Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Izba/Służba Celno-Skarbowa


Elementy do pobrania

 1. Arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza celnego

  Dz.U. 2016, poz. 334 (załącznik 4)

 2. Imienne upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

  Dz.U. 2015, poz. 2329 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 3. Indywidualna karta oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2018, poz. 641 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 marca 2018 r.

 4. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2017, poz. 418 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 5. Informacja stwierdzająca, iż Sąd Okręgowy postanowieniem, wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji

  Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.

 6. Informacja stwierdzająca, że dane i informacje przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatkowego, w sprawach celnych lub kont

  Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.

 7. Informacja, stwierdzająca, że Sąd Okręgowy postanowieniem wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji

  Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.

 8. Kwestionariusz oceny okresowej funkcjonariusza celnego

  Dz.U. 2018, poz. 462 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

 9. Kwestionariusz osobowy kandydata do Służby Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2020, poz. 2 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 r.

 10. Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych we wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego

  Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 9)

 11. Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2019, poz. 854 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.

 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi

  Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 10)

 13. Pokwitowanie depozytu złożonego w urzędzie celno-skarbowym

  Dz.U. 2017, poz. 373 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 14. Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego

  Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 6)

 15. Protokół przekazania materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego

  Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 4)

 16. Protokół z przeprowadzenia czynności monitorowania przez Służbę Celną

  Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 2)

 17. Raport z monitorowania przez Służbę Celną

  Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 3)

 18. Rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji

  Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 2)

 19. Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

  Dz.U. 2019, poz. 1677 Formularz obowiązuje od dnia 2 września 2019 r.

 20. Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2021, poz. 659 Formularz obowiązuje od dnia 30 września 2020 r.

 21. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

  Dz.U. 2020, poz. 1157 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

 22. Upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

  Dz.U. 2016, poz. 611 Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 23. Wniosek o mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2018, poz. 356 Formularz obowiązuje od dnia 27 luty 2018 r.

 24. Wniosek o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego

  Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.

 25. Wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2018, poz. 446 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

 26. Wniosek o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia Służby Celno-Skarbowej

  Dz.U. 2021, poz. 831 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 listopada 2020 r.

 27. Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

  Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.

 28. Wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie do Sądu Okręgowego z wnioskiem o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony, obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego

  Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.

 29. Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza Celno-Skarbowego

  Dz.U. 2021, poz. 831 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 30. Zarządzenie przeprowadzenia obserwacji przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego

  Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 1)

 31. Zarządzenie zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego

  Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 5)

 32. Zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celnej

  Dz.U. 2018, poz. 446 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

 33. Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych

  Dz.U. 2021, poz. 185 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 27 maja 2015 r.

 34. Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności monitorowania przez Służbę Celną

  Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 1)