Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularze

 • 24.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
  Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
  • 23.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
   Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
   • 11.09.2020Resort klimatu przygotowa wzór sprawozdania o marnowanej ywnoci
    Ministerstwo Klimatu przedstawio projekt nowego rozporzdzenia ws. wzoru sprawozdania o marnowanej ywnoci oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej ywnoci. W efekcie wprowadzone zostan jednolite formularze, które maj uatwi podmiotom handlowym wypenianie obowizku sprawozdawczego. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2021 r.
    • 09.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
     4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
     • 09.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
      Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
      • 08.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
       Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
       • 08.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
        4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
        • 03.09.2020Wzory deklaracji wpat na PFRON do zmiany
         Wzory deklaracji wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przedstawio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe formularze DEK-II-a i DEK-II-b uwzgldni modyfikacje dotyczce m.in. terminu przekazania niewykorzystanych rodków zakadowego funduszu aktywnoci na rachunek bankowy tego funduszu.
         • 02.09.2020Wzory deklaracji wpat na PFRON do zmiany
          Wzory deklaracji wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przedstawio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe formularze DEK-II-a i DEK-II-b uwzgldni modyfikacje dotyczce m.in. terminu przekazania niewykorzystanych rodków zakadowego funduszu aktywnoci na rachunek bankowy tego funduszu.
          • 03.08.2020Procesy inwestycyjno-budowlane coraz bardziej cyfrowe
           Z pocztkiem sierpnia br. Ministerstwo Rozwoju wdroyo nowe elementy cyfryzacji procesów inwestycyjno-budowlanych. Ju jesieni moliwe ma by przesyanie drog elektroniczn dokumentacji budowlanej, a pod koniec roku mona bdzie skada przez internet wnioski o pozwolenie na budow.
           • 02.07.2020Podatki 2020: Nowy wzór informacji VAT-UE
            Wzory informacji podsumowujcej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowujcej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w ustawie o podatku VAT. Nowe rozporzdzenie weszo w ycie z pocztkiem lipca br. Zmiany mog mie wpyw na ponad 300 tys. podatników VAT.
            • 01.07.2020Podatki 2020: Nowy wzór informacji VAT-UE
             Wzory informacji podsumowujcej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowujcej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w ustawie o podatku VAT. Nowe rozporzdzenie weszo w ycie z pocztkiem lipca br. Zmiany mog mie wpyw na ponad 300 tys. podatników VAT.
             • 12.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
              Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
              • 10.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
               Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
               • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                 W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                  [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                  • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                   W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                   • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                    Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                    • 12.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
                     Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
                     • 11.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
                      Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
                      • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                       Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                       • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                        Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                        • 07.05.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
                         W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowizku odrbnego skadania deklaracji miesicznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
                         • 06.05.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
                          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowizku odrbnego skadania deklaracji miesicznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
                          • 04.05.2020Formularze interaktywne TPR na Portalu Podatkowym
                           Ministerstwo Finansów informuje, e na Portalu Podatkowym opublikowane zostay formularze interaktywne:  informacji o cenach transferowych dla osób prawnych - TPR-C(2)  informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych - TPR-P(2)  Formularze te su do zoenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynajcy si po 31 grudnia 2018 r.
                           • 04.05.2020Formularze interaktywne TPR na Portalu Podatkowym
                            Ministerstwo Finansów informuje, e na Portalu Podatkowym opublikowane zostay formularze interaktywne:  informacji o cenach transferowych dla osób prawnych - TPR-C(2)  informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych - TPR-P(2)  Formularze te su do zoenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynajcy si po 31 grudnia 2018 r.
                            • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                             W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                             • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                              W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                              • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                               Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                               • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                                Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                                • 02.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie czci kosztów wynagrodze pracowników
                                 Pracodawco, skorzystaj z dofinansowania czci kosztów wynagrodze dla swoich pracowników oraz nalenych od tych wynagrodze skadek na ubezpieczenia spoeczne.
                                 • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                  Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                                  • 13.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                   Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                                   • 12.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
                                    Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                                    • 11.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
                                     Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                                     • 05.03.2020Podatki 2020: Nowe wzory formularzy CIT
                                      Z pocztkiem kwietnia br. w ycie wejdzie rozporzdzenie resortu finansów, które zmodyfikuje cz wzorów formularzy dotyczcych podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Projekt zakada m.in. wprowadzenie nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG. Przewidziano równie zmiany w innych wzorach.
                                      • 04.03.2020Podatki 2020: Nowe wzory formularzy CIT
                                       Z pocztkiem kwietnia br. w ycie wejdzie rozporzdzenie resortu finansów, które zmodyfikuje cz wzorów formularzy dotyczcych podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Projekt zakada m.in. wprowadzenie nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG. Przewidziano równie zmiany w innych wzorach.
                                       • 02.03.2020Polska wydaje najwicej zawiadcze A1 w Unii Europejskiej
                                        Pod wzgldem liczby delegowanych pracowników Polska wyranie wyrónia si na tle innych krajów czonkowskich Unii Europejskiej. Jak wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, w Polsce wydaje si obecnie najwicej zawiadcze A1 w caej Europie. W 2019 r. liczba wydanych dokumentów tego typu wyniosa niemal 646 tys.
                                        • 27.02.2020Podatki 2020: Co zmieniaj nowe formularze TPR?
                                         Podatnicy, którzy s zobowizani do raportowania o cenach transferowych, bd korzysta z nowych formularzy (TPR-C i TPR-P). Na razie resort finansów nie opublikowa jeszcze ostatecznych wzorów, ale wiadomo, e TPR maj by w zaoeniu bardziej skutecznym narzdziem dla Krajowej Administracji Skarbowej.
                                         • 12.02.2020Firmy s przytoczone obowizkami sprawozdawczymi
                                          redniej wielkoci przedsibiorstwo w Polsce musi w cigu roku wysa do urzdów rednio 208 rónego typu formularzy, druków i sprawozda – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Okazuje si, e z niewiele mniejszymi obcieniami sprawozdawczymi mierz si firmy mae. W cigu ostatnich 5 lat liczba obowizków sprawozdawczych zmniejszya si tylko w nieznacznym stopniu.
                                          • 11.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
                                           Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
                                           • 10.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
                                            Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
                                            • 10.02.2020Czynny al – kiedy i jak skada?
                                             Jeli naruszye przepisy podatkowe – popenie wykroczenie albo przestpstwo skarbowe – moesz unikn kar skadajc tzw. czynny al. Jest to zawiadomienie (pisemne lub ustne do protokou) urzdu o popenieniu przestpstwa lub wykroczenia skarbowego.
                                             • 06.02.2020Czynny al – kiedy i jak skada?
                                              Jeli naruszye przepisy podatkowe – popenie wykroczenie albo przestpstwo skarbowe – moesz unikn kar skadajc tzw. czynny al. Jest to zawiadomienie (pisemne lub ustne do protokou) urzdu o popenieniu przestpstwa lub wykroczenia skarbowego.
                                              • 06.02.2020Prezydent podpisa nowel ws. wstpnie wypenionych zezna PIT
                                               Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj dotyczc udostpniania podatnikom podatku dochodowego PIT wstpnie wypenionych zezna podatkowych. W ubiegym roku usuga obejmowaa formularze PIT-37 i PIT-38. Nowela zakada ograniczenie planowanego wczeniej rozszerzenia tej usugi na kolejne rodzaje formularze.
                                               • 05.02.2020Prezydent podpisa nowel ws. wstpnie wypenionych zezna PIT
                                                Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj dotyczc udostpniania podatnikom podatku dochodowego PIT wstpnie wypenionych zezna podatkowych. W ubiegym roku usuga obejmowaa formularze PIT-37 i PIT-38. Nowela zakada ograniczenie planowanego wczeniej rozszerzenia tej usugi na kolejne rodzaje formularze.
                                                • 27.01.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy apeluj o opónienie zmian ws. JPK_VAT
                                                 Wejcie w ycie obowizku przekazywania nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K powinno zosta opónione – twierdz przedsibiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Eksperci organizacji apeluj o odroczenie zmian ws. JPK_VAT o co najmniej 9 miesicy, czyli do 1 stycznia 2021 r.
                                                 • 24.01.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy apeluj o opónienie zmian ws. JPK_VAT
                                                  Wejcie w ycie obowizku przekazywania nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K powinno zosta opónione – twierdz przedsibiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Eksperci organizacji apeluj o odroczenie zmian ws. JPK_VAT o co najmniej 9 miesicy, czyli do 1 stycznia 2021 r.
                                                  • 13.01.2020Podatki 2020: Usuga Twój e-Pit bez wikszych zmian
                                                   W obecnym roku usuga wstpnie wypenianych przez organy podatkowe zezna podatkowych bdzie dotyczy tylko zezna skadanych na formularzach PIT-37 i PIT-38. Usuga pozostanie wic bez wikszych zmian wzgldem poprzedniego roku, chocia wczeniej zapowiadano, e zostanie ona rozszerzona o kolejne typy formularzy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nastpna strona »