Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna


  Elementy do pobrania

  1. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

   Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

  2. ORD-M

   Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 12) Wzór obowiązujący od dnia 4 grudnia 2019 r.

  3. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

   Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.

  4. TW-1 Tytuł wykonawczy

   Stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wersja 6) Dz.U. 2021, poz. 838 Formularz obowiązuje od dnia 5 maja 2021 r.

  5. TW-2 Tytuł wykonawczy

   Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wersja 4) Dz.U. 2021, poz. 176 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2021 r.

  6. TW-3 Kolejny tytuł wykonawczy

   Dz.U. 2021, poz. 176 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2021 r.

  7. UPR-1

   Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 443 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  8. UPR-2

   Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 443 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1&nbs...

  9. ZAS-DF

   Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 10) ...

  10. ZAS-DP

   Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 11) F...

  11. ZAS-HZ

   Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (wersja 2) Dz.U. 20...

  12. ZAS-HZU

   Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 20...

  13. ZAS-P

   Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.

  14. ZAS-S

   Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.

  15. ZAS-SC

   Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.

  16. ZAS-W

   Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.

  17. ZAS-Z

   Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (wersja 5) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.

  18. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia

   Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2020, poz. 2102 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.