Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Ministerstwo Sprawiedliwości


Elementy do pobrania

 1. Arkusz oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

  Dz.U. 2014, poz. 257

 2. Arkusz oceny okresowej prokuratora (ocena zespołu wizytacyjnego)

  Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 2)

 3. Arkusz oceny pracy asesora sądowego

  Dz.U. 2016, poz. 184 Formularz obowiązujący od dnia 17 lutego 2016 r.

 4. Arkusz oceny pracy sędziego

  Dz.U. 2013, poz. 1481 (załącznik 1)

 5. Arkusz oceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego

  Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 r.

 6. Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena współpracownika - fakultatywna)

  Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 4)

 7. Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena zwierzchnika służbowego)

  Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 1)

 8. Arkusz okresowej oceny prokuratora (samoocena prokuratora - fakultatywna)

  Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 3)

 9. Arkusz okresowej oceny prokuratora (wynik okresowej oceny)

  Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 5)

 10. Arkusz samooceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego

  Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 r.

 11. Europejski nakaz aresztowania

  Dz.U. 2012, poz. 266

 12. Europejski Nakaz Dochodzeniowy

  Dz.U. 2018, poz. 366 Formularz obowiązuje od dnia 14 lutego 2018 r.

 13. Europejski nakaz ochrony

  Dz.U. 2015, poz. 123

 14. Formularz podziału czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie

  Dz.U. 2020, poz. 1640 Formularz obowiązuje od dnia 9 października 2020 r. 

 15. Formularz sprawdzenia dokumentów kandydata na dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich

  Dz.U. 2015, poz. 1809

 16. Formularz wniosku o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw

  Dz.U. 2016, poz. 51 Formularz obowiązuje od dnia 13 stycznia  2016 r.

 17. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

  Dz.U. 2018, poz. 2513 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 18. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej

  Dz.U. 2017, poz. 1837 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2016 r.

 19. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji notarialnej

  Dz.U. 2016, poz. 1621

 20. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej

  Dz.U. 2017, poz. 1898 Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2009 r.

 21. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin adwokacki)

  Dz.U. 2016, poz. 101

 22. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin notarialny)

  Dz.U. 2016, poz. 45

 23. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin radcowski)

  Dz.U. 2016, poz. 100

 24. Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

  Dz.U. 2016, poz. 112

 25. Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

  Dz.U. 2016, poz. 116

 26. Indywidualny plan rozwoju zawodowego prokuratora (IPRZ)

  Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 6)

 27. Indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego

  Dz.U. 2013, poz. 1481 (załącznik 2)

 28. Informacja o dochodach z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych

  Dz.U. 2018, poz. 491 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2017 r.

 29. Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu

  Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.

 30. Informacja roczna o działalności sądów na obszarze apelacji

  Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.

 31. Informacja roczna o działalności Sądu Rejonowego

  Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.

 32. Informacja z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (ePUAP)

  Dz.U. 2018, poz. 491 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2017 r.

 33. Karta czynności dozoru

  Dz.U. 2016, poz. 969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r.

 34. Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu

  Dz.U. 2015, poz. 2215 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 35. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

  Dz.U. 2011 Nr 121, poz. 693

 36. Księga pieniężna kancelarii komorniczej

  Dz.U. 2014, poz. 181

 37. Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  Dz.U. 2019, poz. 683 Formularz obowiązuje od dnia 28 grudnia 2018 r.

 38. Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  Dz.U. 2017, poz. 1760 Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2017 r.

 39. Kwestionariusz informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora

  Dz.U. 2017, poz. 462 Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2017 r.

 40. Kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień

  Dz.U. 2012, poz. 38 (załącznik 2)

 41. Licencja Syndyka

  Dz.U. 2008 Nr 37, poz. 208

 42. Lista wierzytelności

  Dz.U. 2015, poz. 2219 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 43. Metryka identyfikacyjna nośnika służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

  Dz.U. 2017, poz. 93 Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2017 r.

 44. Opinia dotycząca referendarza sądowego albo asystenta sędziego

  Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 r.

 45. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki wraz z opisami istotnych zagadnień

  Dz.U. 2014, poz. 363

 46. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy wraz z opisami istotnych zagadnień

  Dz.U. 2018, poz. 2398 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 47. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień

  Dz.U. 2014, poz. 364

 48. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień

  Dz.U. 2014, poz. 360

 49. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi

  Dz.U. 2018, poz. 2457 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 50. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

  Dz.U. 2013, poz. 1516

 51. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

  Dz.U. 2014, poz. 221 Formularz obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2009 r.

 52. Oświadczenie o stanie majątkowym prokuratora

  Dz.U. 2017, poz. 1707 Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2017 r.

