Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku

 • 05.02.2008Zmiana opodatkowania austriackich dochodów
  W poniedziałek został podpisany protokół o zmianie umowy między Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej 4 lata temu w Wiedniu.
  • 05.02.2008Opodatkowanie marynarzy zatrudnionych w Danii
   Pytanie: Od 2003 r. pracuję jako marynarz, pływam pod duńską banderą. Mieszkam w Polsce i nie osiągam innych dochodów. Do tej pory rozliczałem się z uzyskanych dochodów w Polsce, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia. Słyszałem jednak, że marynarze pracujący w Danii nie muszą w ogóle rozliczać się w Polsce. Czy to prawda?
   • 01.02.2008Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia VAT
    Pytanie podatnika: Czy Strona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z inwestycjami, które po pewnym czasie zostały uznane za zaniechane?
    • 01.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Korekta VAT przy zaniechaniu inwestycji
     Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3886/06
     • 30.01.2008Rozliczenie roczne: Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w pytaniach i odpowiedziach
      Przepis dotyczący odliczania od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wydaje się prosty, ale jak co roku otrzymujemy wiele pytań, w których Czytelnicy zwracają uwagę na swoje wątpliwości, występujące w sytuacjach szczególnych. Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
      • 28.01.2008Puste faktury nie rodzą obowiązku podatkowego w VAT
       Jeśli faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, to podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku, który z tej faktury wynika — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
       • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga podatkowa z tytułu dokonanej darowizny
        Jedną z niewielu ulg, jakie podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniu rocznym jest ulga z tytułu darowizn. Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
        • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
         Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku.
         • 24.01.2008Ulga internetowa – Korzystanie z odliczenia przy dostępie poprzez operatora sieci telefonii komórkowej
          Pytanie: Czy w ramach ulgi internetowej można odliczyć opłaty abonamentowe przy korzystaniu z dostępu do sieci internetowej za pośrednictwem operatora sieci telefonii komórkowej?
          • 24.01.2008Ulga internetowa – Kto inny płaci, kto inny ma fakturę
           Pytanie: Czy można odliczyć od dochodu wydatki na internet, udokumentowane fakturami wystawionymi na podatnika, które faktycznie poniosła inna osoba zameldowana w lokalu mieszkalnym podatnika, dokonując płatności przez internet z własnego konta?
           • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura od pracodawcy
            Pytanie: Czy podlega odliczeniu od podstawy podatku dochodowego wydatek ponoszony z tytuł użytkowania wyłącznie do prywatnych potrzeb, w miejscu zamieszkania (mieszkanie służbowe), sieci internet na podstawie faktury wystawionej przez pracodawcę za korzystanie dla celów prywatnych z telefonu i łącza internetowego, który to z kolei był obciążony fakturą zbiorczą od podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie?
            • 24.01.2008Ulga internetowa - Faktura VAT bez dowodu zapłaty
             Pytanie: Czy faktura VAT za użytkowanie sieci internet (bez dowodu zapłaty) jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
             • 24.01.2008Ulga internetowa – Gdzie jest miejsce zamieszkania
              Pytanie: Czy korzystając z internetu, który jest zainstalowany w mieszkaniu stanowiącym własność Podatnika, ale w którym nie jest zameldowany, podatnik może skorzystać z odliczenia wydatków za usługi internetowe od dochodu?
              • 24.01.2008Ulga internetowa – Dwa mieszkania, dwa odliczenia?
               Pytanie: Czy w przypadku posiadania dwóch mieszkań oraz otrzymywania faktur VAT z tytułu korzystania z Internetu w dwóch mieszkaniach można poniesione wydatki odliczyć od dochodu?
               • 24.01.2008Ulga internetowa – Duplikat faktury VAT, odliczenie ulgi we wspólnym zeznaniu podatkowym
                Pytanie: Czy odliczenie dotyczącego kosztów za internet może dokonać małżonek, na którego wystawione są faktury, we wspólnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstawą odliczenia może być duplikat faktury VAT?
                • 24.01.2008Ulga internetowa – Wspólne zamieszkiwanie i wspólna faktura
                 Pytanie: Kto ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w sytuacji, gdy podatnik i jego syn zamieszkują wspólnie i wspólnie korzystają z Internetu, a faktury za usługi sieci Internet wystawiane są na nazwisko podatnika i syna?
                 • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura tylko dla jednego małżonka
                  Pytanie: Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu małżonkowi?
                  • 24.01.2008Ulga internetowa – Jakie wydatki można odliczyć?
                   Pytanie: Czy podatnik może odliczyć w ramach ulgi z tytułu użytkowania internetu zakup modemu?
                   • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatków na Internet
                    Coraz więcej osób w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Część z nich wyjaśniamy bezpośrednio w tekście poniżej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybraliśmy z naszej bazy interpretacji izb i urzedów skarbowych postanowienia w sprawach, które najczęściej pojawiały się w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiałów).
                    • 23.01.2008RPO do MF: Trzeba zmienić ustawę o PIT
                     Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w sprawie dostosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2007 r. Chodzi o możliwość odliczenia od dochodu osiągniętego w innym kraju UE składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
                     • 23.01.2008PIT – 11: ważna informacja dla pracownika
                      Ilościowo najwięcej zeznań przypada na podatników, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy (często dodatkowo również z innych źródeł). Takie osoby otrzymują od płatników informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy sporządzone na formularzu PIT-11.
                      • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                       Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.
                       • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
                        Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                        • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                         Otrzymaliśmy wiele pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                         • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/D
                          Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                          • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/O
                           Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                           • 22.01.2008Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
                            Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2007 r. jest to kwota 572,54 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Najlepiej korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, przedstawić na konkretnym przykładzie.
