Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Pełnomocnictwa podatkowe


  Elementy do pobrania

  1. OPD-1

   Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  2. OPL-1

   Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 5) Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 4) Formularz obowiązuje&n...

  3. OPL-1P

   Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (wersja 1) Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 201...

  4. OPO-1

   OPO-1 (wersja 1) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego Dz.U. 2018, poz. 519 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  5. OPS-1

   Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  6. PPD-1

   Pełnomocnictwo do doręczeń (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  7. PPO-1

   PPO-1 (wersja 2) Pełnomocnictwo ogólne Dz.U. 2018, poz. 519 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  8. PPS-1

   Pełnomocnictwo szczególne (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  9. UPL-1

   Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  10. UPL-1P

   Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (wersja 1) Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.