Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: NIP

Zgodnie z przepisami płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego. Podatnik składa płatnikowi zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zgłoszenia. Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. W chwili obecnej uprawnienie do przejęcia numeru NIP dotyczy spółek powstałych z: - przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, - przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową. W tym katalogu znajdziesz wszelkie obowiązujące druki NIP.


Elementy do pobrania

 1. NIP-2

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 12) Dz.U. 2018, poz. 2496 (załącznik 1...

 2. NIP-2/A

  Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (wersja 6) Formularz obowiązujący od dnia 9 kwietnia 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 383 (załącznik 4)

 3. NIP-5/W

  Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (wersja 6)

 4. NIP-7

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 5) Dz.U. 2018, poz. 2496 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 20...

 5. NIP-8

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (wersja 3) Dz.U. 2018, poz. 2496 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 6. NIP-D

  Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (wersja 7) Formularz obowiązujący od dnia 9 kwietnia 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 383 (załącznik 5)

 7. ZAP-3

  Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (wersja 5) Dz.U. 2018, poz. 2496 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.