Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

10.09.2014

Zmiany w Kodeksie pracy: Za wolną sobotę dodatek zamiast dnia wolnego

Pod koniec sierpnia do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej, projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektowana ustawa ma na celu zlikwidowanie różnic pomiędzy zasadami rekompensowania czasu za pracę w sobotę, a zasadami rekompensaty za pracę w niedzielę. Projekt przewiduje, że w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (np. w sobotę), pracownik będzie mógł, zamiast innego dnia wolnego, otrzymać dodatek do wynagrodzenia.

Zdaniem projektodawców, wprowadzenie do Kodeksu pracy proponowanego rozwiązania pozwoli na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy w zakładach pracy, a zarazem uzyskanie przez pracowników wyższego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jak jest obecnie?

Jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (zazwyczaj sobota), to zgodnie z obecną regulacją pracodawca jest zobowiązany udzielić mu innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. To, zdaniem posłów PO, słuszna zasada, niestety jednak często trudna do zrealizowania.

Jak będzie po zmianach?

Projektowana regulacja przewiduje, że jeśli pracodawca nie ma faktycznie możliwości udzielenia innego dnia wolnego (np. kończy się okres rozliczeniowy i sobota była ostatnim dniem pracy albo pracownik rozchorował się i przebywa na zwolnieniu w okresie dłuższym niż przypadający w tym czasie okres rozliczeniowy), to należy pracodawcy umożliwić wypłatę pracownikowi stosownego dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy. W braku takiej możliwości, w opinii projektodawców, tworzy się bowiem bardzo trudna sytuacja prawna dla pracodawcy i niekorzystna, także finansowo, dla pracownika. Posłowie zaznaczają jednak, że rozwiązanie to ma być tylko wyjątkiem od generalne zachowywanej zasady rekompensaty w naturze i umożliwienia regeneracji sił pracownika.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, proponowane zmiany nie pogorszą sytuacji pracownika, a jednocześnie umożliwią pracodawcy przestrzeganie przepisów czasu pracy i uchronią przed sankcjami w przypadku kontroli inspekcji pracy.

Dla pracownika oznacza to korzyść, bowiem zawsze będzie miał prawo do rekompensaty za prace w dzień wolny od pracy, nawet, jeśli na przeszkodzie staną bariery faktyczne trudne do pokonania. Ponadto pracownik może mieć w przypadku wprowadzenia tego rozwiania także dodatkową korzyść finansową.

Przykład

Zakładając, że pensja pracownika wynosi wysokość przeciętnego wynagrodzenia - w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. 4000 zł brutto (lub stawka godzinowa - 23,81 zł) a nominalny czas pracy - 168 godzin miesięcznie, to zgodnie z art. 1511 § 1 podstawą wyliczenia dodatku jest 50% wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie pracownika wynosi:

  • przy 1 dodatkowym dniu pracy w godzinach nadliczbowych - 190,48 zł;
  • dodatek za pracę w dniu wolnym od pracy (podstawa 50% wynagrodzenia) - 95,24 zł.

Razem brutto pracownika - 285,72 zł

Wtedy wynagrodzenie pracownika z 1 dodatkowym dniem w miesiącu wyniosłoby - 4285,72 zł, a wynagrodzenie pracownika z 2 dodatkowymi dniami w miesiącu wyniosłoby - 4571,44 zł.

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy

Zmiana

Obecnie

Po zmianie

w art. 1513

1) dotychczasową treść oznacza się jako § 1

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

§ 1. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

2) dodaje się § 2

___

§ 2. Na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.

Na podstawie materiałów sejmowych
Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz