Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularze

 • 02.07.2020Podatki 2020: Nowy wzór informacji VAT-UE
  Wzory informacji podsumowujcej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowujcej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w ustawie o podatku VAT. Nowe rozporzdzenie weszo w ycie z pocztkiem lipca br. Zmiany mog mie wpyw na ponad 300 tys. podatników VAT.
  • 01.07.2020Podatki 2020: Nowy wzór informacji VAT-UE
   Wzory informacji podsumowujcej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowujcej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w ustawie o podatku VAT. Nowe rozporzdzenie weszo w ycie z pocztkiem lipca br. Zmiany mog mie wpyw na ponad 300 tys. podatników VAT.
   • 12.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
    Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
    • 10.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
     Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
     • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
      [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
      • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
       W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
       • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
        [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
        • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
         W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
         • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
          Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
          • 12.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
           Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
           • 11.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
            Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
            • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
             Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
             • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
              Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
              • 07.05.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
               W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowizku odrbnego skadania deklaracji miesicznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
               • 06.05.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
                W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowizku odrbnego skadania deklaracji miesicznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
                • 04.05.2020Formularze interaktywne TPR na Portalu Podatkowym
                 Ministerstwo Finansów informuje, e na Portalu Podatkowym opublikowane zostay formularze interaktywne:  informacji o cenach transferowych dla osób prawnych - TPR-C(2)  informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych - TPR-P(2)  Formularze te su do zoenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynajcy si po 31 grudnia 2018 r.
                 • 04.05.2020Formularze interaktywne TPR na Portalu Podatkowym
                  Ministerstwo Finansów informuje, e na Portalu Podatkowym opublikowane zostay formularze interaktywne:  informacji o cenach transferowych dla osób prawnych - TPR-C(2)  informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych - TPR-P(2)  Formularze te su do zoenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynajcy si po 31 grudnia 2018 r.
                  • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                   W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                   • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                    W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                    • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                     Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                     • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                      Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                      • 02.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie czci kosztów wynagrodze pracowników
                       Pracodawco, skorzystaj z dofinansowania czci kosztów wynagrodze dla swoich pracowników oraz nalenych od tych wynagrodze skadek na ubezpieczenia spoeczne.
                       • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                        Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                        • 13.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                         Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                         • 12.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
                          Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                          • 11.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
                           Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                           • 05.03.2020Podatki 2020: Nowe wzory formularzy CIT
                            Z pocztkiem kwietnia br. w ycie wejdzie rozporzdzenie resortu finansów, które zmodyfikuje cz wzorów formularzy dotyczcych podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Projekt zakada m.in. wprowadzenie nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG. Przewidziano równie zmiany w innych wzorach.
                            • 04.03.2020Podatki 2020: Nowe wzory formularzy CIT
                             Z pocztkiem kwietnia br. w ycie wejdzie rozporzdzenie resortu finansów, które zmodyfikuje cz wzorów formularzy dotyczcych podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Projekt zakada m.in. wprowadzenie nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG. Przewidziano równie zmiany w innych wzorach.
                             • 02.03.2020Polska wydaje najwicej zawiadcze A1 w Unii Europejskiej
                              Pod wzgldem liczby delegowanych pracowników Polska wyranie wyrónia si na tle innych krajów czonkowskich Unii Europejskiej. Jak wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, w Polsce wydaje si obecnie najwicej zawiadcze A1 w caej Europie. W 2019 r. liczba wydanych dokumentów tego typu wyniosa niemal 646 tys.
                              • 27.02.2020Podatki 2020: Co zmieniaj nowe formularze TPR?
                               Podatnicy, którzy s zobowizani do raportowania o cenach transferowych, bd korzysta z nowych formularzy (TPR-C i TPR-P). Na razie resort finansów nie opublikowa jeszcze ostatecznych wzorów, ale wiadomo, e TPR maj by w zaoeniu bardziej skutecznym narzdziem dla Krajowej Administracji Skarbowej.
                               • 12.02.2020Firmy s przytoczone obowizkami sprawozdawczymi
                                redniej wielkoci przedsibiorstwo w Polsce musi w cigu roku wysa do urzdów rednio 208 rónego typu formularzy, druków i sprawozda – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Okazuje si, e z niewiele mniejszymi obcieniami sprawozdawczymi mierz si firmy mae. W cigu ostatnich 5 lat liczba obowizków sprawozdawczych zmniejszya si tylko w nieznacznym stopniu.
                                • 11.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
                                 Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
                                 • 10.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
                                  Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
                                  • 10.02.2020Czynny al – kiedy i jak skada?
                                   Jeli naruszye przepisy podatkowe – popenie wykroczenie albo przestpstwo skarbowe – moesz unikn kar skadajc tzw. czynny al. Jest to zawiadomienie (pisemne lub ustne do protokou) urzdu o popenieniu przestpstwa lub wykroczenia skarbowego.
                                   • 06.02.2020Czynny al – kiedy i jak skada?
