Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Kalkulatory podatkowe

Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%) - Kalkulator
Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) - Kalkulator
Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%) - Kalkulator
Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) - Kalkulator


  Elementy do pobrania

  1. Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%)

   Kalkulator dotyczy 2021 r. Służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy w cyklu kwartalnym dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specja...

  2. Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 17% i 32%)

   Kalkulator dotyczy 2021 r. Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach...

  3. Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%)

   Kalkulator dotyczy 2021 r. Służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rol...

  4. Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych - nie uwzględnia ulgi podatkowej (skala podatkowa 17% i 32%)

   Kalkulator dotyczy 2021 r. skala podatkowa 17% i 32%. Służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się ...

  5. Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 17% i 32%)

   Kalkulator dotyczy 2021 r. Kalkulator w pliku MS Excel służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczającyc...