Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Państwowa Agencja Atomistyki


  Elementy do pobrania

  1. Deklaracja przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego

   Dz.U. 2021, poz. 623 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 25 września 2019 r.

  2. Karta ewidencyjna przychodu i rozchodu źródeł promieniotwórczych

   (format A3) - Dz.U. 2006 Nr 140, poz. 994 (załącznik 5)

  3. Karta ewidencyjna źródła wysokoaktywnego

   Dz.U. 2020, poz. 2300 Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2020 r.

  4. Karta zgłoszeniowa / Karta ewidencyjna Centralnego Rejestru Dawek

   Dz.U. 2021, poz. 1053 (załącznik 1-2) Formularz obowiązuje od dnia 12 lipca 2021 r.

  5. Raport kwartalny z wykonywania działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

   Dz.U. 2006 Nr 251, poz. 1849 (załącznik 2) 

  6. Raport kwartalny/końcowy z realizacji inwestycji służącej działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

   Dz.U. 2006 Nr 251, poz 1849 (załącznik 3) 

  7. Wniosek o udzielenie dotacji celowej (Państwowa Agencja Atomistyki)

   Dz.U. 2006 Nr 251, poz. 1849 (załącznik 1)

  8. Wniosek o udzielenie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

   Dz.U. 2021, poz. 27 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2021 r.

  9. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia

   Dz.U. 2016, poz. 29 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2016 r.

  10. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia

   Dz.U. 2016, poz. 29 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2016 r.