Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


  Elementy do pobrania

  1. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę

   Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (2)

  2. Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę

   Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (1)

  3. Karta ewidencyjna rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną prawną

   Dz.U. 2015, poz. 1719

  4. Karta oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

   Dz.U. 2013, poz. 819

  5. Księga ewidencyjna zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia i wydanych ekspertyz

   Dz.U. 2017, poz. 2249 Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2017 r.

  6. Księga inwentarzowa

   Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (2)

  7. Księga rejestrowa instytucji kultury

   Dz.U. 2012, poz. 189

  8. Ocena wskazująca czas powstania zabytku

   Dz.U. 2019, poz. 1470 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r.

  9. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej

   Dz.U. 2013, poz. 832 (załącznik 1)

  10. Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   Dz.U. 2019, poz. 1470 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r.

  11. Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem

   Dz.U. 2017, poz. 1236 Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2017 r.

  12. Protokół komisji w sprawie ubytków

   Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (6)

  13. Protokół ubytków

   Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (5)

  14. Raport końcowy z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej

   Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.

  15. Rejestr przybytków

   Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (1)

  16. Rejestr ubytków

   Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (7)

  17. Rejestr zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego / nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego

   Dz.U. 2021 poz. 56 (załącznik 1-4) Formularz obowiązuje od dnia 2 czerwca 2011 r.

  18. Wniosek o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   Dz.U. 2015, poz. 1749

  19. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

   Dz.U. 2019, poz. 704 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  20. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Dóbr Kultury

   Dz.U. 2015, poz. 1275

  21. Wniosek o wpis wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym

   Dz.U. 2015, poz. 1790

  22. Wniosek o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych

   Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.

  23. Wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego

   Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.

  24. Wycena zabytku

   Dz.U. 2019, poz. 1470 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r.

  25. Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium Polski rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polski, objętej ochroną prawną

   Dz.U. 2020, poz. 386 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2015 r.

  26. Zawiadomienie o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polskiej, objętej ochroną prawną

   Dz.U. 2020, poz. 386 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2015 r.

  27. Zestawienie ubytków

   Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (8)

  28. Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

   Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (4)