Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Główny Urząd Miar (GUM)


  Elementy do pobrania

  1. Wniosek o utworzenie punktu probierczego

   Dz.U. 2020 poz. 2185 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  2. Wzór decyzji zatwierdzenia typu oraz decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami

   Dz.U. 2008 Nr 5, poz. 29 (1)

  3. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujacych i udostępniających te wzorce

   Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486 

  4. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców, o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy, oraz zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie, importera, sprowadzającego i importera butelek miarowych

   w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

  5. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 22c ust. 2 ustawy, niebędących przedsiębiorcami

   Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

  6. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 22c ust.2 ustawy, będących przedsiębiorcami

   Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

  7. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce

   Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

  8. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli przedsiębiorców

   Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

  9. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych niebędących przedsiębiorcami

   Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

  10. Wzór świadectwa legalizacji pierwotnej i legalizacji jednostkowej

   Dz.U. 2008 Nr 5, poz. 29 (5)

  11. Wzór świadectwa legalizacji ponownej

   Dz.U. 2008 Nr 5, poz. 29 (7)

  12. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych/cyfrowych

   Dz.U. 2019, poz. 606 Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2019 r.