Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Rządowe Centrum Legislacji


  Elementy do pobrania

  1. Szczegółowy zakres informacji o decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego wydanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie dokumentów wymienionych w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE

   Dz.U. 2016, poz. 732 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 r.

  2. Szczegółowy zakres informacji o oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych przyjętych w postępowaniach prowadzonych na podstawie dokumentów wymienionych w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE w ujęciu liczbowym

   Dz.U. 2016, poz. 732 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 r.

  3. Szczegółowy zakres informacji o przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w ujęciu liczbowym (z wyłączeniem postępowań prowadzonych na podstawie dokumentów wymienionych w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE)

   Dz.U. 2016, poz. 732 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 r.

  4. Szczegółowy zakres informacji o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, w ujęciu jednostkowym

   Dz.U. 2016, poz. 732 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 r.

  5. Szczegółowy zakres informacji o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, w ujęciu liczbowym

   Dz.U. 2016, poz. 732 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 r.

  6. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla legislacji

   Dz.U. 2015, poz. 197 (załącznik 1)

  7. Zaświadczenie stwierdzające zdanie egzaminu i ukończenie aplikacji legislacyjnej

   Dz.U. 2021, poz. 118 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r.