Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Telekomunikacja / Teleinformatyka


Elementy do pobrania

 1. Formularz 00 - Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 2. Formularz 01 - Usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 3. Formularz 02 - Detaliczna dzierżawa łączy telekomunikacyjnych

  Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 3)

 4. Formularz 02 - Współpraca międzyoperatorska w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 5. Formularz 03 - Hurtowa dzierżawa łączy telekomunikacyjnych

  Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 4)

 6. Formularz 03 - Współpraca międzyoperatorska w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 7. Formularz 04 - Usługi detaliczne świadczone użytkownikom końcowym w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 8. Formularz 05 - Usługi dostępu do sieci Internet świadczone użytkownikom końcowym

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 9. Formularz 06 - Usługi wiązane

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 10. Formularz 07 - Hurtowe usługi dostępu do sieci

  Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 9)

 11. Formularz 07 - Usługi telefonii VoIP świadczone w publicznej sieci telekomunikacyjnej

  Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

 12. Formularz 09 - Usługi rozpowszechniania i dosyłu programów radiofonicznych lub telewizyjnych

  Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 11)

 13. Formularz 11 - Środki techniczne i usługi

  Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 13)

 14. Formularz 12 - Abonenci sieci telewizji kablowej

  Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 14)

 15. Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

  Dz.U. 2011 Nr 156, poz. 926 Formularz obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2011 r.

 16. Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

  Dz.U. 2019, poz. 809 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

 17. Wniosek o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

  Dz.U. 2019, poz. 809 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.