Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Samochód w firmie


  Elementy do pobrania

  1. Ewidencja przebiegu pojazdu

   Dz.U. 2000 Nr 108, poz. 1152

  2. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  3. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  4. Miesięczna karta eksploatacyjna pojazdu

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  5. Oświadczenie o spowodowaniu kolizji

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  6. Oświadczenie w sprawie używania samochodu prywatnego do celów służbowych

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  7. Polecenie wyjazdu służbowego / Rachunek kosztów podróży - Delegacja krajowa

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  8. Polubowne stwierdzenie wypadku drogowego

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  9. Rejestr Badań Technicznych Pojazdów

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  10. Rejestr pobranych kart drogowych

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  11. Rejestr ruchu pojazdu

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  12. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej - Delegacja zagraniczna

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  13. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  14. Ugoda pracodawcy z pracownikiem w sprawie kolizji pojazdów

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  15. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  16. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014

  17. Zlecenie naprawy samochodu

   Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014