Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit-8c

 • 17.05.2006Dochód z tytułu sprzedaży akcji NFI otrzymanych w zamian za przysługujące świadectwa udziałowe
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż akcji spółek prawa handlowego otrzymanych w zamian za NFI podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  • 15.05.2006Opodatkowanie zbywanych udziałów
   Pytanie podatnika: Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że jest Pani udziałowcem w spółce z o.o. W 2005 r. dokonała Pani zbycia posiadanych udziałów, na rzecz innego podmiotu. Zgodnie z zawartą umową zapłata za zbyte udziały ma nastąpić nie wcześniej, niż w momencie dokonania odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na fakt, iż wnioski o dokonanie powyższych zmian w KRS złożono w grudniu 2005 r., zapłata za zbyte udziały zostanie dokonana w 2006 r. Pani zdaniem dopiero w zeznaniu podatkowym (PIT-38) za 2006 r. należy wykazać sprzedaż udziałów.
   • 11.05.2006Obowiązki płatnika po połączeniu spółek
    Pytanie: Na dzień 30.06.2006 r. planowane jest połączenie dwóch spółek z o. o. X i Y. w jedną spółkę Z. W związku z powyższym powstała wątpliwość jak wykazać wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r., wypłacone w dniu 10 lipca 2006 r. (okres przejściowy - wypłata starego pracodawcy za czerwiec, wypłacona przez nowego pracodawcę w lipcu). Naszym zdaniem wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r. powinno podatkowo obciążyć starego pracodawcę, tj. X. Dlatego też do US należy złożyć dwie deklaracje PIT-4 za lipiec 2006 r., a mianowicie: jedną deklarację sporządzi X wykazując wynagrodzenia za czerwiec 2006 r. wypłacone w lipcu, drugą deklarację PIT-4 sporządzi Z wykazując pozostałe wynagrodzenia wypłacone w lipcu 2006 r.
    • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
     Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
     • 03.05.2006„Oferta publiczna” a zwolnienie dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży akcji z opodatkowania
      Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania akcji pracowniczych. Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 22 kwietnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach wpłynął Pani wniosek (uzupełniony kolejnym wystąpieniem z dnia 2 listopada 2005 r.) z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji imiennych serii A spółki "S" S.A.
      • 26.04.2006Korekta rozliczeń składek ZUS a korekta PIT-11
       Pytanie podatnika Czy w wyniku korekty rozliczeń składek ZUS i związaną z tym zmianą wysokości zobowiązania podatkowego należy korygować PIT-11 za okresy których ta korekta dotyczy?
       • 25.04.2006Loteria promocyjna i podatki
        Prowadzenie rozmaitych konkursów, loterii czy też wyznaczanie nagród za spełnienie jakiegoś warunku przez klienta stanowi obecnie bardzo popularny sposób na przyciągnięcie klientów do zakupu określonych towarów wystawionych przez przedsiębiorcę.
        • 24.04.2006Interpelacja nr 1091 do ministra finansów w sprawie regulacji podatkowych związanych z działalnością organizacji pozarządowych
         Przez ostatnie szesnaście lat powinniśmy dążyć do zbudowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ustawodawstwo polskie daje duże możliwości rozwoju organizacji pozarządowych, jednak nie jest ono jeszcze na tyle spójne, by nie prowadziło do sprzeczności i ograniczeń w działaniu. Organizacje w 1998 roku przygotowały ˝Memorandum w sprawie kompleksowego uregulowania prawnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce˝. Od tego czasu wiele zmieniło się na lepsze. Wciąż jednak potrzebne są dalsze zmiany, idące szczególnie w kierunku uproszczenia i ujednolicenia całego systemu.
         • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
          "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.
          • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
           Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
           • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
            Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
            • 30.03.2006Eksperci z MF wyjaśnią jak wypełnić PIT
             Kończy się czas składania rocznych deklaracji podatkowych. Ministerstwo Finansów, aby rozwiać ewentualne wątpliwości podatników przy wypełnianiu tych deklaracji, organizuje dyżury telefoniczne dla wszystkich osób poszukujących dodatkowych informacji na temat rozliczeń podatku dochodowego za 2005 r.
             • 28.03.2006Interpelacja nr 640 do ministra finansów w sprawie uproszczenia sposobu przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na organizacje pożytku publicznego
              Pani Minister! W obecnym stanie prawnym osoby fizyczne mają możliwość przekazania 1% należnego podatku, wykazanego w zeznaniu rocznym, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki ogólnopolskiej kampanii reklamowej zorganizowanej w ubiegłym roku coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego uprawnienia. Jest to rozwiązanie niezwykle pożyteczne i potrzebne, gdyż bez ponoszenia dodatkowego obciążenia finansowego można pomóc wielu potrzebującym.
              • 19.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 14.03.2006 r., sygn. PB I-3/4150/IN-702/2005/MK
               Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania umorzonej po śmierci pracownika pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
               • 19.03.2006Dwa różne zeznania podatkowe - na jednym nadpłata, na drugim podatek do zapłaty
                Składam w tym roku dwa roczne rozliczenia podatkowe – jedno uwzględniające dochody z pracy, drugie dotyczące dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem liniowym 19%. Z zeznania dotyczącego pracy wynika, że mam dopłacić podatek. Z zeznania dotyczącego działalności gospodarczej mam podatek do zwrotu, w wysokości większej niż podatek do zapłaty. Czy możliwe jest potrącenie tych kwot, czy też powinienem dopłacić podatek wynikający z jednego zeznania i czekać na zwrot drugiego podatku?
                • 16.03.2006Pomyłka w rozliczeniu rocznym za 2003 rok
                 Pytanie: Wypełniając zeznanie za 2003 roku odliczyłem zbyt dużą kwotę w ramach ulgi remontowej. Pomyliłem się w sumowaniu faktur. Jak sprawdziłem, spowodowało to zaniżenie zapłaconego podatku o 232 zł. Do tej pory urząd mnie nie wezwał (ale wiem, że ma na to kilka lat). Trochę mnie to martwi i chętnie bym po prostu dopłacił ten podatek. Co powinienem zrobić, żeby nie narazić się na nieprzyjemności?
                 • 13.03.2006Urzędy Skarbowe nie wypełniają deklaracji za podatników.
                  Na abstrakcyjnie wyglądający pomysł wpadli jacyś oszuści-desperaci, którzy usiłują oszukać ludzi podając się za pracowników urzędów skarbowych chcących im pomóc w wypełnieniu zeznania rocznego. W tym celu umawiają się w domu ofiar, i w trakcie tej wizyty okradają.
                  • 12.03.2006Postanowienie II Urzędu Skarbowego w Katowicach IIUS PBII/415-75/69148/05 z 05.08.2005 r.
                   Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
                   • 08.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 19.09.2005 r., sygn. BD-F/415-27/05/z
                    Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczność sporządzenia korekty deklaracji PIT-4 i wystawienia podatniczce informacji PIT-11 za okres X 2000 r. - VIII 2004 r. w sytuacji, gdy Sąd Pracy uznał, iż zawarta z podatniczką umowa nie miała charakteru zlecenia lecz stanowiła zatrudnienie na podstawie stosunku pracy?
                    • 08.03.2006Podatek według stawki 19%, dochody z pracy i ulga remontowa
                     Pytanie: Zwracam się z prośba o pomoc, ponieważ nigdzie nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Prowadzę działalność, dla której wybrałem opodatkowanie 19%. Jednocześnie pracuję. Chciałbym skorzystać z ulgi remontowej, ponieważ wydałem na remont w 2005 roku dość sporą kwotę. Jednak usłyszałem, że nie mam takiego prawa, ponieważ jestem opodatkowany podatkiem liniowym. Czy tak jest faktycznie? Czy mogę liczyć na podanie przepisów, które to regulują?
                     • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                      Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
                      • 23.02.2006Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 02.02.2006 r., syg. PBI-2/4117/IN-12/USSieradz/05/JF
                       Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy mający pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika i na jego rzecz, ma prawo do składania deklaracji PIT-5, podpisywanych wyłącznie przez siebie?
                       • 20.02.2006Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu A1-D-415-3/2006 z dnia 13.02.2006 r.
                        Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie do wczasów z funduszu socjalnego przyznane dla emerytów i rencistów korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
                        • 20.02.2006Działalność gospodarcza i przychody z innych tytułów
                         Pytanie: Prowadzę działalność handlową. Kupiłem mieszkanie z przeznaczeniem dla mojej córki, która obecnie studiuje. Chcę to mieszkanie wynająć do czasu aż będzie potrzebne. Czy dochody i koszty z wynajmu mam łączyć z dochodami i kosztami ze sklepu? Pytanie: Prowadzę działalność w zakresie export-import. W ubiegłym roku pomogłem znajomemu w sprzedaży linii produkcyjnej. Oficjalnie firma moja nie miała z tym nic wspólnego. Znajomy jednak w ramach prowizji chce mi wypłacić jakiś procent od sumy sprzedaży - prosił mnie o wystawienie rachunku. Nie wiem czy jako osoba prowadząca własną działalność mogę wystawić rachunek jako osoba prywatna?
                         • 20.02.2006MRR - Uproszczenie procedur aplikowania do Działania 3.4 ZPORR
                          W związku z zakończonymi pracami konsultacyjnymi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nt. uproszczenia procesu aplikowania w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, zgodnie pismem znak: DRR-I-9411-60-SS/06 z dnia 17 lutego 2006 roku, Instytucja Zarządzająca ZPORR wprowadza ograniczenie ilości dokumentów (załączników), obowiązkowo składanych na etapie aplikowania o dofinansowanie przez Beneficjentów, do następujących elementów:
                          • 16.02.2006Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi PB I-2/4150/IN-17/USŁ-W/06/MM z dnia 06.02.2006 r.
                           Pytanie podatnika: Czy małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą mogą po 1 stycznia 2006r. zachować dotychczasowy sposób rozliczania dochodów osiąganych z tego przedsiębiorstwa (tzn. obliczać i deklarować podatek dochodowy od osób fizycznych u każdego z małżonków od połowy dochodu osiąganego z prowadzenia tego przedsiębiorstwa), jeżeli nadal będą prowadzić je wspólnie, bez zmiany formy prawnej?
                           • 14.02.2006Interpretacja POII-415/8/05/39 z dnia 06.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Międzychodzie
                            Pytanie podatnika: Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na modernizację własnego budynku mieszkalnego oraz na zakup nowego budynku lub gruntu objęte są zwolnieniem przedmiotowym oraz czy pozostała nie wydatkowana część przychodu ze sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
                            • 14.02.2006Czy mamy stawkę 50%?
                             Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie wyjaśniło co z kasami fiskalnymi, a już powinno zabrać zdecydowany głos w innej sprawie. Powróciła bowiem kwestia stawki 50% w tabeli podatkowej. W dużym skrócie – stanowiska specjalistów w tej sprawie są dwa. Jedno mówi, że stawka obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., inne wręcz przeciwnie. Powodem zamieszania jest spór co do skutków wyroku TK z 15.02.2005 r.
                             • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                              W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                              • 12.02.2006Interpretacja US32/PDL/PŁ/415-11/04 Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany z 08.12.2004 r.Urząd Skarbowy
                               Pytanie podatnika: W 2004 roku nasz zakład pracy, każdemu z nas wystawił trzy PITy 8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003. W tych formularzach wykazano nasze przychody z "napiwków", od których - jakoby - płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy.
                               • 09.02.2006Interpretacja II US PB IB /415-54/294a/60/05/KSz z 14.10.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
                                Pytanie podatnika: Czy od różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania zakładowego wraz z gruntem trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i otrzymać informację PIT-8C od byłego zakładu pracy?;czy dochód ten należy łączyć z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym?; czy poniesione przez podatnika dodatkowe koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które będzie można odliczyć od przychodu?
                                • 08.02.2006Interpretacja U.S.XIII-415/9/49/05 z dnia 01.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Suwałkach
                                 Pytanie podatnika: Czy powinnam w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę swojego męża, przy sporządzaniu listy płac odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną? Czy po zakończeniu roku należy wystawić mężowi informację PIT-11?
                                 • 08.02.2006ZUS rozpoczyna wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych
                                  Zgodnie z informacją ZUS z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wysłania PIT dla swoich klientów ZUS rozpoczyna wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do 28 lutego br. PIT-y za 2005 r. trafią do blisko 7,5 miliona osób.
                                  • 06.02.2006Interpretacja DP/415-16/05 z dnia 14.07.2005 r. - Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej
                                   Pytanie podatnika: Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego?
                                   • 06.02.2006Przychody z dwóch odrębnych źródeł przychodów - wyliczenie kosztów uzyskania przychodu
                                    W jakiej wysokości należy rozliczyć w PIT-37 koszty uzyskania przychodu osiągniętego przez podatnika będącego członkiem Rady Nadzorczej i jednocześnie pracownikiem tego samego podmiotu?
                                    • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
                                     Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
                                     • 02.02.2006Zarachowanie zwrotu podatku VAT na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników
                                      Czy spółka może rozliczyć podatek dochodowy wspólników (PIT-4, PIT-5L) nadwyżką podatku od towarów i usług wykazaną do zwrotu w deklaracji VAT-7?
                                      • 30.01.2006Interpretacja PD 415/16/05 z dnia 30.09.2005 r. - Urząd Skarbowy w Końskich
                                       Pytanie podatnika: Jeżeli został zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w okresie dwóch lat zakupiono nową nieruchomość, to czy złożenie korekty deklaracji pozwoli na odzyskanie zapłaconego podatku?
                                       • 30.01.2006Ważny termin dla ryczałtowców i podatników na karcie
                                        Dzisiaj podatnicy opłacający podatek zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają ostatni dzień, aby w terminie złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Dzisiaj mija również termin zapłaty ryczałtu za miesiąc grudzień 2005r. (lub za czwarty kwartał 2005r., jeżeli ryczałt opłacany był w 2005 r. kwartalnie).
                                        • 29.01.2006Umorzona część opłaty za studia jako przychód studenta
                                         Czy różnica między kwotą ustaloną przez władze uczelni a umorzoną częścią opłaty za studia jest przychodem dla studenta i czy należy go wykazywać w informacji PIT-8C?
                                         • 25.01.2006Interpretacja PD-415/7/GJ/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krapkowicach
                                          Pytanie podatnika: Czy stypendia udzielane przez Powiat są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 b i 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                          • 23.01.2006Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
                                           Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe będące wynikiem otrzymania przychodu w walucie obcej. W jakich sytuacjach różnice te mogą powstać i kiedy będą mieć wpływ na wysokość uzyskanego przychodu? Jak obliczać ich wartość? Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tego problemu.
                                           • 18.01.2006Interpretacja US.III\415-15\05 z dnia 08.07.2005 r. - Urząd Skarbowy w Ełku
                                            Pytanie podatnika: Czy dochód z odziedziczonego przedsiębiorstwa należy wykazywać w deklaracjach PIT jako dochód ze współwłasności łącznie z dochodami przypadającymi na małoletnie dzieci, a następnie dochód ten winien być sumowany z dochodem uzyskanym z działalności prowadzonej indywidualnie?
                                            • 18.01.2006Zaliczka na podatek dochodowy od częściowo wypłaconego wynagrodzenia w deklaracji PIT-4
                                             Dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc kalendarzowy do dnia 10-go miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym i między innymi za miesiąc grudzień 2005 r. wynagrodzenie zostało wypłacone częściowo w dniu 30.12.2005 r. oraz częściowo w dniu 10.01.2006 r. Czy naliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2005 r. wypłacanego w dniu 10.01.2006 r. zobowiązany jestem zadeklarować naliczone zaliczki na podatek dochodowy w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat (PIT-4) za miesiąc grudzień 2005 r., czy za miesiąc styczeń 2006 r.?
                                             • 16.01.2006Nie przegap dwudziestego stycznia
                                              20.01.2006 r. mija termin, aby zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania i/lub prowadzonej rachunkowości na rok 2006. Brak zawiadomienia będzie oznaczał, że podatnik nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.
                                              • 12.01.2006Interpretacja US.II-PDF/415/37/05 z dnia 19.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Olsztynie
                                               Pytanie podatnika: W jaki sposób można odzyskać niesłusznie zapłacony podatek od kwoty uzyskanej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy?
                                               • 11.01.2006Dokonywanie wpisów w indywidualnych (imiennych) kartach przychodów pracowników
                                                Czy jako podatnik zobowiązany jestem wpisać w karcie przychodów pracowników, iż wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za miesiąc listopad 2005 r. wypłacone w miesiącu grudniu 2005 r. jest wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2005 r. czy za miesiąc grudzień 2005 r.?
                                                • 10.01.2006Składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek przy wypłacie wynagrodzenia za grudzień w styczniu.
                                                 W naszej firmie wypłacamy pracownikom wynagrodzenie do 10. dnia następnego miesiąca. I tak pensję za grudzień 2005 r. wypłacimy dopiero w styczniu 2006 r. Czy w związku z tym musimy pobrać wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (tzn. 8,75%)? Jakie mamy zastosować zasady zaokrąglania przy obliczaniu zaliczki – stare (bo wynagrodzenie dotyczy roku poprzedniego) czy nowe?
                                                 • 10.01.2006Uzupełnienie programu Rozliczenie Roczne podatki.biz 2005
                                                  W dniu 11.01.2006 r dodaliśmy do programu uzupełnienie, pozwalające na prawidłowe wypełnienie zeznania w przypadku, kiedy Użytkownik używa systemu w angielskiej wersji językowej, lub ma jako separator ustawioną kropkę zamiast przecinka. Dzięki uzupełnieniu nie jest konieczna zmiana ustawień systemu przed wypełnieniem zeznania.
                                                  • 09.01.2006Bezpłatny program Rozliczenie Roczne podatki.biz 2005
                                                   Z przyjemnością udostępniamy Wam po raz kolejny program służący do rocznego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych. W poprzednim roku z programu skorzystało ok. miliona osób, mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. W porównaniu do wersji z poprzedniego roku program został rozbudowany o formularze PIT-40 i PIT-38. Program jest całkowicie bezpłatny przy wykorzystaniu dla użytku osobistego, przez który rozumiemy niezarobkowe wypełnianie deklaracji dla siebie, rodziny i znajomych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 96 ] . [ 97 ] . [ 98 ] . [ 99 ] . [ 100 ] . [ 101 ] . [ 102 ] . [ 103 ] . [ 104 ] . [ 105 ] następna strona »