Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Handlowe

Zbiór dokumentów znajdujących się w tym katalogu pomoże prawidłowo sporządzić zamówienie towaru, usługi oraz umożliwi szybkie przygotowanie rozmaitych pism handlowych, umów, kontraktów itp..

  Elementy do pobrania

  1. Arkusz oceny targów

  2. Informacja o dostawie i warunkach płatności

  3. Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

  4. Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu, reklamacja

  5. Informacja o wysyłce towaru

  6. Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

  7. Informacje o podwyżce cen usług

  8. Kontrakt exportowy

  9. Kontrakt importowy

  10. Oświadczenie dotyczące transakcji handlowych dwukrotnie przekraczających wysokość kapitału zakładowego spółki

  11. Oświadczenie o prawie do sprzedaży

  12. Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

  13. Pismo do potencjalnych nowych klientów

  14. Pismo dotyczące sprzedaży konsygnacyjnej

  15. Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

  16. Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

  17. Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

  18. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

  19. Potwierdzenie zamówienia

  20. Potwierdzenie zawarcia umowy o kooperacji i reklamie

  21. Powiadomienie klienta o wprowadzeniu nowego modelu wyrobu

  22. Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji i zwrocie zaliczki

  23. Pozytywne rozpatrzenie prośby o otwarcie akredytywy u dostawcy

  24. Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rękojmia

  25. Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przeglądu towaru

  26. Propozycja zmiany ustaleń umowy

  27. Protokół Negocjacyjny

  28. Protokół reklamacyjny

  29. Przedstawienie nowego sklepu

  30. Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

  31. Reklamacja i zwrot towaru

  32. Reklamacja partii towaru

  33. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na komputerowy

  34. Ugoda zawarta pomiędzy przedsiębiorcami

  35. Umowa o współpracy handlowej

  36. Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

  37. Upomnienie z powodu nieuregulowania płatności

  38. Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego

  39. Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

  40. Uznanie reklamacji i zamiana towaru

  41. Uznanie uzasadnionej reklamacji

  42. Wniosek leasingowy

  43. Wniosek o przyznanie nagrody jakości

  44. Zamówienie towaru

  45. Zapytanie o ceny wyrobów

  46. Zapytanie o zakup na kredyt

  47. Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu nie dotrzymania warunków umowy

  48. Zawiadomienie wierzyciela o zamiarze sprzedaży zastawionego towaru

  49. Zwrot towaru przekazanego na próbę