Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: USC


  Elementy do pobrania

  1. Akt zgonu

  2. Formularz odbioru dowodu osobistego

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  3. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  4. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  5. Meldunek o odnalezieniu dokumentu stwierdzającego tożsamość

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  6. Odpis skrócony aktu małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  7. Odpis skrócony aktu urodzenia

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  8. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  9. Odpis skrócony aktu zgonu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  10. Odpis zupełny aktu małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  11. Odpis zupełny aktu urodzenia

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  12. Odpis zupełny aktu zgonu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  13. Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  14. Podanie o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia, małżeństwa lub zgonu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  15. Podanie o uzupełnienie aktu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  16. Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  17. Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  18. Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu zgonu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  19. Podanie o wydanie skróconego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  20. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  21. Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  22. Podanie o zezwolenie na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  23. Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 24) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  24. Protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 20) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  25. Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 23) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  26. Protokół przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 22) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  27. Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  28. Protokół uznania ojcostwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  29. Protokół zgłoszenia urodzenia

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  30. Protokół zgłoszenia zgonu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 21) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  31. Wniosek o ustalenie (odtworzenie) treści aktu małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 21) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  32. Wniosek o ustalenie (odtworzenie) treści aktu urodzenia

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 21) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  33. Wniosek o ustalenie (odtworzenie) treści aktu zgonu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 21) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  34. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  35. Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  36. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 31) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  37. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w akcie stanu cywilnego lub o ich braku, o tym, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniu

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 31) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  38. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 35) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  39. Zaświadczenie o stanie cywilnym

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 34) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  40. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  41. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 29, 30) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  42. Zaświadczenie o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

   Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.

  43. Zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

   Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.

  44. Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 25) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  45. Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 25) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  46. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 26) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  47. Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego

   Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 27) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

  48. Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

   Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.

  49. Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

   Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.

  50. Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

   Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.