Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Rejestracja / Likwidacja

Rejestracja firmy, a właściwie sama jej procedura trwa miesiąc czasu! Chyba, że popełnisz błędy przy wypełnianiu lub nie złożysz pełnego kompletu dokumentów. Wtedy ten termin znacznie się wydłuża! Co zrobić, żeby zaoszczędzić nerwy i cenny czas? - Skorzystaj z naszych stron internetowych, na których znajdziesz wszelkie dokumenty pozwalające na zarejestrowanie bądź likwidację Twojej działalności gospodarczej.

Elementy do pobrania

 1. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  WERSJA 1.8.9 Formularz obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r.

 2. Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem

  WERSJA 1.8.9 Formularz obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r.

 3. Kwartalne sprawozdanie o wysokości wpłaty na fundusz likwidacyjny

  Dz.U. 2021, poz. 393 Formularz obowiązuje od dnia 22 października 2019 r.

 4. Likwidacja działalności gospodarczej

  Dz.U. 2021, poz. 393 Formularz obowiązuje od dnia 22 października 2019 r.

 5. NIP-2

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 13) Dz.U. 2021, poz. 1404 (załącznik 1...

 6. NIP-2/A

  Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (wersja 6) Formularz obowiązujący od dnia 9 kwietnia 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 383 (załącznik 4)

 7. NIP-5/W

  Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (wersja 6)

 8. NIP-7

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 6) Dz.U. 2021, poz. 1404 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2...

 9. Przykładowy projekt regulaminu zakładowej organizacji pracy

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 6) Dz.U. 2021, poz. 1404 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2...

 10. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 6) Dz.U. 2021, poz. 1404 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2...

 11. RG-1

  Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub zmianę cech objętych wpisem Dz.U. 2011 Nr 237, poz. 1406

 12. VAT-R

  Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 15) Dz.U. 2021, poz. 1186 Wzór obowiązujący od dnia 1 lipca 2021 r. Formularz VAT-R bez opcji e-wysyłki.

 13. VAT-R/UE

  Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

 14. VAT-Z

  Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 430 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 15. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

  Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 430 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 16. Zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej

  Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 430 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.