Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku

 • 04.12.2005Ulga internetowa
  Ulgę dotyczącą wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będziemy stosować w rozliczeniu za rok 2005 po raz pierwszy. Podstawą do jej stosowania jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • 04.12.2005Ulga odsetkowa
   Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
   • 04.12.2005Składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym
    Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy dokładną treść przepisu:
    • 01.12.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
     Sprzedaję czasami różne przedmioty na aukcjach internetowych. Są to rzeczy najczęściej używane i niepotrzebne, będące moją własnością. Czy w związku z tym powinnam płacić jakiś podatek? Co powinnam zrobić, gdybym chciała kupować takie rzeczy od kogoś (np. od znajomych) i sprzedawać na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba założyć działalność gospodarczą?
     • 29.11.2005Interpretacja PDF-4/415-5/05 z dnia 11.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy z sieci internetowej w miejscu zamieszkania korzystają małżonkowie, to każdy z nich może z osobna odliczyć 760 zł ulgi internetowej, pod warunkiem posiadania faktury wystawionej na imię obojga małżonków?
      • 28.11.2005Interpretacja PP/3/443/1/05/EB z dnia 15.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
       Pytanie podatnika: Czy w sytuacji wykonywania w okresie roku czynności, od których przysługiwało odliczenie jak i takich od których takie odliczenie nie przysługiwało podatnik jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego oraz czy w następnym roku może odliczyć podatek naliczony w 100%?
       • 27.11.2005Sprowadzanie używanego samochodu ciężarowego z kraju UE a podatek VAT
        Czy w sytuacji, gdy przywiozę samochód ciężarowy, który będę używał do prowadzenia swojej działalności gospodarczej i nie będzie on uznany za nowy środek transportu to będę musiał zapłacić podatek VAT?
        • 19.11.2005Interpretacja D-2/415/2/2005 z dnia 02.03.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
         Pytanie podatnika: W roku 2003 uzyskaliśmy z Małżonką kredyt mieszkaniowy w banku. Składając rozliczenie roczne podatku za 2003 rok skorzystaliśmy z ulgi odsetkowej, oraz po wezwaniu okazaliśmy umowę kredytową wraz z dowodami wpłat oraz inne wymagane dokumenty. W przyszłości zamierzam zamienić zaciągnięty kredyt na kredyt w innym banku (tańszy kredyt) na spłatę kredytu mieszkaniowego. Fizycznie nie otrzymam pieniędzy z nowego kredytu a zostaną one automatycznie przelane na rzecz aktualnego kredytu.
         • 13.11.2005Interpretacji prawa podatkowego NP/443-28/05/EK z dnia 14.11.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krotoszynie
          Pytanie podatnika: Czy podatniczka może odliczyć ulgę z tytułu fiskalizacji kasy rejestrującej w wysokości 50% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 2.500 zł, którą zakupiłaby obecnie, a ulgę odliczyła dopiero po fiskalizacji kasy po uzyskaniu limitu obrotu 20.000 zł w 2005 roku bądź w 2006 roku po uzyskaniu obrotów w wysokości 40.000 zł?
          • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
           Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
           • 30.10.2005Ulga bez adresata, ustawa bez sensu
            Od 1 stycznia 2006 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się zapisy dotyczące umów aktywizacyjnych (wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wchodzącą w życie w sporej części już od 1 listopada 2005 r.). A już od 1 listopada w ustawie o pdof pojawia się nowa ulga dla osób, które zdecyduja się zatrudnić u siebie osobę bezrobotna do pomocy w gospodarstwie domowym. Umowy aktywizacyjne miały w założeniu spowodować wyjście z szarej strefy kilkudziesięciu tysięcy osób zatrudnionych obecnie w gospodarstwach domowych w rolach pomocy domowej. Miały spowodować – ale nie spowodują. Zapisy robią wrażenie, jakby miały za zadanie zniechęcić wszystkich zatrudniających pomoce domowe do legalizacji zatrudnienia.
            • 27.10.2005Wyjaśnienie USI/2/443-58/BS/04 z 01.10.2004 r. - Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim
             Pytanie podatnika: Czy remanentem likwidacyjnym powinny być objęte kasy rejestrujące?
