Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Pocztowe

Czy wiesz, że poczta polska zaczęła działalność już w 1558 roku, kiedy to król Zygmunt August "ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją, za pomocą poczty, czyli koni rozstawnych". Natomiast w 1620 roku uchwalono konstytucję, na mocy której zaczęto tworzyć tak zwane poczty partykularne w województwach, powiatach i miastach. W styczniu 1989 roku, po dokonaniu kolejnej restrukturyzacji , Poczta Polska, Telefon i Telegram (PPTiT) liczyła 11 instytucji o zasięgu centralnym, 49 dyrekcji wojewódzkich, 10 zakładów transportu samochodowego, 9 zakładów radiokomunikacji oraz 11 zakładów technicznych.


  Elementy do pobrania

  1. Formularz sprawozdania z działalności pocztowej

   Dz.U. 2013, poz. 1489

  2. Formularz zawiadomienia dla adresata o pozostawieniu przesyłki doręczonej przez organ procesowy w postępowaniu karnym

   Dz.U. 2018, poz. 553 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2017 r.

  3. Pokwitowanie odbioru pisma organu procesowego w postępowaniu karnym

   Dz.U. 2020, poz. 608 Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.

  4. Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej

   Dz.U. 2020, poz. 608 Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.

  5. Potwierdzenie odbioru pism sądowych w postępowaniu cywilnym

   Dz.U. 2020, poz. 819 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2020 r.

  6. Przekaz pocztowy

   (formularz nieobowiązujący)

  7. Rejestr przesyłek złożonych w Urzędzie Gminy

   Dz.U. 2020, poz. 819 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2020 r.

  8. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych

   Dz.U. 2011 Nr 189, poz. 1125

  9. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych

   Dz.U. 2019, poz. 2424 (załącznik 1-3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  10. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

   Dz.U. 2016, poz. 618 (załącznik 4)

  11. Wykaz nadanych przesyłek poleconych

   Dz.U. 2020, poz. 819 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2020 r.

  12. Wykaz przesyłek poleconych nadanych w placówce pocztowej

   Dz.U. 2018, poz. 553 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2017 r.