Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Oświadczenia majątkowe


  Elementy do pobrania

  1. Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje w imieniu starosty

   Dz.U. 2017, poz. 2019 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  2. Oświadczenie majątkowe członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną

   Dz.U. 2017, poz. 2015 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  3. Oświadczenie majątkowe członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego

   Dz.U. 2017, poz. 1302 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  4. Oświadczenie majątkowe radnego gminy

   Dz.U. 2017, poz. 2020 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  5. Oświadczenie majątkowe radnego powiatu

   Dz.U. 2017, poz. 2019 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  6. Oświadczenie majątkowe radnego województwa

   Dz.U. 2017, poz. 2015 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  7. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr. w imieniu wójta

   Dz.U. 2017, poz. 2020 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  8. Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej

   Formularz obowiązuje od dnia 27 stycznia 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 243

  9. Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

   Dz.U. 2019, poz. 854 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.

  10. Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne

   Dz.U. 2020, poz. 1825 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2019 r.

  11. Oświadczenie o stanie majątkowym policjanta

   Dz.U. 2017, poz. 974 Formularz obowiązuje od dnia 26 stycznia 2016 r.

  12. Oświadczenie o stanie majątkowym posła i senatora

   Dz.U. 2018, poz. 1799 Formularz obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2016 r.

  13. Oświadczenie o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

   Dz.U. 2017, poz. 2437 Formularz obowiązuje od dnia 28 grudnia 2017 r.

  14. Oświadczenie o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

   Dz.U. 2020, poz. 2447 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.