Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych


Elementy do pobrania

 1. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

  Dz.U. 2010 Nr 121, poz. 810

 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis

  Dz.U. 2014, poz. 1543 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 r.

 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

  Dz.U. 2014, poz. 1543 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 r.

 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312 uwzg. zm. z Dz.U. 2010 Nr 254, poz. 1704 Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2010 r.

 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Dz.U. 2016, poz. 238 Formularz obowiązujący od dnia 11 marca 2016 r.

 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Dz.U. 2010 Nr 254, poz. 1704 Formularz obowiązuje od dnia 14 stycznia 2011 r.

 7. Formularz zgłoszeniowy do aplikacji SHRIMP

  Dz.U. 2019, poz. 2520 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 8. Formularz zgłoszeniowy SH1 do aplikacji SHRIMP

  Dz.U. 2019, poz. 2520 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 9. Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego

  Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.

 10. Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym

  Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 3)

 11. Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Dz.U. 2017, poz. 120 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.

 12. Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a / 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 13. Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 14. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

  Dz.U. 2019, poz. 1210 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.

 15. Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Dz.U. 2019, poz. 1025 Formularz obowiązuje od dnia 4 czerwca 2019 r.

 16. Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rolnictwie (instrukcja w PDF)

  Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (2)

 17. Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rybołówstwie (instrukcja w PDF)

  Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (3)

 18. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF)

  Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 1)

 19. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis (instrukcja w pliku PDF)

  Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (1)

 20. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Dz.U. 2017, poz. 120 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.

 21. Sprawozdanie o udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln Euro

  Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 2)

 22. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

  Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 4)

 23. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 24. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 25. Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 / 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 26. Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 27. Upoważnienie do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu

  Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 28. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego

  Dz.U. 2018, poz. 2054 Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.

 29. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

  Dz.U. 2018, poz. 2055 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od 29 października 2018 r.

 30. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

  Dz.U. 2018, poz. 2055 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od 29 października 2018 r.

 31. Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

  Dz.U. 2018, poz. 2055 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od 29 października 2018 r.

 32. Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego

  Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.

 33. Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

  Dz.U. 2014, poz. 1570 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.

 34. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego

  Dz.U. 2014, poz. 1569 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.

 35. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

  Dz.U. 2014, poz. 1572 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.

 36. Wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

  Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 445

 37. Wniosek o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu / aktualizację danych użytkownika aplikacji

  Dz.U. 2012, poz. 1508

 38. Zaświadczenie o pomocy De Minimis

  Dz.U. 2018, poz. 350 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r.

 39. Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Dz.U. 2018, poz. 350 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r.