Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Magazynowe

Pełna ewidencja stanów magazynowych oraz obsługa rozliczeń i zobowiązań pozwolą Tobie należycie zarządzać przedsiębiorstwem.

  Elementy do pobrania

  1. Arkusz spisu z natury - uniwersalny

  2. Dowód Dostawy

  3. Dowód przekazania towaru

  4. Dowód przyjęcia towaru

  5. Ewidencja arkuszy spisów z natury

  6. Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

  7. Faktura (BEZ VAT)

   Wersja polska i wersja polsko niemiecka (waluta EURO)

  8. Faktura dwujęzyczna

   faktura polsko-angielska, pliki - doc_6922-0.xlt i doc_6922-1.xlt faktura polsko-niemiecka, plik -  doc_6922-2.xlt

  9. Faktura korygująca

   faktura polsko-angielska, pliki - doc_6922-0.xlt i doc_6922-1.xlt faktura polsko-niemiecka, plik -  doc_6922-2.xlt

  10. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)

   faktura polsko-angielska, pliki - doc_6922-0.xlt i doc_6922-1.xlt faktura polsko-niemiecka, plik -  doc_6922-2.xlt

  11. Faktura (odwrotne obciążenie)

   faktura polsko-angielska, pliki - doc_6922-0.xlt i doc_6922-1.xlt faktura polsko-niemiecka, plik -  doc_6922-2.xlt

  12. Faktura Proforma

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011. W pliku doc_4866.xlt znajduje się Faktura Proforma w wersji angielskiej.

  13. Faktura uproszczona

   Od stycznia 2013 r. faktury uproszczone można wystawiać gdy wartość faktury nie przekracza 100 euro lub 450 zł.

  14. Faktura Vat wewnętrzna-Unijna

   Od stycznia 2013 r. faktury uproszczone można wystawiać gdy wartość faktury nie przekracza 100 euro lub 450 zł.

  15. Faktura VAT (wzór 1)

   Nowa Faktura VAT obowiązująca od stycznia 2013 r.

  16. Faktura VAT (wzór 2)

   W pliku "doc_2510-1.xlt" faktura w języku angielskim w walucie Euro. Nowe stawki, aktualne od stycznia 2011 r.: 23%, 8%, 5%. 

  17. Faktura VAT-MP

   Od stycznia 2013 zlikwidowano określenie „Faktura VAT-MP”. Faktura MP wystawiana jest przez małego podatnika rozliczającego się kasowo. W formularzu faktury należy wybrać z listy rozwijanej oz...

  18. Faktura zaliczkowa

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  19. Instrukcja inwentaryzacyjna

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  20. Karta ewidencyjna wyposażenia

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  21. Karta narzędziowa imienna

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  22. Karta wizytacji (monitoringu)

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  23. Likwidacja środka trwałego / przedmiotu nietrwałego

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  24. MM - przesunięcie międzymagazynowe materiału

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  25. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  26. Oświadczenie w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją składników majątku trwałego

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  27. OT - Przyjęcie środka trwałego

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  28. Protokół likwidacyjno-kasacyjny sprzętu (urządzeń)

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  29. Protokół z inwentaryzacji środków trwałych (Arkusz spisu z natury)

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  30. PT - protokół przekazania - przejęcia środka trwałego

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  31. PZ - Przychód zewnętrzny do magazynu

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  32. RW - Rozchód wewnętrzny z magazynu

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  33. SIN- Spis inwentarza-wywieszka

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  34. Spis zdawczo-odbiorczy akt

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  35. Sprawozdanie zespołu spisowego dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  36. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  37. W - Magazyn wyda

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  38. WZ - Wydanie materiałów na zewnątrz z magazynu

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  39. Zamówienie towaru

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  40. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  41. ZW - Zwrot materiałów

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.