21.03.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

ZUS: Składka zdrowotna przy IP-BOX

W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rozliczają się według skali podatkowej oraz przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej i jednocześnie korzystają z rozliczenia dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX), składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych według skali podatkowej i jednocześnie korzysta z ulgi podatkowej IP-BOX zgodnie z art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć jaką wartość składki zdrowotnej powinien odprowadzić od części dochodów kwalifikowanych do ulgi IP-BOX. Jego zdaniem, zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, od kwalifikowanych dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien odprowadzić 4,9% podstawy wymiaru składki, natomiast od pozostałej części dochodów, opodatkowanych na zasadach ogólnych powinien odprowadzić 9% podstawy wymiaru.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Jednocześnie art. 79a ust. 1 ww. ustawy stanowi, że składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust, 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4,9%
podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

  1. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;
  2. iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

Zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, opłaca w tym samym roku kalendarzowym podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści ww. art. 79a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynika, więc że obniżoną stawkę składki zdrowotnej (4,9 % zamiast 9%) mogą stosować tylko te osoby opłacające podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX), które jako podstawową formę opodatkowania wybrały podatek liniowy 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższego wynika, że stawka 4,9% dla obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przewidziana jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy jako podstawową formę opodatkowania wybrały podatek liniowy 19% podstawy obliczenia podatku oraz dla przedsiębiorców, którzy jako podstawową formę opodatkowania wybrały podatek liniowy 19%, którzy jednocześnie korzystają z rozliczenia dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX). Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rozliczają się według skali podatkowej oraz przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej i jednocześnie korzystają z rozliczenia dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX), składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko zgodnie, z którym właściwe byłoby stwierdzenie, że w sytuacji gdy przedsiębiorca rozlicza się według skali podatkowej i jednocześnie korzysta z rozliczenia dochodów z IP-BOX - od kwalifikowanych dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stawka dla obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9% podstawy wymiaru natomiast od pozostałej części dochodów, opodatkowanych na zasadach ogólnych stawka dla obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% należy uznać za nieprawidłowe.

 

(Interpretacja indywidualna z 16 lutego 2022 r., sygn. DI/100000/43/106/2022 (Decyzja nr 76) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: interpretacja zus, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki zus przedsiębiorców, ulga badawczo rozwojowa - ip box - b+r

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...