Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

06.11.2018

Zmiany w podatku VAT 2019

Przełom roku 2018/2019 zapowiada się jako szczególnie obfitujący w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotyczą również podatku od towarów i usług VAT - to między innymi zmiany dotyczące zasad odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, vat w budownicytwie, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na większość Państwa pytań i wątpliwości, które z pewnością trapią Państwa po lekturze wstępnych zapowiedzi i projektów ustaw.

Miejsce i najbliższe terminy szkoleń:

16.11.2018, Warszawa (mazowieckie)

22.11.2018, Kraków (małopolskie)

07.12.2018, Katowice (śląskie)

Program szkolenia

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz I

 • Należyta staranność - Metodyka kontroli

 • Obowiązek stosowania należytej staranności

 • Kryteria formalne

 • Kryteria transakcyjne

 • Nowy kontrahent

 • Stały kontrahent

 • Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT

 • Zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT od importu towarów

 • Zmiany w uldze na złe długi

 • Bezpodstawne wzbogacenia - odmowa zwrotu VAT

 • Zmiany w pakiecie paliwowym

 • Zmiany w zasadach stosowania sankcji w podatku VAT

 • Rozszerzenie zakresu ograniczenia zwolnienia podmiotowego

 • Zmiany w zakresie opodatkowania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych - implementacja Dyrektywy UE

 • Zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE)

 • Zmiany w terminach zwrotu podatku VAT

 • Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)

 • Obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w przypadku prowadzenia działalności

 • nierejestrowanej (Konstytucja dla biznesu)

 • Zmiany w zakresie stawek VAT:

 • stosowanie nomenklatury celnej CN do stawek obniżonych,

 • ograniczanie stosowania PKWiU w obszarze podatku VAT

Strona szkolenia i formularz zgłoszeniowy

 

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz II

 • Wykaz podatników VAT czynnych

 • Publikacja numerów rachunków bankowych podatników

 • Lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT.

 • Wykreślanie i przywracanie podatników VAT - proponowane zmiany w przepisach

 • Obowiązek JPK VAT dla wszystkich podatników VAT

 • Obowiązek przesyłania na wezwanie organu podatkowego, wszystkich struktur logicznych JPK

 • Czy JPK zastąpi deklarację VAT - 7

 • Ewidencja VAT w formie elektronicznej

 • Obowiązkowe przesyłanie deklaracji VAT w formie elektronicznej

Strona szkolenia i formularz zgłoszeniowy

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz III

 • Rozszerzenie zakresu obowiązkowej fiskalizacji (kasy fiskalne)

 • Kasy fiskalne "on - line"

 • Nowe wymogi w zakresie treści paragonów fiskalnych

 • Zmiany zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych

Strona szkolenia i formularz zgłoszeniowy

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz IY

System podzielonej płatności - split payment

 • Geneza wprowadzenia systemu podzielonej płatności - split payment

 • Cel i założenia mechanizmu split payment

 • Podstawa prawna wprowadzenia systemu podzielonej płatności - split payment

 • Mechanizm funkcjonowania zasad rozliczeń

 • Warunki stosowania mechanizmu split payment

 • Zakres przedmiotowy mechanizmu (jakich dotyczy płatności)

 • Fakultatywność wyboru płatności w trybie split payment.

Przygotowanie podatnika do stosowania split payment

 • Strategia stosowania split payment - analiza wpływu na płynność finansową

 • Zasady "znakowania" kontrahentów w systemach komputerowych podatnika dla celów split payment

 • Rachunki bankowe w procedurze split payment (czy negocjować umowy z bankami ?)

 • Komunikat przelewu

 • Zasady podziału transakcji oraz sposób realizacji płatności

 • Przelewy grupowe a split payment.

 • Dostosowanie systemów komputerowych podatnika do infrastruktury bankowej split payment - zasilanie plików bankowych.

Praktyczne aspekty stosowania mechanizmu split payment

 • Czy mechanizm split payment wpływa na zasady wystawiania faktur VAT?

 • Rozliczenia faktoringowe a split payment

 • Rachunki powiernicze

 • Rozliczenie faktur częściowych

 • Zapłata zaliczki a split payment

 • Odwrotne obciążenia a split payment.

 • Split payment w przypadku faktury mieszanej, wystawionej na prace projektowe (VAT) oraz roboty budowlane (odwrotne obciążenie)

 • Korygowanie faktur VAT w trybie split payment

 • Czy wyciągi bankowe z rachunku rozliczeniowego, będą podstawą do księgowania transakcji na rachunku VAT

 • Zasady kontroli salda na rachunku VAT

Konsekwencje stosowania split payment

 • Odpowiedzialność osób trzecich

 • Ograniczenia umowne oraz potrącenia należności wzajemnych a split payment

 • Zasady uznawania rachunku VAT

 • Przeznaczenie środków na rachunku VAT

 • Możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT na inne cele

Ustawowe zachęty do stosowania split payment

 • Obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności

 • Ograniczenie odpowiedzialności solidarnej

 • Wyłączenie stawek sankcyjnych VAT

 • Przesuniecie terminu płatności podatku VAT

 • Nowe zasady zwrotu podatku VAT

 • Pozostałe konsekwencje split payment

Pozostałe zagadnienia

 • Split payment w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Zagrożenia - ryzyko spadku obrotów

 • Zmiany w innych ustawach.

 • Czy split payment zastąpi odwrotne obciążenie w branży budowlanej.

Strona szkolenia i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: zmiany w podatku vat, podatki 2019

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »