Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Korespondencja firmowo-pracownicza

Katalog pomocny przy prowadzeniu korespondencji pomiędzy firmami, firmami a urzędami oraz korespondencji wewnątrzzakładowej.


Elementy do pobrania

 1. Decyzja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od ukarania pracownika

 2. Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

 3. Faks

 4. Informacja dla klientów o zmianie banku

 5. Informacja o kosztach poniesionych przez pracownika podczas podróży służbowej

 6. Informacja o niewłaściwie wystawianych rachunkach

 7. Informacja o nowej siedzibie firmy

 8. Informacja o nowym przedstawicielu firmy

 9. Informacja o trudnościach i nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia

 10. Kondolencje

 11. List z okazji nowego roku

 12. Nagana pracownika

 13. Najczęściej używane zwroty w pismach służbowych

 14. Negatywna ocena bylego pracownika

 15. Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji

 16. Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne

 17. Odmowa w spełnieniu planów zawodowych

 18. Odpowiedź na ofertę pracy

 19. Odpowiedź na skargę na personel

 20. Odrzucenie prośby o podwyżkę

 21. Odwołanie od decyzji o wymierzeniu kary porządkowej

 22. Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę

 23. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

 24. Pismo do pracownika firmy, propozycja udzielenia referencji

 25. Pismo pracodawcy o rozpoznaniu sprzeciwu pracownika

 26. Pismo w sprawie przyznania nagrody

 27. Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy

 28. Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

 29. Polecenie wykonania pracy

 30. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia

 31. Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)

 32. Powitanie nowego pracownika, informacja o kursach

 33. Przekazanie praw do używania znaku firmowego

 34. Przekazanie praw do znaku firmowego

 35. Przeniesienie pracownika do innej filii

 36. Przykładowe pismo określające zakres czynności pracownika

 37. Referencje dla kandydata na księgowego

 38. Referencje dla kandydatki na sekretarkę

 39. Skierowanie na podjęcie nauki (wersja 1)

 40. Skierowanie na podjęcie nauki (wersja 2)

 41. Skierowanie na szkolenie / kurs (wersja 1)

 42. Skierowanie na szkolenie / kurs (wersja 2)

 43. Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej

 44. Upomnienie pracownika z powodu nieodpowiedniego zachowania

 45. Wezwanie do spełnienia świadczenia

 46. Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodpowiedniego zachowania

 47. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia płatności

 48. Zapotrzebowanie żywnościowe

 49. Zaproszenie na uroczyste pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę

 50. Zapytanie o referencje kandydata na księgowego

 51. Zawiadomienie o awansie, gratulacje

 52. Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej

 53. Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych osobowych