Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.11.2019

Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest twierdząca - to wymóg wynikający wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowiązku uzyskania zgody jest już praktycznie dowolny (choć nie zawsze tak było, o czym za chwilę). Zacznijmy jednak od początku.

Przepis, regulujący kwestie związane z przekazywaniem faktur w postaci cyfrowej znajduje się w Ustawie o podatku od towarów i usług. Do końca 2013 roku stosowane było jeszcze Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej - ale zostało uchylone i od 1.01.2014 r. nie obowiązuje (większość przepisów dotyczących fakturowania przeniesieniono bezpośrednio do ustawy o VAT).

Artykuł 106n ust. 1 ustawy o VAT jest bardzo lakoniczny:

"Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury". Poza tym stwierdzeniem nie znajdziemy już żadnych innych wytycznych dotyczących akceptacji faktury. W praktyce stosuje się bardzo różne sposoby.

Jak podkreślają autorzy interpretacji wydawanych przez Krajową Informację Skarbową:

„(...) stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.” (np. interpretacja 16-07-2019 r. sygn. 0112-KDIL1-3.4012.279.2019.1.AP)

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej (wspomniana już zmiana obowiązująca od 1.01.2014 r.) projektodawca argumentował następująco:

"Odchodzi się od obowiązku wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłu, pozostawiając te kwestie całkowicie w gestii umownej stron (przykładowo za wystarczającą będzie można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną ustnie, bądź SMS-em). Zmiany w tym zakresie oznaczają, że np. za akceptację należy również uznać tzw. akceptację dorozumianą, np. konsument otrzymując fakturę w tej formie, reguluje płatność z niej wynikającą."

Przywołajmy jeszcze jeden fragment, nieco starszej, pochodzącej z 2014 r. interpretacji (IPTPP2/443-335/14-2/AW):

"Stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga jednakże uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu. Zatem strony transakcji muszą uzgodnić sposób przesyłania faktur w formacie elektronicznej ze względu na konieczność spełnienia wymogów technicznych oraz organizacyjnych zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy tak, aby zapewnić również prawidłowy sposób przechowywania faktur. "

Podsumowując możemy stwierdzić, że obecnie nie ma obowiązku stosowania żadnej szczególnej formy wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur w postaci cyfrowej. Mogą to zatem być np.:

  1. potwierdzenie ustne w rozmowie telefonicznej;
  2. SMS;
  3. mail;
  4. odręczna notka odbiorcy;
  5. potwierdzenie dorozumiane - wyrażone np. w formie zapłaty za fakturę otrzymaną w formie cyfrowej.

Pamiętajmy jednak, że odbiorca może w każdej chwili swoją zgodę wycofać - i to wycofanie zgody również nie wymaga żadnej szczególnej formy. Rodzi to pewną trudność dowodową, stąd zachęcamy, aby zawsze precyzyjnie ustalać z kontrahentem sposób komunikacji dotyczący przekazywanych faktur (wyznaczenie osób odpowiedzialnych, wymiana numerów telefonów, adresów e-mail itp.)

Redakcja podatki.biz 

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz