Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.09.2015

ZUS zmienia kwalifikację pracy tłumaczy – RPO domaga się wyjaśnień

Do rzecznika praw obywatelskich napływają liczne skargi na zmianę stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do kwalifikacji pracy tłumaczy języka obcego. Skarżące się osoby pracowały na podstawie umów o dzieło, ale ZUS uważa, że taka praca powinna odbywać się na podstawie umów o świadczenie usług i domaga się zapłaty składek za poprzednie lata.

Skargi, które otrzymuje RPO, dotyczą zmiany kwalifikacji pracy tłumacza języka obcego. Jak się okazuje, w ostatnim czasie ZUS zmienił swoje podejście i twierdzi, że taka praca odbywać powinna się na podstawie umowy o świadczenie usług. Zakład powołuje się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt – II UK 315/10).

W efekcie zmiany stanowiska ZUS umowy zawarte z tłumaczami mają być objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. Wcześniej Zakład nie miał zastrzeżeń do tego typu umów, a teraz domaga się uiszczenia należności za poprzednie lata – ZUS wymierza też płatnikom składek dodatkowe opłaty na poziomie do 100 proc. nieopłaconych składek i nalicza odsetki za zwłokę.

„W wyniku podjęcia takich działań przez organy rentowe wiele podmiotów świadczących usługi tłumaczenia tekstów z języków obcych znalazło się w krańcowo trudnej sytuacji finansowej” – wskazuje RPO.

Zdaniem rzecznika, ZUS ma prawo do zmiany stanowiska, jednak wątpliwe jest wydawanie decyzji o obowiązku opłacenia składek do pięciu lat wstecz.

„Wydaje się, że zmiana stanowiska organu rentowego w takiej sytuacji powinna obowiązywać pro futuro, co odpowiadałoby konstytucyjnej zasadzie zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art.2 Konstytucji RP)” – czytamy w piśmie wysłanym przez RPO do resortu pracy i polityki społecznej, w którym rzecznik wzywa do zajęcia stanowiska w sprawie składek tłumaczy.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz