Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.03.2021

Zgłoszenia ZUS będą obejmować dane dotyczące zawodów

We wzorach zgłoszeń ZUS ZUA oraz ZUS ZZA pojawią się pola do wykazywania kodu wykonywanego zawodu. W projekcie nowego rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przewidziano dostosowanie obecnych formularzy do zmian ustawowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 16 maja 2021 r.

W projekcie rozporządzenia określono nowe wzory zgłoszenia do ubezpieczeń / zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA) oraz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenia zmiany danych (ZUS ZZA). W obu wzorach pojawią się pola do wykazywania kodu wykonywanego zawodu.

Modyfikacje są związane ze zmianami przewidzianymi w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875, z późn. zm.). Ustawa zakłada wprowadzenie obowiązku przekazywania przez płatników składek informacji o kodzie wykonywanego zawodu.

„Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 12 marca 2021 r.) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Rozporządzenie wejdzie w życie 16 maja 2021 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj, a nowe wzory są dostępne tu.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz