Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Nagrody i Odznaczenia


  Elementy do pobrania

  1. Notatka zawierająca zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów

   Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.

  2. Wniosek o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru

   Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1103 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.

  3. Wniosek o nadanie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

   Dz.U. 2018, poz. 2146 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 listopada 2018 r.

  4. Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

   Dz.U. 2018, poz. 1741 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2018 r.

  5. Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

   Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.

  6. Wniosek o nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

   Dz.U. 2020, poz. 1952 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 listopada 2020 r.

  7. Wniosek o nadanie odznaczenia "Krzyż Wolności i Solidarności"

   Dz.U. 2016, poz. 584 (załącznik 1)

  8. Wniosek o nadanie odznaki honorowej im gen. Roweckiego "Grota"

   Dz.U. 2011 Nr 72, poz. 386 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2011 r.

  9. Wniosek o nadanie odznaki honorowej PRIMUS IN AGENDO

   Dz.U. 2015, poz. 1020 (załącznik 1)

  10. Wniosek o nadanie odznaki honorowej służby kontrterrorystycznej

   Dz.U. 2019, poz. 647 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2019 r.

  11. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla energetyki”

   Dz.U. 2017, poz. 1903 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 grudnia 2001 r.

  12. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

   Dz.U. 2014, poz. 1708 (załącznik 1, 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 r.

  13. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla samorządu terytorialnego

   Dz.U. 2021, poz. 691 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 25 lipca 2015 r.

  14. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla statystyki Rzeczypospolitej Polskiej dla jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji

   Dz.U. 2018, poz. 1909 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 października 2018 r.

  15. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla statystyki Rzeczypospolitej Polskiej dla osób fizycznych

   Dz.U. 2018, poz. 1909 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 października 2018 r.

  16. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla turystyki”

   Dz.U. 2019, poz. 2208 (załącznik 1 i 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 listopada 2019 r.

  17. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

   Dz.U. 2017, poz. 1526 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 17 maja 2016 r.

  18. Wniosek o nadanie odznaki honorowej zasłużonego dla bezpieczeństwa w górnictwie

   Dz.U. 2013, poz. 1275 (załącznik 1)

  19. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla górnictwa RP”

   Dz.U. 2017, poz. 2059 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2001 r.

  20. Wniosek o nadanie odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

   Dz.U. 2017, poz. 1677 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 września 2017 r.

  21. Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia

   Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.

  22. Wniosek o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego uczelni służb państwowych

   Dz.U. 2019, poz. 302 Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.

  23. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dla nauczyciela akademickiego

   Dz.U. 2019, poz. 846 Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2019 r.

  24. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia

   Dz.U. 2019, poz. 1150 Formularz obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.

  25. Wniosek o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów

   Dz.U. 2019, poz. 976 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.

  26. Wniosek wykaz o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz "GWIAZDA" za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju

   Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.

  27. Wykaz wniosków o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru

   Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1103 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.

  28. Wykaz wniosków o nadanie medalu stulecia odzyskanej niepodległości

   Dz.U. 2018, poz. 1741 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2018 r.

  29. Wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń

   Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.

  30. Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej "BENE MERITO" za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej

   Dz.U. 2009 Nr 189, poz. 1469 (1)