Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Edukacja


  Elementy do pobrania

  1. Ankieta działalności nauczyciela akademickiego do oceny okresowej

  2. Dane uzupełniające do wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

  3. Dziennik zajęć grupy w trakcie wypoczynku

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  4. Formularz informacyjny dotyczący konferencji naukowej

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  5. Formularz informacyjny dotyczący projektu badawczego

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  6. Formularz kosztorysu wydawniczego

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  7. Karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  8. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  9. Karta obiegowa byłego słuchacza studiów doktoranckich

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  10. Kwestionariusz osobowy uczestnika studiów doktoranckich

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  11. Lista uczestników, osób prowadzących program i tłumaczy towarzyszących

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  12. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kuratora oświaty

   Dz.U. 2016, poz. 2150 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

  13. Opinia o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  14. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  15. Opinia o pracy naukowo badawczej finansowanej ze środków na działalność statutową/badania własne

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  16. Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  17. Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  18. Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  19. Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  20. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  21. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  22. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  23. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  24. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  25. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  26. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  27. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych

   Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

  28. Oświadczenie o liczbie uczniówwychowanków internatu i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji dla publicznych szkół artystycznych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  29. Oświadczenie o nieposiadaniu otwartego przewodu doktorskiego i o niepobieraniu stypendium doktoranckiego

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  30. Podanie o przyjęcie na studia

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  31. Podanie o przyjęcie na studia (ECTS - Europejski System Transferu Kredytów)

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  32. Protokół egzaminacyjny

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  33. Protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  34. Raport końcowy z wykonanej pracy naukowo-badawczej w ramach badań własnych/statutowych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  35. Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  36. Rozliczenie przyznanych środków na dofinansowanie konferencji naukowej

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  37. Sprawozdanie finansowe z wykonanej pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  38. Sprawozdanie z audytu w morskiej jednostce edukacyjnej oraz wzór karty niezgodności

   Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.

  39. Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym

   Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.

  40. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (1)

   Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.

  41. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (2)

   Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.

  42. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (3)

   Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.

  43. Suplement do certyfikatu znajomości języka polskiego

   Dz.U. 2016, poz. 405 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2016 r.

  44. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  45. Umowa o nauce - ECTS - Europejski System Transferu Kredytów

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  46. Wniosek o dofinansowanie działalności biblioteki głównej

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  47. Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  48. Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  49. Wniosek o korzystanie/rezygnację

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  50. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody indywidualnej

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  51. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody zespołowej

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  52. Wniosek o przyznanie nagrody Prorektora dla słuchaczy studiów doktoranckich

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  53. Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej nauczycielowi akademickiemu

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  54. Wniosek o przyznanie subwecji ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Techne)

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  55. Wniosek o rejestrację konferencji naukowej

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  56. Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego

   Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 

  57. Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  58. Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  59. Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  60. Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych

   Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  61. Wniosek o wpis na listę arbitrów Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

   Dz.U. 2019, poz. 1647 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  62. Wniosek-Ankieta szkoły wyższej o dotację podmiotową na badania własne

   Dz.U. 2019, poz. 1647 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  63. Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - wymiana Młodzieży

   Dz.U. 2019, poz. 1647 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  64. Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - Wymiana Szkolna

   Dz.U. 2019, poz. 1647 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  65. Wykaz aparatury specjalnej

   Dz.U. 2019, poz. 1647 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  66. Wykaz ważniejszych konferencji, sympozjów i innych imprez naukowych

   Dz.U. 2019, poz. 1647 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  67. Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego

   Dz.U. 2019, poz. 1583 Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  68. Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne / kształcenie w szkole doktorskiej / o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych / kształcenia w szkole doktorskiej

   Dz.U. 2019, poz. 1847 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

  69. Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

   Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  70. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych

   Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  71. Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu

   Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  72. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu

   Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  73. Zgłoszenie do utworzenia Lokalnego Punktu Kontaktowego

   Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  74. Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.

  75. Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą

   Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.