Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

analityka

 • 02.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
  Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
  • 01.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
   Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
   • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
    Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
    • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji prac twórczych
     Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących sposobu dokumentowania części wynagrodzenia należnego za pracę o charakterze twórczym, co do której mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w związku z osiągnięciem przychodu z tytułu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno więc nakładać na płatnika obowiązku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" będących w istocie księgami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
     • 07.07.2016Aktualizacja wartości akcji
      Pozycja inwestycji finansowych, inwestycji w papiery wartościowe jeszcze kilka lat temu była dla wielu przedsiębiorstw stosunkowo niska. Obecnie coraz więcej firm dokonuje inwestycji w papiery wartościowe o wielkości okresu realizacji transakcji do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy, nazwane odpowiednio krótkoterminowymi oraz długoterminowymi. Inwestycje w papiery wartościowe wiążą się ze znacznym ryzykiem, dlatego też ustawodawca wskazał kierunek dokonywania aktualizacji wartości inwestycji.
      • 19.08.2015Usługi doradcze. Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki?
       • 12.06.2014Wynagrodzenie minimalne 2015. Realny koszt wyniesie ponad 2 tys. zł
        Rząd Donalda Tuska zamierza z początkiem 2015 r. podnieść wysokość płacy minimalnej z obecnych 1680 do 1750 zł. Podwyżka będzie więc wyższa względem wymogów ustawowych, zgodnie z którymi wynagrodzenie minimalne powinno wynosić w przyszłym roku nie mniej niż 1731 zł. Realny koszt ponoszony przez pracodawcę będzie coraz wyraźniej przekraczać próg 2000 zł.
        • 12.06.2014Wynagrodzenie minimalne 2015. Realny koszt wyniesie ponad 2 tys. zł
         Rząd Donalda Tuska zamierza z początkiem 2015 r. podnieść wysokość płacy minimalnej z obecnych 1680 do 1750 zł. Podwyżka będzie więc wyższa względem wymogów ustawowych, zgodnie z którymi wynagrodzenie minimalne powinno wynosić w przyszłym roku nie mniej niż 1731 zł. Realny koszt ponoszony przez pracodawcę będzie coraz wyraźniej przekraczać próg 2000 zł.
         • 30.09.2011Firmy potrzebują przywódców na nowe czasy
          Dobry przywódca może i powinien dopasowywać swój styl kierowania do potrzeb firmy i zmieniających się warunków biznesowych – oto główne założenie zawarte w książce „As One” James’a Quigley’a. Publikacja była podstawą jednej z najważniejszych dyskusji podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei – „Przywództwo w nowej globalnej rzeczywistości”.
          • 11.03.2011Orzecznictwo: Najem czy usługi noclegowe?
           Dla zakwalifikowania danej usługi najmu do grupowania 55.2 PKWiU i uzyskania przychodów ze świadczenia usług najmu obiektów noclegowych turystyki oraz innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm) nie ma znaczenia to, czy są one świadczone dla jednostek gospodarki narodowej czy dla ludności.
           • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
            Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
            • 30.11.2010Nieruchomości handlowe w 2011 r. - o cenach zdecyduje poziom podaży
             Według najnowszego raportu „Rynek handlowy w Europie – 10 kluczowych czynników na rok 2011” opracowanego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield, wskaźniki pustostanów oraz podaż – w szczególności powierzchni centrów handlowych – będą głównymi czynnikami decydującymi o rozwoju rynku handlowego w 2011 r. W Polsce, obok podaży powierzchni handlowych, decydujące znaczenie będą miały rynek kredytowy i popyt.  
             • 28.09.2010Wpływ ograniczenia emisji CO2 na wzrost PKB – będzie raport BŚ
              Ocena efektów ograniczenia emisji dwutlenku węgla na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Polsce w ciągu najbliższych 10-20 lat będzie tematem raportu przygotowywanego przez ekspertów Banku Światowego. Kwestie związane z niskoemisyjnym rozwojem gospodarki były głównym tematem rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z dyrektorem Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie Peterem Haroldem.
              • 26.11.2008Szef MG o kryzysie finansowym: Sytuacja w Polsce pod kontrolą
               W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka kryzys na światowych rynkach finansowych skłania niektóre międzynarodowe instytucje do podejmowania działań, które mogą mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę. Zapewnił jednak, że sytuacja w krajowej gospodarce jest na bieżąco monitorowana przez resort gospodarki.
               • 04.03.2008Zadłużenie szpitali wzrosło o jedną piątą
                Jak poinformował TNS OBOP, w latach 2004-2007 zadłużenie szpitali publicznych w Polsce wzrosło o ponad 20 proc. Prawie co dziesiąty szpital publiczny ocenia swoją sytuację finansową jako bardzo złą, a w co drugim w 2006 roku koszty przekroczyły przychody.
                • 19.11.2007Gruntowna wiedza pomnaża pieniądze
                 W związku z pojawieniem się na polskim rynku kolejnych podmiotów gospodarczych, nieustannie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w działach księgowych oraz finansowych. Dotyczy to zarówno wewnętrznych działów firm, jak i usług outsourcingowych.
                 • 14.09.2007Dni Otwarte w NBP
                  W najbliższą sobotę, 15 września, o 10.00 gmach centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie zostanie otwarty dla zwiedzających. W ciągu dwóch dni będzie można m.in.  obejrzeć bogate zbiory numizmatyczne, zobaczyć jak powstają analizy makroekonomiczne i potrzymać we własnych rękach sztabę złota.
                  • 08.02.2007MG rozdał „Złote portfele”
                   Wręczenie statuetek „Złotych portfeli” odbyło się 6 lutego w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagrody przyznane są przez gazetę Giełdy „Parkiet”. „Złote portfele” z rąk ministra gospodarki Piotra Woźniaka odebrało pięciu zarządzających funduszami inwestycyjnymi, które w zeszłym roku najskuteczniej pomnożyły powierzone im pieniądze. Otrzymali je: Tomasz Adamus, PKO/CS Akcji Nowa Europa; Błażej Bogdziewicz Lukas Dynamiczny Polski i Lukas Stabilnego Wzrostu; Witold Garstka, Arka BZ WBK Obligacji; Marek Kuczalski, Allianz Pieniężny oraz Tomasz Tarczyński z DWS Top 25 Małych Spółek.
                   • 13.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa WDT, WNT, importu i eksportu towarów, miejsce opodatkowania, fakturowanie, różnice kursowe - przykłady liczbowe i księgowe
                    I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu czynności opodatkowanych, w określonych ustawowo warunkach. Firma polska nie jest obciążona podatkiem VAT (0%), a przysługuje jej jeszcze prawo odliczenia VAT od zakupów służących WDT. Obciążonym podatkiem VAT z tytułu WDT jest nabywca unijny, dla którego transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) w jego kraju ze stawką krajową. Polski dostawca – podatnik VAT UE podlega opodatkowaniu z tytułu WDT według stawki 0%, pod warunkiem, że w szczególności: