Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

31.03.2016

ZUS. Okno transferowe 2016 r. - Krok po kroku

1 kwietnia 2016 r. otwiera się kolejne okno transferowe. Da nam ono możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej (2,92%):

 

 • tj. czy składka ta ma być przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego (OFE):

 • czy też ma być ewidencjonowana na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Kiedy i jak długo będzie otwarte okno transferowe?

Okno transferowe będzie otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r.

W jaki sposób będzie można poinformować ZUS o zmianie decyzji w sprawie przekazywania składki do OFE albo zewidencjonowania jej na subkoncie w ZUS?

Decyzję w tym zakresie należy wyrazić poprzez przekazanie do ZUS wypełnionego

"Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych".

Oświadczenie można przekazać do ZUS:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem Poczty
 • drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
 • przy wykorzystaniu urzędomatów.

Gdzie można znaleźć oświadczenie?

Oświadczenia są dostępne:

 • w placówkach ZUS,
 • na stronie internetowej ZUS, tj. http://www.zus.pl/ oraz na Platformie Usług Elektronicznych (po zalogowaniu)

Kto może złożyć oświadczenie i jak je wypełnić?

Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego mogą złożyć:

 • ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz
 • ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Podejmując taką decyzję ubezpieczony powinien wypełnić blok I, II i III oświadczenia.

Wypełniając blok III oświadczenia ubezpieczony może określić:

 • czy chce, aby jego składka była przekazywana do OFE, którego jest członkiem,
 • czy też chciałby aby jego składka była przekazywana do innego OFE i w tym przypadku powinien zaznaczyć pole przy właściwej nazwie otwartego funduszu emerytalnego.

Warto jednak podkreślić, że zaznaczenie w oświadczeniu nazwy OFE nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z funduszem. Dopiero zawarcie umowy ze wskazanym w oświadczeniu OFE będzie skutkowało rozpoczęciem procesu przekazywania składek do tego funduszu.

W przypadku złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE pierwszą możliwą do przekazania będzie składka opłacona za lipiec 2016 r.

Oświadczenie z dyspozycją o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS mogą złożyć:

 • ubezpieczeni, którzy mają obecnie przekazywaną składkę do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.

W powyższym przypadku ubezpieczony powinien wypełnić blok I, II i IV oświadczenia.

Po złożeniu oświadczenia o ewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS - pierwszą zewidencjonowaną składką będzie ta opłacona za miesiąc, w którym złożone zostanie oświadczenie.

Okno transferowe - pytania i odpowiedzi

Co w sytuacji gdy dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową?

Czy od razu musisz podjąć decyzję, czy chcesz całą składkę przekazać do ZUS, czy też jej część przekazać do OFE? Czy musisz czekać na otwarcie okna transferowego? A co się stanie, jeśli nie podejmiesz takiej decyzji? Czy ktoś zadecyduje za Ciebie?

Reforma OFE wprowadziła m.in. dobrowolność członkostwa w otwartych funduszach, a w konsekwencji przekazywania do nich składek.

W związku z tym ubezpieczeni, którzy po raz pierwszy zostaną zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych mogą (ale nie mają takiego obowiązku) zawrzeć umowę z OFE w ciągu 4 miesięcy licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta w ustawowym terminie, całość składki na II filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS (w wysokości 7,3 %).

Oczywiście nie oznacza to, iż ubezpieczeni, którzy z różnych powodów nie zdecydują się przystąpić do OFE w tym terminie, mają bezpowrotnie zamkniętą szansę na zostanie członkiem otwartego funduszu. Jeśli w czasie trwania okna transferowego złożą w ZUS "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych" z informacją o przekazywaniu składki do OFE (wypełniając blok III oświadczenia), ponownie zyskają 4 miesiące (licząc od dnia złożenia oświadczenia) na zawarcie umowy z wybranym otwartym funduszem emerytalnym.

Co należy zrobić, gdy nie chcemy zmieniać dotychczasowego sposobu podziału składki emerytalnej?

Jeśli nie chcemy dokonywać żadnych zmian nie należy składać oświadczenia.

Kiedy będzie kolejne okno transferowe?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. okno transferowe otwierane będzie co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

Dodatkowe informacje

 • w każdej jednostce ZUS w sali obsługi klientów,
 • 22 560 16 00* - z telefonów stacjonarnych i komórkowych (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora),
 • korespondencyjnie - wyślij do ZUS wniosek o udzielenie informacji - pamiętaj tylko by podać dane umożliwiające identyfikację, czyli imię i nazwisko, PESEL oraz adres.

Podstawa prawna

 • Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm. ),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1600) w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

www.zus.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz