Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Gry Hazardowe

Deklaracje dla podatku od gier, POG, IGH, GHD


Elementy do pobrania

 1. Ewidencja obliczania wysokości podatku od gier hazardowych

  Dz.U. 2020, poz. 273 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2010 r.

 2. Ewidencja podstaw opodatkowania (gry hazardowe)

  Dz.U. 2020, poz. 273 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2010 r.

 3. Ewidencja produkowanych lub magazynowanych automatów do gier

  Dz.U. 2019, poz. 2312 Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r.

 4. GHD-1

  Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 1770 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

 5. IGH-1

  Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych Dz.U. 2017, poz. 1304 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r...

 6. IGH/1A

  Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier Dz.U. 2017, poz. 1304 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

 7. Miesięczna informacja o sumie wpłat, sumie wypłaconych lub wydanych wygranych oraz wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeniach o uzyskanej wygranej

  Dz.U. 2017, poz. 438 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 8. POG-5

  Deklaracja dla podatku od gier (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 853 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

 9. POG-5/A

  Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 853 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

 10. POG-5/C

  Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 853 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

 11. POG-5/D

  Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 853 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

 12. POG-P

  Deklaracja dla podatku od gier (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 853 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

 13. Raport dzienny/miesięczny wpłat, wypłat i rezultatów gier w kasynie gry

  Dz.U. 2017, poz. 438 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 14. Rejestr napiwków (działalność w zakresie gier hazardowych)

  Dz.U. 2020, poz. 273 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2010 r.

 15. WGH

  Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Dz.U. 2017, poz. 792 Formularz obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2017 r.

 16. Zaświadczenie o uzyskanej wygranej

  Dz.U. 2019, poz. 2314 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 r.

 17. Zaświadczenie o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie

  Dz.U. 2019, poz. 2314 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 r.