Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Ochrona informacji niejawnych


  Elementy do pobrania

  1. Decyzja o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, stwierdzająca że osoba nie daje rękojmii zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych

   Dz.U. 2010 Nr 258, poz. 1754

  2. Decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, potwierdzająca że osoba nie daje rękojmii zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych

   Dz.U. 2010 Nr 258, poz. 1753

  3. Poświadczenie bezpieczeństwa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, potwierdzające że osoba daje rękojmie zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

   Dz.U. 2015, poz. 220 (załącznik 1)

  4. Poświadczenie bezpieczeństwa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, potwierdzające że osoba daje rękojmie zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą (z pouczeniem)

   Dz.U. 2015, poz. 220 (załącznik 2)

  5. Poświadczenie bezpieczeństwa po przeprowadzeniu poszerzonego postępowania sprawdzającego, potwierdzające że osoba daje rękojmie zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

   Dz.U. 2015, poz. 220 (załącznik 3)

  6. Upoważnienie do wglądu w dokumenty w związku z prowadzonym postępowaniem

   Dz.U. 2017, poz. 2334 Formularz obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r.

  7. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

   Dz.U. 2020, poz. 1256 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.

  8. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska)

   Dz.U. 2020, poz. 1256 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.

  9. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wspólnie z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych

   Dz.U. 2020, poz. 1256 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.