Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

EKSPERT KSIĘGOWY

W dziale EKSPERT KSIĘGOWY znajduje się 10 artykuły spośród 39512 dostęnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 16-01-2013PKPiR – faktury za prenumeratę na przełomie roku
  Jak zawsze, ostatnie miesiące roku mijającego i pierwsze miesiące roku następnego to okres, w którym zamawiamy różnego rodzaju prenumeraty, subskrypcje itp. I jak co roku – powstają wątpliwości, pod jaką datą ujmować je w PKPiR. Są bowiem dwie możliwości. więcej »
 • 17-07-2012Czynny żal czyli jak uniknąć kary
  W przypadku gdy sprawca popełnia przestępstwo lub wykroczenie penalizowane przez przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.; dalej zwany KKS), podlega karze przewidzianej za dany czyn. Ustawodawca przewidział jednak instytucje, które pomimo wypełnienia przesłanek przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, pozwalają sprawcy uniknąć kary. Są to mianowicie czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie od wymierzenia kary. więcej »
 • 12-07-2012Woda i napoje dla pracowników w podatku dochodowym i księgach rachunkowych
  Jak wynika przepisów § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, także inne napoje, przy czym ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. więcej »
 • 20-06-2012Proporcjonalne rozliczenie kosztów u przedsiębiorcy przekształcanego
  Koszty prowadzonej działalności dotyczące zarówno okresu przed, jak również po przekształceniu powinny zostać rozliczone proporcjonalnie u przedsiębiorcy przekształcanego oraz w spółce przekształconej do okresu, którego dotyczą. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27.04.2012 r., sygn. IPPB1/415-141/12-2/EC. więcej »
 • 30-05-2012Składki ZUS: Będzie abolicja dla przedsiębiorców
  Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten przewiduje umorzenie przez ZUS niezapłaconych składek przedsiębiorców na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzeniem mają być objęte także należne od tych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne. więcej »
 • 23-05-2012VAT na sprzedaż posiłków z dostawą do klienta
  Sprzedaż posiłków z dostawą do klienta należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 02.05.2012 r., sygn. IPTPP4/443-55/12-4/OS. więcej »
 • 16-04-2012Ważne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności – korzystne zmiany obowiązków identyfikacyjnych
  Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych. Ponadto od początku tego roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności, nie muszą już zgłaszać w urzędzie skarbowym zmian danych, które zawiera rejestr PESEL, tj. np. zmiany nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Zmianę pozostałych danych będzie można zgłosić na druku ZAP-3, a także na druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego. więcej »
 • 05-04-2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
  Z początkiem 2012 roku pojawiła się możliwość oszczędzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto, że wpłaty dokonywane na IKZE będzie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 03-04-2012Uwaga: Zmiana zasad zaokrąglania kwot podatków!
  Co do zasady podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej gorszy podwyższa się do pełnych złotych. Od 31 marca 2012 r. zasadę tę stosuje się jednak z pewnymi wyjątkami. więcej »
 • 01-04-2012Co można poradzić osobie przystępującej do egzaminu na certyfikat księgowy?
  Aby zdać egzamin, trzeba odpowiednio się do niego przygotować. Zadania nie są trudne, obejmują jednak szeroki zakres tematyczny, dlatego też kluczem do sukcesu jest przerobienie jak największej ich liczby. Im więcej różnych wariantów przeanalizujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że zadania na egzaminie nas nie zaskoczą. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »