Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)


  Elementy do pobrania

  1. Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H

   Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (6)

  2. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną

   Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.

  3. Informacje ekonomiczno-finansowe - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

   Dz.U. 2010 Nr 116, poz. 782

  4. Informacje o podmiocie

   Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.

  5. Informacje programowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H

   Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (4)

  6. Informacje programowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

   Dz.U. 2010 Nr 116, poz. 782

  7. Informacje programowe - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

   Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (3)

  8. Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy

   Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.

  9. Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą kablową

   Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (10)

  10. Informacje techniczne - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną

   Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (9)

  11. Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy

   Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (8)

  12. Księga rejestrowa programów rozprowadzanych

   Dz.U. 2011 Nr 103, poz. 603 (2)

  13. Księga rejestrowa programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym

   Dz.U. 2011 Nr 103, poz. 603 (1)

  14. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia lub spółek radiofonii regionalnej

   Dz.U. 2014, poz. 216 (załącznik 2)

  15. Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych

   Dz.U. 2019, poz. 480 Formularz obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2018 r.

  16. Oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

   Dz.U. 2015, poz. 1546

  17. Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą kablową

   Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (12)

  18. Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T

   Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.

  19. Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków przedstawiania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związku pracodawców

   Dz.U. 2014, poz. 309 Formularz obowiązuje od dnia 5 maja 2003 r.

  20. Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych oraz audycji przezentujących kampanie społeczne

   Dz.U. 2017, poz. 1097 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  21. Sprawozdanie z realizacji misji publicznej

   Dz.U. 2019, poz. 2234 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  22. Sprawozdanie z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego

   Dz.U. 2017, poz. 1097 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

  23. Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych

   Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 962 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2011 r.

  24. Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych

   Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 962 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2011 r.

  25. Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego

   Dz.U. 2013, poz. 1676 (załącznik 2)

  26. Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego

   Dz.U. 2013, poz. 1676 (załącznik 3)

  27. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych

   Dz.U. 2018, poz. 2111 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2018 r.

  28. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym

   Dz.U. 2018, poz. 2111 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2018 r.

  29. Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych

   Dz.U. 2013, poz. 1676