 53. Oświadczenie o stanie majątkowym składane przez komorników sądowych

  Dz.U. 2018, poz. 2444 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 54. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

  Dz.U. 2015, poz. 526

 55. Oświadczenie specjalisty terapii uzależnień ubiegającego się o wpis do ewidencji osób uprawnionych do zebrania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

  Dz.U. 2012, poz. 38 (załącznik 1)

 56. Plan podziału funduszy masy upadłości

  Dz.U. 2015, poz. 2239 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 57. Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej

  Dz.U. 2015, poz. 2239 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 58. Protokół badania śliny/krwi nieletniego

  Dz.U. 2012, poz. 468 (załącznik 2)

 59. Protokół badania śliny/krwi skazanego/sprawcy

  Dz.U. 2012, poz. 104 (załącznik 2)

 60. Protokół kontroli działalności sekretariatu wydziału sądu

  Dz.U. 2013, poz. 69 (załącznik 2)

 61. Protokół wizytacji wydziału sądu

  Dz.U. 2013, poz. 69 (załącznik 1)

 62. Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

  Dz.U. 2012, poz. 104 (załącznik 1)

 63. Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

  Dz.U. 2012, poz. 468 (załącznik 1)

 64. Przeniesienie nieletniego do innego Zakładu Poprawczego

  Dz.U. 2014, poz. 1054 (załącznik 4)

 65. Skierowanie nieletniego do Zakładu Poprawczego

  Dz.U. 2014, poz. 1054 (załącznik 3)

 66. Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym

  Dz.U. 2015, poz. 2207 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 67. Spis należności w postępowaniu upadłościowym

  Dz.U. 2015, poz. 2203 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 68. Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych

  Dz.U. 2015, poz. 2203 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 69. Spis wierzytelności

  Dz.U. 2015, poz. 2206 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 70. Spis wierzytelności spornych

  Dz.U. 2015, poz. 2206 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 71. Spis zlikwidowanych składników masy upadłościowej

  Dz.U. 2015, poz. 2242 Fomularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 72. Sprawozdanie końcowe zarządcy

  Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 73. Sprawozdanie ostateczne syndyka

  Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 74. Sprawozdanie rachunkowe syndyka

  Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 75. Sprawozdanie rachunkowe zarządcy

  Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 76. Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego

  Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 77. Sprawozdanie z czynności syndyka

  Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 78. Sprawozdanie z czynności zarządcy

  Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 79. Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru

  Dz.U. 2016, poz. 969 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r.

 80. Sprawozdanie z wykonania planu podziału

  Dz.U. 2015, poz. 2220 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 81. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  Dz.U. 2021, poz. 392 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 24 marca 2020 r.

 82. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

  Dz.U. 2020, poz. 507 Formularz obowiązuje od dnia 24 marca 2020 r.

 83. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego

  Dz.U. 2013, poz. 1521 (załącznik 2)

 84. Wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych

  Dz.U. 2017, poz. 1069 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.

 85. Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym

  Dz.U. 2019, poz. 822 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.

 86. Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych

  Dz.U. 2017, poz. 1069 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.

 87. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego

  Dz.U. 2016, poz. 122 Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2016 r.

 88. Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności

  Dz.U. 2017, poz. 1069 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.

 89. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  Dz.U. 2021, poz. 392 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 24 marca 2020 r.

 90. Wykaz inwentarza

  Dz.U. 2015, poz. 1537 Formularz obowiązuje od dnia 18 października 2015 r.

 91. Wzór rejestru wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego

  Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 86 (2)

 92. Zaświadczenie - Powiadomienie o naruszeniu środków nadzoru oraz o innych uzyskanych informacjach mogących spowodować podjęcie dalszej decyzji

  Dz.U. 2013, poz. 125

 93. Zaświadczenie o możliwości stawienia się lub braku takiej możliwości na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne

  Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 86 (1)

 94. Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu asystenckiego organizowanego przez prezesa sądu apelacyjnego

  Dz.U. 2021, poz. 687 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2014 r.

 95. Zaświadczenie przekazania do państwa członkowskiego UE informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania

  Dz.U. 2012, poz. 63

 96. Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

  Dz.U. 2012, poz. 284

 97. Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

  Dz.U. 2013, poz. 126

 98. Zaświadczenie stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności

  Dz.U. 2012, poz. 66

 99. Zaświadczenie stwierdzające zdolność/niezdolność ze względu na chorobę stawienia się przed sądem lub organem prowadzącym postępowanie karne

  Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 87

 100. Zaświadczenie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny

  Dz.U. 2012, poz. 65

 101. Zaświadczenie Zawiadomienie o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony

  Dz.U. 2015, poz. 124

 102. Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego

  Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.

 103. Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu

  Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.

 104. Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu

  Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.

 105. Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej

  Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.

 106. Zawiadomienie osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej

  Dz.U. 2012, poz. 71

 107. Zestawienie wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego

  Dz.U. 2013, poz. 467

 108. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą

  Dz.U. 2013, poz. 1521 (załącznik 1)

 109. Zgłoszenie wierzytelności

  Dz.U. 2020, poz. 1744 Formularz obowiązuje od dnia 23 października 2020 r.