                                    Jeli naruszye przepisy podatkowe – popenie wykroczenie albo przestpstwo skarbowe – moesz unikn kar skadajc tzw. czynny al. Jest to zawiadomienie (pisemne lub ustne do protokou) urzdu o popenieniu przestpstwa lub wykroczenia skarbowego.
                                    • 06.02.2020Prezydent podpisa nowel ws. wstpnie wypenionych zezna PIT
                                     Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj dotyczc udostpniania podatnikom podatku dochodowego PIT wstpnie wypenionych zezna podatkowych. W ubiegym roku usuga obejmowaa formularze PIT-37 i PIT-38. Nowela zakada ograniczenie planowanego wczeniej rozszerzenia tej usugi na kolejne rodzaje formularze.
                                     • 05.02.2020Prezydent podpisa nowel ws. wstpnie wypenionych zezna PIT
                                      Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj dotyczc udostpniania podatnikom podatku dochodowego PIT wstpnie wypenionych zezna podatkowych. W ubiegym roku usuga obejmowaa formularze PIT-37 i PIT-38. Nowela zakada ograniczenie planowanego wczeniej rozszerzenia tej usugi na kolejne rodzaje formularze.
                                      • 27.01.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy apeluj o opónienie zmian ws. JPK_VAT
                                       Wejcie w ycie obowizku przekazywania nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K powinno zosta opónione – twierdz przedsibiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Eksperci organizacji apeluj o odroczenie zmian ws. JPK_VAT o co najmniej 9 miesicy, czyli do 1 stycznia 2021 r.
                                       • 24.01.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy apeluj o opónienie zmian ws. JPK_VAT
                                        Wejcie w ycie obowizku przekazywania nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K powinno zosta opónione – twierdz przedsibiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Eksperci organizacji apeluj o odroczenie zmian ws. JPK_VAT o co najmniej 9 miesicy, czyli do 1 stycznia 2021 r.
                                        • 13.01.2020Podatki 2020: Usuga Twój e-Pit bez wikszych zmian
                                         W obecnym roku usuga wstpnie wypenianych przez organy podatkowe zezna podatkowych bdzie dotyczy tylko zezna skadanych na formularzach PIT-37 i PIT-38. Usuga pozostanie wic bez wikszych zmian wzgldem poprzedniego roku, chocia wczeniej zapowiadano, e zostanie ona rozszerzona o kolejne typy formularzy.
                                         • 11.01.2020Podatki 2020: Usuga Twój e-Pit bez wikszych zmian
                                          W obecnym roku usuga wstpnie wypenianych przez organy podatkowe zezna podatkowych bdzie dotyczy tylko zezna skadanych na formularzach PIT-37 i PIT-38. Usuga pozostanie wic bez wikszych zmian wzgldem poprzedniego roku, chocia wczeniej zapowiadano, e zostanie ona rozszerzona o kolejne typy formularzy.
                                          • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                                           Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
                                           • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                                            Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
                                            • 07.01.2020Podatki 2020: Nowe zawiadomienie ZAW-NR zwizane z wykazem podatników VAT
                                             Ministerstwo Finansów udostpnio wzór nowego zawiadomienie ZAW-NR, które dotyczy zapaty nalenoci na rachunek bankowy inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników podatku VAT. Zoenie takiego zawiadomienia pozwoli podatnikowi na uniknicie ewentualnych konsekwencji podatkowych, w tym solidarnej odpowiedzialnoci za zalegoci podatkowe dostawy/usugodawcy w VAT.
                                             • 20.12.2019Emerytury i renty rolników – KRUS rozliczy podatek za wikszo osób
                                              Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w zdecydowanej wikszoci przypadków sama rozliczy podatek dochodowy za emerytów i rencistów. Na potwierdzenie rozliczenia KRUS wystawi i przekae do 29 lutego 2020 r. formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy).
                                              • 20.12.2019Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                                               Patnicy zatrudniajcy w 2019 r. osoby fizyczne lub wypacajce im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzaj imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Ministerstwo Finansów przypomina, o czym naley pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.
                                               • 20.12.2019Podatki 2020: Nowe formularze dla zryczatowanego podatku dochodowego
                                                W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie Ministerstwa Finansów ws. wzorów dotyczcych zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Poszczególne wzory dostosowano do zmian na poziomie ustawowych. Resort rezygnuje take z okrelenia wzoru PIT-28/A. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie 1 stycznia 2020 r.
                                                • 19.12.2019Podatki 2020: Nowe formularze dla zryczatowanego podatku dochodowego
                                                 W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie Ministerstwa Finansów ws. wzorów dotyczcych zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Poszczególne wzory dostosowano do zmian na poziomie ustawowych. Resort rezygnuje take z okrelenia wzoru PIT-28/A. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie 1 stycznia 2020 r.
                                                 • 19.12.2019Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                                                  Patnicy zatrudniajcy w 2019 r. osoby fizyczne lub wypacajce im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzaj imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Ministerstwo Finansów przypomina, o czym naley pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.
                                                  • 16.12.2019Podatki 2020: Nowe wzory formularzy PIT
                                                   W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzory niektórych owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych dotyczcych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Formularze dostosowano do zmian ustawowych. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2020 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nastpna strona »