Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Finansowe

Korzystając z tego katalogu unikniesz błędów przy wystawianiu faktur VAT, not korygujących. Będziesz mógł sprawnie zarządzać kasą firmy poprzez dokładne archiwizowanie wydatków i przychodów firmy.


  Elementy do pobrania

  1. Dowód wewnętrzny

   zakup bezrachunkowy

  2. Ewidencja przychodów

   Dz.U. 2020, poz. 2389 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

  3. Ewidencja przychodów ryczałtowca

   Dz.U. 2002 Nr 219, poz. 1836

  4. Faktura (BEZ VAT)

   Wersja polska i wersja polsko niemiecka (waluta EURO)

  5. Faktura dwujęzyczna

   faktura polsko-angielska, pliki - doc_6922-0.xlt i doc_6922-1.xlt faktura polsko-niemiecka, plik -  doc_6922-2.xlt

  6. Faktura dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)

   Faktura wyliczająca wartości towarów i usług w dwóch walutach euro i złoty.

  7. Faktura korygująca

   Faktura wyliczająca wartości towarów i usług w dwóch walutach euro i złoty.

  8. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)

   Faktura wyliczająca wartości towarów i usług w dwóch walutach euro i złoty.

  9. Faktura (odwrotne obciążenie)

   Faktura wyliczająca wartości towarów i usług w dwóch walutach euro i złoty.

  10. Faktura Proforma

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011. W pliku doc_4866.xlt znajduje się Faktura Proforma w wersji angielskiej.

  11. Faktura uproszczona

   Od stycznia 2013 r. faktury uproszczone można wystawiać gdy wartość faktury nie przekracza 100 euro lub 450 zł.

  12. Faktura VAT marża

   Od stycznia 2013 r. zlikwidowano określenie "Faktura VAT-marża”. Zastosowanie ma w tym przypadku standardowy wzór faktury obowiązujący od początku 2013 r. W prawym gó...

  13. Faktura VAT RR

   Formularz zgodny z przepisami obowiązującymi od początku stycznia 2013 r. Zgodnie z ustawą o podatku VAT podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego ...

  14. Faktura Vat wewnętrzna

   Z dniem 1 stycznia 2013 r. faktury wewnętrzne można wciąż wystawiać, lecz nie trzeba. Nie ma obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika

  15. Faktura Vat wewnętrzna-Unijna

   Z dniem 1 stycznia 2013 r. faktury wewnętrzne można wciąż wystawiać, lecz nie trzeba. Nie ma obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika

  16. Faktura VAT (wzór 1)

   Nowa Faktura VAT obowiązująca od stycznia 2013 r.

  17. Faktura VAT (wzór 2)

   W pliku "doc_2510-1.xlt" faktura w języku angielskim w walucie Euro. Nowe stawki, aktualne od stycznia 2011 r.: 23%, 8%, 5%. 

  18. Faktura VAT-MP

   Od stycznia 2013 zlikwidowano określenie „Faktura VAT-MP”. Faktura MP wystawiana jest przez małego podatnika rozliczającego się kasowo. W formularzu faktury należy wybrać z listy rozwijanej oz...

  19. Faktura zaliczkowa

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  20. Kompensata umowna

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  21. Kompensata wzajemnych zobowiązań

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  22. KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty)

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  23. KW - Kasa wypłaci (Dowód wypłaty)

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  24. Likwidacja środka trwałego

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  25. Nota korygująca

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  26. Nota księgowa

   Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.

  27. Nota odsetkowa

   Aktualizacja: 30.05.2020 r. - uwzględnia stawkę 5,6%, obowiązującą od dnia 29-05-2020 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości o...

  28. OT - Przyjęcie środka trwałego

   Aktualizacja: 30.05.2020 r. - uwzględnia stawkę 5,6%, obowiązującą od dnia 29-05-2020 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości o...

  29. PK - Polecenie księgowania (format A4)

   Aktualizacja: 30.05.2020 r. - uwzględnia stawkę 5,6%, obowiązującą od dnia 29-05-2020 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości o...

  30. PK - Polecenie księgowania (format A5)

   Aktualizacja: 30.05.2020 r. - uwzględnia stawkę 5,6%, obowiązującą od dnia 29-05-2020 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości o...

  31. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  32. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  33. Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  34. Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  35. Porozumienie wekslowe

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  36. Prośba o przedłużenie terminu płatności

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  37. Protokół przekazania kasy

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  38. Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie (Arkusz spisu z natury)

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  39. Rachunek

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  40. Raport Kasowy

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  41. Rejestr zakupu VAT

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  42. Rozliczenie pobranej zaliczki

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  43. RW - Rozchód wewnętrzny z magazynu

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  44. Sprawozdanie finansowe operacji bankowych

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  45. Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  46. Upoważnienie pobrania gotówki (do odbioru należności)

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  47. Wezwanie do potwierdzenia sald

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  48. Wezwanie do wykupu weksla

   Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

  49. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy

   Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)

  50. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy

   Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2020, poz. 2102 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.