             • 26.10.2005Wyjaśnienie US33/NL/LF/II/415-10/05/JS z 24.03.2005 r. - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
              Pytanie podatnika Czy inwalida II grupy dojeżdżający własnym samochodem do lekarzy, na badania, rehabilitację - ma prawo do odliczenia od dochodu ryczałtu 2280 zł?
              • 25.10.2005Interpretacja prawa podatkowego US-III-443/91/J/2005 z dnia 26.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim
               Pytanie podatnika: Czy przy likwidacji działalności gospodarczej podatniczka będzie musiała zwrócić 50% ceny wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?
               • 20.10.2005Nowe deklaracje do rozliczenia rocznego za 2005 r.
                Coroczne zmiany wzorów formularzy podatkowych stały się już w Polsce normą. Powodem są oczywiście liczne zmiany prawa. Od pierwszego stycznia 2006 r. zmieniają się zasady zaokrąglania (o nowych zasadach zaokrąglania już pisaliśmy w dziale Obowiązki podatników). Podatek należny będziemy zaokrąglać zgodnie z nowymi zasadami do pełnego złotego, a nie jak poprzednio do pełnych dziesiątek groszy. W odpowiednich rubrykach na wszystkich zmienionych formularzach znajduje się stosowna informacja.
                • 18.10.2005Interpretacja prawa podatkowego PP 443/1/204/202/05 z dnia 19.10.2005 r. - Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
                 Pytanie podatnika: Podatnik ewidencjonował sprzedaż usług taksówkowych przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Otrzymał zwrot kwoty z tytułu zakupu kasy. W związku ze śmiercią podatnika - spadkobierca, którym jest żona, ma wątpliwości odnośnie obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej.
                 • 12.10.2005Interpretacja USIII/406/40/05 z dnia 19.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
                  Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów nabytych przed 1 maja 2004 r., o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony?
                  • 05.10.2005Interpretacja prawa podatkowego US.PP443/65/2005 z dnia 06.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krośnie
                   Pytanie podatnika: Podatnik zwrócił się z pytaniem czy w przypadku przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej (tj. zawieszenia działalności) Podatniczka jest zobowiązana do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej?
                   • 04.10.2005Interpretacja US.IV-406/19/2005/VAT z dnia 23.05.2005 r. – Urząd Skarbowy w Puławach
                    Pytanie podatnika: Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?
                    • 03.10.2005Interpretacja PDI/2-406/4/2005/INT z dnia 22.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Chrzanowie
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku nie posiadania wymaganego przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego podatnik nabywa prawo do ulgi remontowo - modernizacyjnej?
                     • 26.09.2005Interpretacja PUS.I/423/121/2004 z dnia 03.01.2005 r. - Podkarpacki Urząd Skarbowy
                      Pytanie podatnika: W 2001 r. został zwolniony z pracy jeden z pracowników spółki, na rzecz którego sąd, wyrokiem 2004 r., zasądził należną kwotę zaległego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami. Spółka uzgodniła z pracownikiem, że należność zostanie wypłacona w ratach. Czy zasądzona kwota i odsetki od tej należności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                      • 22.09.2005Kto ma prawo do zwrotu części VAT
                       Do zwrotu części poniesionych wydatków ma prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1) budową budynku mieszkalnego, 2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, 3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
                       • 22.09.2005Jak to policzyć
                        Trochę arytmetycznej gimnastyki wymaga prawidłowe ustalenie kwoty zwrotu części podatku VAT. Ustawa daje w tej mierze szczegółowe wytyczne, jednak dla poprawności wyliczeń konieczna będzie znajomość kilku przepisów i parametrów.
                        • 14.09.2005Interpretacja DM/415-10-6/N/05 z dnia 07.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
                         Pytanie podatnika: Czy podatniczka ma prawo do ulgi "odsetkowej" na zakup nowo wybudowanego mieszkania w przypadku, gdy przed zawarciem związku małżeńskiego mąż korzystał z tzw. "dużej ulgi" na zakup swojego mieszkania dokonując ostatniego odpisu w 2001 r.?
                         • 11.09.2005Interpretacja OG/005/16/PDI/4115-4/2005 z dnia 03.03.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
                          Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem wyposażenia i towarów handlowych dokonanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
                          • 08.09.2005Interpretacja PP-443/7/05 z dnia 22.02.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
                           Pytanie podatnika: Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne zużycie przez Spółkę towarów na cele reprezentacji i reklamy?
