Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: BHP i HACCP

Czy Wiesz, że wszyscy pracownicy mają obowiązek udziału w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Pracodawca jest zobligowany systematycznie prowadzić kursy w tym zakresie (art. 94 pkt 4 kodeksu pracy - k.p.). Pracownik nie tylko ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu bhp, ale także poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym jego wiedzę w tym zakresie (art. 211 pkt 1 k.p.). HACCP – to skrót od terminu HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS, czyli Analiza Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest systemem uważanym przez władze międzynarodowe jako najbardziej efektywny i pewny sposób kontroli chorób przenoszonych przez żywność. Pozwala na identyfikację zagrożeń oraz pozwala na zapobieganie lub minimalizację ryzyka dla konsumenta.