Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Dokumenty dotyczące spółek

Akty notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Poniżej znajdują się przykładowe akty notarialne dotyczące umów spółek.


  Elementy do pobrania

  1. Akt notarialny - Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji

  2. Akt notarialny - Zawiązanie i Statut spółki komandytowo-akcyjnej. Objęcie akcji

  3. Akt notarialny, Akt zawiązania spółki akcyjnej

  4. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  5. Porozumienie o rozwiązaniu Spółki Cywilnej

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  6. Porozumienie wspólników odnośnie zawiązania i działania spółki

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  7. Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  8. Przykładowy Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  9. Regulamin Rady nadzorczej spółki akcyjnej

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  10. Regulamin zarządu spółki

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  11. Statut Fundacji

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  12. Statut spółki akcyjnej

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  13. Statut Stowarzyszenia

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  14. Uchwała o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  15. Uchwała o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  16. Uchwała o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  17. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  18. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  19. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  20. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  21. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  22. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  23. Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  24. Uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  25. Uchwała o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  26. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  27. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę komandytową

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  28. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   do poprawki

  29. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczonę odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  30. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  31. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  32. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.

  33. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.

  34. Uchwała o zmianie adresu spółki jawnej

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  35. Uchwała o zmianie adresu spółki komandytowej

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  36. Uchwała o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  37. Uchwała o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  38. Uchwała o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  39. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  40. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  41. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki komandytowej

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  42. Uchwała zmieniająca umowę spółki jawnej

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  43. Uchwała zmieniająca umowę spółki komandytowej

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  44. Uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  45. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  46. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce komandytowej

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  47. Umowa spółki jawnej

   Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  48. Umowa spółki komandytowej

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  49. Umowa spółki partnerskiej

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  50. Umowa spółki prawa cywilnego

   Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  51. Umowa spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  52. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  53. Upoważnienie do głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  54. Wniosek o wpis do rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  55. Wniosek o wpis utworzenia oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) do rejestru

   Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

  56. Wzór informacji o radzie pracowników

   Dz.U. 2009 Nr 97, poz. 805