Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)


  Elementy do pobrania

  1. IKE-1

   Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 1)

  2. IKE-1/A

   Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 2)

  3. IKE-1/B

   Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 3)

  4. IKE-1/C

   Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 4)

  5. IKE-1/D

   Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 5)

  6. IKE-2

   Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 1)

  7. IKE-2/A

   Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 2)

  8. IKE-2/B

   Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 3)

  9. IKE-2/C

   Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 4)

  10. IKE-2/D

   Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 5)

  11. IKE-2/E

   Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 6)

  12. IKZE-1

   Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 6)

  13. IKZE-1/A

   Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 7)

  14. IKZE-1/B

   Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) -  Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 8)

  15. IKZE-1/C

   Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 9)

  16. IKZE-2

   Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 7)

  17. IKZE-2/A

   Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w każdym roku kalendarzowym (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 8)

  18. IKZE-2/B

   Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 9)

  19. IKZE-2/C

   Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 10)

  20. IKZE-2/D

   Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 11)