Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Kadrowe


Elementy do pobrania

 1. Ankieta personalna dla kandydata na pracownika

 2. Dane osobowe

 3. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego

 4. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

 5. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego

 6. Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego

 7. Deklaracja członkowska

 8. Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

 9. Dziennik korespondencji

 10. Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych

 11. Ewidencja urlopów

 12. Ewidencja zatrudnienia

 13. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)

 14. Faktura (odwrotne obciążenie)

 15. Formularz zgłoszeniowy do pracy

 16. Informacja o składzie zarządu spółki

 17. Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia

 18. Informacja o zwolnieniu w wyniku redukcji etatów

 19. Karta danych osobowych

 20. Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna)

 21. Karta ewidencyjna korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 22. Karta ewidencyjna niektórych uprawnień pracowników

 23. Karta informacyjna kandydata

 24. Karta obiegowa zmiany

 25. Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń pracownika)

 26. Karta stażu

 27. Karta urlopów

 28. Kontrakt menedżerski

 29. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca

 30. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.

 31. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.

 32. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

  Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500

 33. List polecający

  Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500

 34. Lista obecności

  Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500

 35. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem

  Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500

 36. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników

  Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500

 37. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r. Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b‒d, f i g, tryb wydawania i prze...

 38. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 39. Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 40. Oświadczenie dla celów urlopu rodzicielskiego

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 41. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 42. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 43. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 44. Oświadczenie o zarobkach w ostatnim kwartale roku

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 45. Oświadczenie pracownicy (matki lub opiekuna dziecka)

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 46. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 47. Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 48. Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 49. Pismo o przyznanie dodatku za znajomość języka obcego

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 50. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 51. Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 52. Podanie o pożyczkę

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 53. Podziękowanie kandydatowi za udział w teście

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 54. Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów do zatrudnienia na dane stanowisko

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 55. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 56. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 57. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 58. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 59. Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów planowanych urlopów

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przec...

 60. Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 61. Przedwstępna umowa o pracę

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 62. Przykładowy wzór Regulamin Wynagradzania

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 63. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 64. Przyznanie obowiązków pracy

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 65. Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa zlecenia)

  Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.   Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.  1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące...

 66. Rejestr zatrudnionych pracowników

  Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.   Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.  1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące...

 67. Rozwiązanie stosunku pracy

  Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.   Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.  1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące...

 68. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 69. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 70. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 71. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 72. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 73. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 74. Skierowanie na badania lekarskie (wstępne / okresowe / kontrolne)

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3a) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.

 75. Skierowanie na badania profilaktyczne

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3a) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.

 76. Spis dokumentów w teczce

  Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3a) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.

 77. Świadectwo pracy

  Dz.U. 2020, poz. 1862 Formularz Świadectwa pracy obowiązuje od dnia 7 września 2019 r.

 78. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

  Dz.U. 2020, poz. 1862 Formularz Świadectwa pracy obowiązuje od dnia 7 września 2019 r.

 79. Umowa o dzieło

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 80. Umowa o dzieło z rachunkiem

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 81. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 82. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 83. Umowa o pracę

  (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 84. Umowa o pracę na czas określony

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 85. Umowa o pracę na okres próbny

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 86. Umowa o pracę na zastępstwo

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 87. Umowa o pracę nakładczą

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 88. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 89. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 90. Umowa o szkolenie i konsultacje

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 91. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 92. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 93. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 94. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 95. Umowa o zachowaniu poufności

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 96. Umowa o zakazie konkurencji

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 97. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 98. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 99. Umowa Partnerska

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 100. Umowa zlecenia (zlecenie) z rachunkiem

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 101. Umowa zlecenie

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 102. Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 103. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 104. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 105. Wniosek o przyznanie premii

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 106. Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 107. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 108. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 109. Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej ratalnej - krótkoterminowej

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 110. Wniosek o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu śwadczeń socjalnych

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 111. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 112. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 113. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 114. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 115. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 116. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 117. Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 118. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 119. Wniosek o wypłatę nagrody

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 120. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 121. Wniosek pracownika do pracodawcy o wypłacenie wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem urlopu

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 122. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 123. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 124. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

  Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.

 125. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 126. Wzór wniosku o przyznanie nagrody

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 127. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 128. Zaproszenie kandydata do udziału w teście

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 129. Zapytanie o referencje kandydata do pracy

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 130. Zaświadczenie o odbyciu stażu

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 131. Zaświadczenie o zarobkach

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 132. Zaświadczenie o zatrudnieniu

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 133. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 134. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 135. Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 136. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.