Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetkowa

 • 30.10.2007Mąż w Niemczech, żona w Polsce — jak rozliczyć podatek
  Pytanie: Mój mąż od 1 lipca 2007 roku pracuje w Niemczech na umowę o pracę. Do 30 czerwca 2007 roku pracował w Polsce (pracownik najemny). W Niemczech mąż jest opodatkowany jak każdy pracownik i będzie płacił pełny przypadający podatek od dochodów oraz wszelkie inne podatki. Ja jestem na emeryturze, ale do 30 czerwca 2007 roku pracowałam dodatkowo na umowę zlecenia. Dotychczas składaliśmy wspólną deklarację podatkową i rozliczaliśmy się jako małżeństwo wspólnie (PIT-37 wraz z PIT/O oraz PIT/D). Jak mamy postąpić w tym roku? Czy rozliczyć się wspólnie za okres połowy roku przepracowanej przez męża i cały rok moich przychodów (emerytura cały rok + wynagrodzenia z umowy zlecenia za pół roku)?
  • 02.08.2007Orzecznictwo - Wysokość zaległości podatkowej i odsetek w jednej decyzji
   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 27 października 2003 roku, sygn. akt: SA/Sz 255/03 oddalił skargę V Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Pracy Chronionej z siedzibą w W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr PP. 1.29-820/15/2002 w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowej.
   • 30.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VI
    Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu – ulga na Internet, odsetkowa i nowe technologie  W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód pomniejszony m.in. o kwotę wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczeniu podlegają jednak tylko wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, zatem ulga ta nie obejmuje wydatków na podłączenie do sieci czy też na zakup urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu. Prawo do ulgi przysługuje w związku z użytkowaniem Internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Zatem nie dotyczy opłat za użytkowanie Internetu w lokalach użytkowych zajmowanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.
    • 10.07.2007Ulga odsetkowa
     Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
     • 04.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach- część VI
      Pytanie: Jak opodatkować przychody z najmu nieruchomości otrzymanej w drodze spadku?
      • 03.04.2007Zakup na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego
       Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości korzystania z ulgi odsetkowej.
       • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
        Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
        • 06.03.2007Darowizna budynku i ulga odsetkowa
         Pytanie podatnika: Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie od rodziców?
         • 14.02.2007Ulga odsetkowa dla współkredytobiorcy
          Pismo DD/PB5/IK-066-4-26/06 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z 30 sierpnia 2006 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
          • 30.01.2007Albo małżeństwo, albo ulga
           Interpelacja nr 5474 do ministra finansów w sprawie korzystania z ulgi odsetkowej przez osoby pozostające w związku małżeńskim
           • 03.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – o czym trzeba pamiętać
            Obowiązująca od 1.01.2007 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła wiele zmian. Niestety – ustawodawca zdaje się spodziewać, że wszyscy obywatele posiadają umiejętności co najmniej na poziomie biura prawnego Sejmu czy Senatu. Wskazuje na to sposób kształtowania przepisów. Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są tego przykładem.
            • 18.12.2006Rozliczenie leasingu w trakcie trwania umowy: Co jest przychodem leasingodawcy, a co kosztem leasingobiorcy
             Bezpośrednie skutki podatkowe umów leasingowych dla stron przejawiają się m.in. w sposobie rozliczenia opłat występujących w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej. Okres ten, to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłącze-niem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona, według art. 23 a pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof oraz art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop.
             • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości
              Interpelacja nr 3919 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomości oraz związanych z nim skutków społecznych
              • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
               Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
               • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                • 18.04.2006Ulga odsetkowa a moment przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego
                 Pytanie podatnika Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w sytuacji, gdy umowa przedwstępna kupna lokalu mieszkalnego została zawarta z developerem w lutym 2005 r. a umowa przenosząca własność lokalu będzie zawarta czerwcu 2006 r.?
                 • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                  Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:

                 « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]