                            • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                             FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                             • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
                              Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                              • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                               Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                               • 22.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT kiedy koszt przekracza limit
                                1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich.
                                • 21.01.2008Sprzedaż nieruchomości byłemu dzierżawcy
                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży byłemu dzierżawcy nieruchomości z nakładami poczynionymi przez tego dzierżawcę należy: - uwzględniać wysokość nakładów dzierżawcy (np. przekraczające 30% wartości budynku) przy ocenie i zaliczaniu budynku/budowli znajdującego się na tej nieruchomości do towaru używanego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług? - wystawiać fakturę VAT na wartość tej nieruchomości bez uwzględniania tych nakładów, traktując rozliczenie nakładów z byłym dzierżawcą (nabywcą nieruchomości) jako czynność odrębną od transakcji sprzedaży nieruchomości niepodlegającą ustawie o VAT? - wystawiać fakturę VAT na całą wartość tej nieruchomości (łącznie z nakładami) z rabatem/bonifikatą w wysokości wartości zwracanych nakładów?
                                 • 16.01.2008Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej
                                  Pytanie podatnika: W którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł)? Czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007 r.?
                                  • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
                                   Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
                                   • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
                                    Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                    • 10.01.2008Przekazanie i zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy
                                     Pytanie podatnika dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dotyczących przekazania towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy w oparciu o art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
                                     • 09.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (2) – Limity zwrotu podatku
                                      W poprzednim artykule omówiłam podmioty uprawnione do zwrotu VAT. Dzisiaj o zasadach zwrotu i wielkościach limitów, stosowanych przy ustalaniu jego wielkości. Należy podkreślić, iż w ramach omawianej ulgi zwrotowi podlega tylko część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT. Przypominam jednocześnie, że muszą to być faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 r. i dokumentujące wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, a także remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
                                      • 09.01.2008Zakup nieruchomości od syndyka a prawo do odliczenia podatku VAT
                                       Pytanie podatnika: 1) Czy transakcja sprzedaży majątku realizowana przez syndyka jest zbyciem przedsiębiorstwa w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT i można do niej zastosować wyłącznie przepisy z opodatkowania podatkiem VAT? 2) Czy w przypadku uznania operacji, o której mowa powyżej za podlegającą VAT, nabywcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu części nieruchomości budynkowej i działki gruntu?
                                       • 04.01.2008MF: Uprawnieni do ulgi z tytułu wychowywania dzieci
                                        Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wychowujący własne lub przysposobione dzieci – przypomina Ministerstwo Finansów.
                                        • 04.01.2008Prawo nie dopuszcza przesyłania faktur kontrahentom w pliku PDF
                                         Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT, jak też przepisy Unii Europejskiej nie przewidują możliwości przesyłania faktur VAT w formie pliku PDF, jak również pobierania ich z serwera firmy, a potem drukowania — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                         • 04.01.2008Prawo do zwrotu VAT po wykreśleniu z rejestru spółki cywilnej
                                          Sprzeczne z mechanizmem funkcjonowania podatku od towarów i usług byłoby pozbawienie określonego podmiotu prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdy uzyskał to prawo w okresie, kiedy był podatnikiem (prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą). Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego stanowi nałożenie na niego ciężaru podatkowego, uczynienie go podmiotem ekonomicznym opodatkowania, a tym samym zakłócenie celu, jaki przyświecał ustawodawcy co do rozkładu ciężaru podatkowego — nałożeniu go na konsumenta — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
                                          • 02.01.2008Przesłanki opodatkowania VAT nieodpłatnych świadczeń
                                           Zasadą jest, że nieodpłatne świadczenie usług nie podlega VAT. Jeżeli jednak nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług i towarów związanych z tym świadczeniem, to takie świadczenie traktuje się na równi z odpłatnym i podlega opodatkowaniu VAT. Warunkiem opodatkowania VAT nieodpłatnego świadczenia jest łączne spełnienie wskazanych wyżej przesłanek. Jeśli więc podatnik odliczył podatek naliczony, ale świadczone nieodpłatnie usługi są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to wówczas takie nieodpłatne świadczenia nie podlegają opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                           • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
                                            Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców
                                            • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstw małżonków do tworzonej spółki cywilnej i skutki w podatku VAT
                                             Pytanie: Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywrze wniesienie przez osoby fizyczne (małżonków) aportem odrębnych swoich przedsiębiorstw na pokrycie udziałów w nowo tworzonej spółce cywilnej?
                                             • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej i prawo do odliczenia VAT
                                              Pytanie: Czy po tym jak do spółki jawnej zostanie wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, które jest prowadzone przez jednego z obecnych wspólników tej spółki, spółka zachowa prawo do odliczenia od podatku należnego nadwyżki podatku naliczonego wykazanej w deklaracji przez osobę fizyczną?
                                              • 14.12.2007TK o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej
                                               - Przepis wprowadzający dodatkowy warunek, od którego zależy możliwość odliczenia podatku, modyfikuje na niekorzyść podatnika podstawę opodatkowania ze względu na okoliczności, na które podatnik-sprzedawca nie ma wpływu – uznał Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu skargi w sprawie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wystawienia faktury korygującej.
                                               • 13.12.2007Sukcesja podatkowa (2) - Następstwo prawne przy łączeniu się i podziale osób prawnych
                                                Następstwo prawne związane z łączeniem się, w wyniku którego powstaje nowa osoba prawna zostało uregulowane w art. 93 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacji), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) a także osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
                                                • 05.12.2007Zmiana banku a ulga odsetkowa
                                                 Pytanie podatnika: Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?
                                                 • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
                                                  Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 64 ] . [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] ... [ 76 ] następna strona »