                           • 30.08.2005Kto będzie miał prawo do zwrotu części VAT
                            Do zwrotu części poniesionych wydatków będzie miała prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:
                            • 30.08.2005Jak to policzyć
                             Trochę arytmetycznej gimnastyki będzie wymagało prawidłowe ustalenie kwoty zwrotu części podatku VAT. Ustawa daje w tej mierze szczegółowe wytyczne, jednak dla poprawności wyliczeń konieczna będzie znajomość kilku przepisów i parametrów.
                             • 30.08.2005Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                              Tekst opracowano na podstawie materiałów sejmowych – ustawa nie została jeszcze opublikowana
                              • 17.08.2005Interpretacja prawa podatkowego PP-443/29/Int-53/05 z dnia 18.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nowym Targu
                               Pytanie podatnika: Czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń?
                               • 14.06.2005Nie przegap terminu
                                Dzisiaj (15.06.2005 r.) mija termin rejestracji umów leasingu samochodów, które od 22.08.2005 r. (po wejściu w życie części nowelizacji ustawy o VAT) nie będą spełniały warunków, kwalifikujących do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych. Nasi Użytkownicy najczęściej pytają nas, czy jest konieczność ponownej rejestracji umów, które już raz zostały zarejestrowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. Takiej konieczności nie ma – co potwierdziło Ministerstwo Finansów, które stwierdziło w udostępnionej na swoich stronach internetowych broszurze informacyjnej:
                                • 12.06.2005Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie odliczenia VAT przy zakupie paliwa do niektórych typów pojazdów
                                 1 czerwca 2005r. zakłada się wejście w życie nowelizacji do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP). Nowelizacją tą wprowadza się również zmiany w zakresie odliczania podatku od samochodów, które mają wejść w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
                                 • 08.06.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                                  Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Należy sądzić, że będzie się rozwijać - operatorzy serwisów aukcyjnych wprowadzają bowiem cały czas nowe mechanizmy, których możliwości pozwalają już na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Należy jednak pamiętać że aukcje takie mogą służyć zasadniczo do dwojakich celów: a) do sprzedaży rzeczy używanych, będących uprzednio naszą własnością, które nam są już niepotrzebne, albo które sprzedajemy, ponieważ akurat potrzebujemy gotówki; siłą rzeczy są to sprzedaże sporadyczne i nieczęstotliwe, chociaż czasami mogą przybrać dość spore natężenie - np. przy przeprowadzce; należy tu rozróżnić sprzedaż rzeczy używanych do 6 miesięcy i dłużej niż 6 miesięcy b) do sprzedaży rzeczy, które sprzedajemy z myślą o uzyskaniu marży (różnicy pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży rzeczy); rzeczy takie kupujemy już z zamiarem sprzedaży, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzedaży osiągniemy zysk czy nie
                                  • 08.06.2005Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą przez Polaków, którzy w Polsce składają zeznanie roczne
                                   W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach, w sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie osiąga dochody w drugim państwie, stosuje się metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie takie metody, a mianowicie metodę wyłączenia (pełnego lub z progresją) oraz metodę zaliczenia (pełnego lub zwykłego, zwanego również proporcjonalnym).
                                   • 07.06.2005Ulga na złe długi
                                    Wprowadzone do ustawy o Vat nowe rozwiązanie, zwane potocznie ulgą na złe długi, stwarzające możliwość dokonania korekty podatku należnego, może przynieść konkretne korzyści przedsiębiorcom, którzy stali się ofiarami niewypłacalnych dłużników. Dla tych ostatnich nowe przepisy mogą okazać się ostatnim gwoździem do trumny.
                                    • 07.06.2005Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie odliczenia VAT przy zakupie paliwa do niektórych typów pojazdów
                                     1 czerwca 2005r. zakłada się wejście w życie nowelizacji do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP). Nowelizacją tą wprowadza się również zmiany w zakresie odliczania podatku od samochodów, które mają wejść w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
                                     • 07.06.2005Odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących
                                      Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2 500 zł.

                                     « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] . [ 74 ] . [ 75 ]