania zaliczek na podatek. W związku z tym mam dwa pytania:  
                                      • 09.01.2008ZUS: Ulga z tytułu wychowania dzieci także dla emerytów i rencistów
                                       Emeryci i renciści, którzy chcą, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozliczył ich z dochodów za 2007 r. z uwzględnieniem ulgi na wychowanie dzieci, muszą w tej sprawie złożyć oświadczenie nie później niż 10 stycznia.
                                       • 08.01.2008Pracodawcy o propozycjach nowego wiceministra finansów
                                        Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera propozycje zaprezentowane przez wiceministra finansów Stanisława Gomułkę. – Ich realizacja pomogłaby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy w długim okresie i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości – ocenia organizacja.
                                        • 04.01.2008MF: Uprawnieni do ulgi z tytułu wychowywania dzieci
                                         Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wychowujący własne lub przysposobione dzieci – przypomina Ministerstwo Finansów.
                                         • 02.01.2008Ruszył system e-Deklaracje
                                          1 stycznia zaczął działać system e-Deklaracje, który umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Dotychczas z tej możliwości korzystali podatnicy o przychodach powyżej 5 mln euro rocznie. Od wczoraj system dostępny jest dla każdego, kto posiada bezpieczny podpis elektroniczny i zgłosił do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie.
                                          • 20.12.2007Sprzedaż gruntów rolnych i leśnych
                                           Pytanie podatnika: Czy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż gruntów rolnych i leśnych, gdy ich nabycie nastąpiło przed dniem 31 grudnia 2006 roku oraz w przypadku gdy nabycie nastąpiło po dniu 1 stycznia 2007 roku, a w wyniku tej sprzedaży grunty te nie zmienią swojego przeznaczenia i nadal będą wykorzystywane jako grunty rolne i leśne?
                                           • 12.12.2007Umowa zlecenia wykonywana na rzecz konkurenta pracodawcy
                                            Pytanie: Czy wykonywanie umowy zlecenia na rzecz konkurencyjnej firmy bez zawartej umowy o zakazie konkurencji jest naruszeniem obowiązków pracowniczych uzasadniającym wypowiedzenia umowy o pracę?
                                            • 04.12.2007ZUS nie rozliczy wspólnych dochodów małżonków
                                             Interpelacja nr 8081 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości dokonania przez ZUS wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku małżonków będących emerytami lub rencistami, którzy nie osiągają dochodów z innych źródeł i odpowiednio wcześnie złożyli do ZUS wniosek o wspólne rozliczenie
                                             • 03.12.2007Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych – informacje ogólne
                                              Kapitały pieniężne to element szeroko rozumianej kategorii kapitałów, do której oprócz pieniędzy zalicza się wszelkie dobra materialne stanowiące wymierną wartość. W odniesieniu do osób fizycznych, podstawową regulacją dotyczącą opodatkowania kapitałów pieniężnych, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Art. 17 ust. 1 updof zawiera enumeratywny katalog kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wśród nich wyróżniamy trzy grupy.
                                              • 26.11.2007Akcje na kredyt
                                               W dzisiejszym artykule zajmiemy się skutkami podatkowymi sprzedaży akcji zakupionych za środki pozyskane z kredytów inwestycyjnych. Obecnie jest to dość popularna metoda finansowania zakupu akcji. W dużym skrócie, jeśli przewidujemy, że po jakimś czasie uda się nam sprzedać zakupione akcje z zyskiem przewyższającym koszty zaciągniętego na ten cel kredytu i koszty transakcji oraz uzyskać przy sprzedaży stopę zwrotu wyższą niż przy inwestycji w inne źródła, to zaciągnięcie kredytu na ten cel jest jak najbardziej uzasadnione i w pewnych sytuacjach może być korzystniejsze niż finansowanie zakupu akcji ze środków własnych. Oczywiście, rodzi to pytanie o skutki podatkowe nabycia jak i zbycia akcji zakupionych na kredyt.
                                               • 26.11.2007Minister finansów: Kolejne obniżki podatków po 2009 r.
                                                Szef resortu finansów Jan Vincent-Rostowski, przedstawiając w Sejmie projekt budżetu państwa na przyszły rok, zapowiedział utrzymanie przyjętej rok temu obniżki podatku PIT do 18 i 32 proc. w 2009 r. oraz kontynuację redukcji tych stawek w kolejnych latach.
                                                • 23.11.2007Udział w firmie w Wielkiej Brytanii i podatek od dywidendy
                                                 Jeżeli jestem współwłaścicielem limited company w Wielkiej Brytanii, to: a) czy mogę zapłacić podatek od dywidendy tylko w Wielkiej Brytanii? b) jeżeli jestem również jej pracownikiem pracującym w Polsce, to czy jestem jej „zakładem”?
                                                 • 22.11.2007Abolicja dla pracujących w Wielkiej Brytanii raczej niemożliwa
                                                  Interpelacja nr 9228 do ministra finansów w sprawie abolicji dla Polaków, którzy do końca grudnia 2006 r. pracowali w Wielkiej Brytanii i nie zapłacili od tych zarobków podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
                                                  • 20.11.2007Zarządzanie firmą w Polsce poprzez jednoosobową firmę założoną w Wielkiej Brytanii
                                                   Zakładam w Wielkiej Brytanii jednoosobową działalność gospodarczą (rezydent brytyjski dzięki siedzibie), przez którą świadczę usługi z zakresu zarządzania dla spółek w Polsce. Sam w tym czasie przebywam na stałe w Polsce, z Wielkiej Brytanii wystawiam faktury. Mam następujące pytania: a) czy z tej działalności mogę rozliczyć podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii? b) jeżeli tak, to czy w Polsce również będę miał jakieś zobowiązania z tego tytułu (PIT, ZUS)? c) czy w takiej sytuacji byłbym rozumiany jako "zakład" tej firmy na terytorium Polski i jakie są tego skutki? d) czy kosztem w tej firmie będzie moja "permanentna delegacja do Polski" (diety)?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 100 ] . [ 101 ] . [ 102 ] . [ 103 ] . [ 104 ] . [ 105 ] . [ 106 ] . [ 107 ] . [ 108 ] . [ 109 ] ... [ 111 ] następna strona »