Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

16.11.2018

Zmiany w podatku VAT - uchwalone i planowane na 2019 zmiany i ich skutki praktyczne

22.11.2018 r. w Krakowie, i 7.12.2018 r. w Katowicach odbędą się szkolenia poświęcone zmianom w podatku VAT w 2019 r. Przełom roku zapowiada się jako szczególnie obfitujący w zmiany w zakresie podatków, a istotne zmiany dotyczą również podatku od towarów i usług VAT - dotyczą między innymi zasad odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, vat w budownicytwie, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na większość Państwa pytań i wątpliwości, które z pewnością trapią Państwa po lekturze wstępnych zapowiedzi i projektów ustaw. Uwaga: planowane są kolejne terminy w styczniu w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. 

Program szkolenia:

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz I

1. Należyta staranność - Metodyka kontroli

 • Obowiązek stosowania należytej staranności

 • Kryteria formalne

 • Kryteria transakcyjne

 • Nowy kontrahent

 • Stały kontrahent

2. Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT

3. Zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT od importu towarów

4. Zmiany w uldze na złe długi

5. Bezpodstawne wzbogacenia - odmowa zwrotu VAT

6. Zmiany w pakiecie paliwowym

7. Zmiany w zasadach stosowania sankcji w podatku VAT

8. Rozszerzenie zakresu ograniczenia zwolnienia podmiotowego

9. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych - implementacja Dyrektywy UE

10. Zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE)

11. Zmiany w terminach zwrotu podatku VAT

12. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)

13. Obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej (Konstytucja dla biznesu)

14. Zmiany w zakresie stawek VAT:

 • stosowanie nomenklatury celnej CN do stawek obniżonych,

 • ograniczanie stosowania PKWiU w obszarze podatku VAT

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz II

1. Wykaz podatników VAT czynnych

2. Publikacja numerów rachunków bankowych podatników

3. Lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT.

4. Wykreślanie i przywracanie podatników VAT - proponowane zmiany w przepisach

5. Obowiązek JPK VAT dla wszystkich podatników VAT

6. Obowiązek przesyłania na wezwanie organu podatkowego, wszystkich struktur logicznych JPK

7. Czy JPK zastąpi deklarację VAT - 7

8. Ewidencja VAT w formie elektronicznej

9. Obowiązkowe przesyłanie deklaracji VAT w formie elektronicznej

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz III

1. Rozszerzenie zakresu obowiązkowej fiskalizacji (kasy fiskalne)

2. Kasy fiskalne "on - line"

3. Nowe wymogi w zakresie treści paragonów fiskalnych

4. Zmiany zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz IV

System podzielonej płatności - split payment

 • Geneza wprowadzenia systemu podzielonej płatności - split payment

 • Cel i założenia mechanizmu split payment

 • Podstawa prawna wprowadzenia systemu podzielonej płatności - split payment

 • Mechanizm funkcjonowania zasad rozliczeń

 • Warunki stosowania mechanizmu split payment

 • Zakres przedmiotowy mechanizmu (jakich dotyczy płatności)

 • Fakultatywność wyboru płatności w trybie split payment.

Przygotowanie podatnika do stosowania split payment

 • Strategia stosowania split payment - analiza wpływu na płynność finansową

 • Zasady "znakowania" kontrahentów w systemach komputerowych podatnika dla celów split payment

 • Rachunki bankowe w procedurze split payment (czy negocjować umowy z bankami ?)

 • Komunikat przelewu

 • Zasady podziału transakcji oraz sposób realizacji płatności

 • Przelewy grupowe a split payment.

 • Dostosowanie systemów komputerowych podatnika do infrastruktury bankowej split payment - zasilanie plików bankowych.

Praktyczne aspekty stosowania mechanizmu split payment

 • Czy mechanizm split payment wpłynie na zasady wystawiania faktur VAT?

 • Rozliczenia faktoringowe a split payment

 • Rachunki powiernicze

 • Rozliczenie faktur częściowych

 • Zapłata zaliczki a split payment

 • Odwrotne obciążenia a split payment.

 • Split payment w przypadku faktury mieszanej, wystawionej na prace projektowe (VAT) oraz roboty budowlane (odwrotne obciążenie)

 • Korygowanie faktur VAT w trybie split payment

 • Czy wyciągi bankowe z rachunku rozliczeniowego, będą podstawą do księgowania transakcji na rachunku VAT

 • Zasady kontroli salda na rachunku VAT

Konsekwencje stosowania split payment

 • Odpowiedzialność osób trzecich

 • Ograniczenia umowne oraz potrącenia należności wzajemnych a split payment

 • Zasady uznawania rachunku VAT

 • Przeznaczenie środków na rachunku VAT

 • Możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT na inne cele

Ustawowe zachęty do stosowania split payment

 • Obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności

 • Ograniczenie odpowiedzialności solidarnej

 • Wyłączenie stawek sankcyjnych VAT

 • Przesuniecie terminu płatności podatku VAT

 • Nowe zasady zwrotu podatku VAT

 • Pozostałe konsekwencje split payment

Pozostałe zagadnienia

 • Split payment w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Zagrożenia - ryzyko spadku obrotów

 • Zmiany w innych ustawach.

 • Czy split payment zastąpi odwrotne obciążenie w branży budowlanej.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »