Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.10.2019

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3)

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek? Jeśli dostajesz za darmo jakieś rzeczy albo prawa majątkowe (majątek) - złóż formularz podatkowy SD-3 i zapłać podatek od spadków i darowizn.

Pamiętaj, że poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych, które są w Polsce. A jeśli znajdują się za granicą - ten formularz składasz, tylko jeśli masz polskie obywatelstwo albo mieszkasz na stałe w Polsce.

 

Kto składa formularz SD-3

Każdy, kto dostał majątek:

 • po czyjejś śmierci przez:
  • dziedziczenie,
  • zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny,
  • polecenie testamentowe,
  • zachowek,
  • dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci,
  • dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego,
 • w innych sytuacjach przez:
  • darowiznę albo polecenie darczyńcy,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
  • nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy,
  • nieodpłatne użytkowanie,
  • nieodpłatną służebność.
 • Jeśli dostaniesz darowiznę albo spadek po śmierci kogoś z najbliższej rodziny - złóż formularz podatkowy SD-Z2.
 • Jeśli przez dziedziczenie lub zapis windykacyjny dostaniesz przedsiębiorstwo osoby fizycznej lub udział w nim, a nie jesteś najbliższą rodziną zmarłego przedsiębiorcy, złóż formularz podatkowy SD-ZP.
 • Jeśli tego nie zrobisz - zapłacisz podatek.


Kto NIE składa formularza SD-3

Każdy, kto:

 • zawarł u notariusza umowę darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • w ciągu 5 lat dostał od jednej osoby - w spadku lub w inny sposób - majątek, którego wartość w sumie nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Ta kwota zależy od grupy podatkowej. Sprawdź, jakie są grupy, w sekcji Ile zapłacisz,
 • dostał spadek lub darowiznę od najbliższej rodziny i ma całkowite zwolnienie z podatku. W takiej sytuacji składa formularz SD-Z2,
 • dostał majątek, który jest zwolniony z podatku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy nie płacisz podatku,
 • dostaje przez dziedziczenie środki zgromadzone przez spadkodawcę na emeryturę w ramach pracowniczego programu emerytalnego, funduszy OFE, IKE i IKZE.

Kiedy złożyć formularz

Do miesiąca od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Ten moment zależy od sposobu, w jaki dostajesz majątek. Sprawdź poniżej.

 

W jaki sposób dostajesz majątek

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Dziedziczenie

Od dnia, gdy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zapis zwykły albo dalszy

Od dnia, kiedy dostaniesz przedmiot zapisu.

Zapis windykacyjny

Od dnia, gdy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowe stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zachowek

Od dnia, gdy zostało zaspokojone roszczenie lub jego część (na przykład od dnia wypłaty zachowku).

Dyspozycja bankowa wkładem na wypadek śmierci

Od dnia śmierci właściciela tego wkładu.

Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci

Od dnia śmierci uczestnika funduszu.

Darowizna

Od dnia, kiedy ją dostajesz. Dotyczy to darowizny, której NIE dostajesz w wyniku umowy notarialnej.

Polecenie darczyńcy albo testamentowe

Od dnia, gdy zostało wykonane takie polecenie.

Zasiedzenie

Od dnia, gdy uprawomocniło się postanowienie sądu.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo uprawomocniło się orzeczenie sądu.

Nieodpłatna służebność, renta albo użytkowanie

Od dnia, gdy takie prawo zostało ustanowione.

 

Ważne. Jeśli dostajesz majątek w częściach - złóż formularz SD-3 po otrzymaniu każdej części.

Jeśli dostaniesz majątek i zgłosisz to dopiero w czasie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego - obowiązek podatkowy powstanie od dnia twojego zgłoszenia.

Kiedy NIE płacisz podatku

Możesz skorzystać z ulg i zwolnień z podatku, jeśli:

 • masz polskie obywatelstwo albo mieszkasz na stałe w Polsce,
 • mieszkasz na stałe w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii albo masz obywatelstwo jednego z tych państw.

Zazwyczaj ulgi i zwolnienia są związane ze stopniem pokrewieństwa między tobą a osobą, która przekazuje ci swój majątek. Poniżej sprawdź, w której jesteś grupie.

I grupa podatkowa - najbliższa rodzina

 • mąż lub żona
 • dzieci (również adoptowane)
 • wnuki, prawnuki
 • rodzice (również adopcyjni)
 • dziadkowie, pradziadkowie
 • brat lub siostra
 • ojczym i macocha
 • pasierbice, pasierbowie
 • zięciowie, synowe
 • teściowie

II grupa podatkowa - dalsza rodzina

 • dzieci, wnuki i prawnuki rodzeństwa
 • rodzeństwo rodziców, na przykład siostra twojego ojca
 • małżonkowie rodzeństwa, na przykład mąż twojej siostry
 • małżonkowie rodzeństwa małżonka - na przykład masz żonę, która ma brata, chodzi wtedy o jego żonę
 • rodzeństwo małżonka
 • małżonkowie wnuków i prawnuków
 • dzieci, wnuki, prawnuki, małżonkowie pasierbów i pasierbic

III grupa podatkowa - reszta rodziny i osoby spoza niej

Ulga mieszkaniowa

Możesz skorzystać z tej ulgi, jeśli spełniasz JEDEN z poniższych warunków.

 1. Jesteś z bliskiej rodziny osoby, która daje ci spadek lub darowiznę (I grupa podatkowa) i dostajesz jej mieszkanie albo dom przez:
  • darowiznę,
  • dziedziczenie,
  • zapis,
  • polecenie darczyńcy albo testamentowe.
 2. Jesteś z dalszej rodziny osoby (II grupa podatkowa), po śmierci której dostajesz mieszkanie albo dom.
 3. Nie jesteś z rodziny osoby (III grupa podatkowa), po śmierci której dostajesz mieszkanie lub dom. Jednak tylko, jeśli była pisemna umowa, że ta osoba była pod twoją opieką i trwało to co najmniej 2 lata od dnia, kiedy notariusz poświadczył podpisy na umowie.

Dodatkowo musisz spełniać JEDEN z poniższych warunków:

 1. Nie masz i nie wynajmujesz mieszkania ani domu (na przykład mieszkasz u rodziców) i dostajesz w spadku lub darowiźnie:
  • dom lub mieszkanie, które jest odrębną nieruchomością,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego.
 2. Jeśli masz inne mieszkanie albo dom - w ciągu 6 miesięcy przekażesz je swoim dzieciom lub wnukom.
 3. Jeśli wynajmujesz mieszkanie albo dom - w ciągu 6 miesięcy rozwiążesz umowę najmu.
 4. Ponadto musisz mieszkać albo dopiero zamieszkać w mieszkaniu lub budynku ze spadku lub z darowizny, musisz zameldować się tam na pobyt stały i nie pozbyć się go przez następne 5 lat.

Jeśli dostaniesz ulgę, do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości do 110 m² powierzchni użytkowej mieszkania albo domu. Na przykład jeśli dostajesz w spadku mieszkanie o powierzchni 150 m² - ulga obejmie tylko 110 m². Jeśli dostajesz tylko część domu, mieszkania albo jednego ze spółdzielczych praw - wysokość ulgi będzie odpowiednia do wielkości twojego udziału. Na przykład jeśli dostajesz w spadku połowę mieszkania o powierzchni 125 m² - ulga obejmie 55 m² (połowę ze 110 m²).

Zachowujesz ulgę mieszkaniową, jeśli spełniasz JEDEN z poniższych warunków:

 1. Przekażesz swój udział w mieszkaniu albo domu innemu spadkobiercy albo innej osobie, która dostała z tobą darowiznę. Na przykład dostajesz w spadku po ojcu, razem ze swoją matką i siostrą, udział w mieszkaniu o powierzchni 60 m². Każde z was dostaje po 1/3 . Ty przekazujesz swój udział w tym mieszkaniu matce, więc dalej masz ulgę.
 2. Sprzedajesz mieszkanie albo dom, bo musisz zmienić warunki lub miejsce zamieszkania, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczasz w całości na zakup nowego. Na przykład dostajesz w darowiźnie mieszkanie, ale po 2 latach mieszkania w nim - ze względów służbowych - przeprowadzasz się do innego miasta. Sprzedajesz mieszkanie i za pieniądze z tej sprzedaży kupujesz nowe. Mieszkasz w nim przynajmniej 3 lata, więc dalej masz ulgę.

Przykłady zwolnień z podatku

Masz zwolnienie z podatku, gdy dostaniesz:

 • darowiznę od osób z I grupy podatkowej i wykorzystasz to, co dostaniesz, w ciągu następnych 12 miesięcy na cele budowlane. Na przykład wybudujesz dom albo spłacisz kredyt mieszkaniowy, który jest zabezpieczony hipoteką.

  Przez 5 lat nie możesz dostać więcej niż:

  - 9 637 zł - od jednego darczyńcy,
  -19 274 zł - od kilku darczyńców.

  Na przykład dostajesz od teścia w darowiźnie 4 palety cegieł o wartości 8 000 zł i 9 000 zł w gotówce od teściowej. Budujesz dom, więc cegły i gotówkę wykorzystujesz od razu na jego budowę. Wartość darowizny zarówno od teścia, jak i od teściowej nie przekroczyła 9 637 zł i ich suma nie jest większa niż 19 274 zł. Nie zapłacisz więc podatku.
 • majątek przez nieodpłatne zniesienie współwłasności od osób z I grupy podatkowej. Na przykład razem z teściem jesteście współwłaścicielami samochodu. Znosicie współwłasność i stajesz się jego jedynym właścicielem, ale teść nie dostaje za to żadnych pieniędzy. Wtedy nikt nie płaci podatku,
 • przedmioty wyposażenia mieszkania, pościel, odzież, bieliznę lub narzędzia pracy w gospodarstwie domowym - w spadku lub przez zapis windykacyjny od osób z I i II grupy podatkowej,
 • pieniądze lub rzeczy przez dziedziczenie lub darowiznę - i wykorzystasz je w ciągu następnych 12 miesięcy do celów bezpośrednio związanych z prowadzeniem rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka. Pamiętaj, że takie wydatki trzeba udokumentować. Na przykład prowadzisz rodzinę zastępczą i dostajesz od kogoś 20 000 zł w darowiźnie. Przeznaczasz te pieniądze na meble i zajęcia dodatkowe dla dzieci, którymi się opiekujesz. Masz faktury i paragony za wszystkie te rzeczy. Wtedy nie płacisz podatku.

Jak załatwić sprawę

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Pobierz formularz SD-3 i wydrukuj lub weź go w dowolnym urzędzie skarbowym.
 3. Wypełnij formularz.
 4. Złóż formularz i wszystkie potrzebne dokumenty do urzędu skarbowego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć formularz SD-3. Masz 2 możliwości:
  • zanosisz do urzędu skarbowego,
  • wysyłasz pocztą.
 5. Czekaj na decyzję urzędu. Dostaniesz ją do miesiąca od złożenia formularza. Wyjątkowo do 2 miesięcy - jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana. W decyzji będzie podana kwota podatku, którą musisz zapłacić.
 6. Zapłać podatek.

Jeśli dostaniesz kilka rzeczy lub praw majątkowych w różny sposób lub od różnych osób - złóż oddzielny formularz dla każdego takiego przypadku. Na przykład osoba, która zmarła, zapisała ci w spadku mieszkanie i wskazała cię w swojej dyspozycji bankowej. Składasz wtedy 2 formularze SD-3: jeden o nabyciu mieszkania w drodze spadku i drugi o nabyciu pieniędzy w wyniku dyspozycji bankowej.

Gdzie złożyć formularz SD-3

W dowolnym centrum obsługi przy urzędzie skarbowym (nie każdy urząd ma takie centrum). Pracownik przekaże twój formularz do właściwego urzędu.

Możesz też złożyć go bezpośrednio w odpowiednim urzędzie skarbowym albo wysłać pocztą.

Sprawdź, który urząd jest właściwy dla twojej sytuacji

Dostajesz majątek w spadku, na podstawie zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku

Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości - jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność,
 • ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy - w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca - w urzędzie odpowiednim dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy dostajesz co najmniej 2 nieruchomości.

Jeśli dostajesz majątek razem z innymi osobami i każde z was dostaje równe części o tych samych wartościach - możesz złożyć 1 formularz za wszystkich.

Na przykład dziedziczysz z bratem dom o wartości 400 000 zł. Każde z was dostaje ½ domu o wartości 200 000 zł. Możecie złożyć wspólny formularz.

Dostajesz majątek poprzez darowiznę, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub ustanowienie użytkowania i służebności

Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości - jeśli przynajmniej jedna z nabytych rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność,
 • miejsca swojego zamieszkania w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy - w pozostałych przypadkach. Jeśli składasz wspólny formularz za kilka osób, możesz to zrobić w urzędzie skarbowym odpowiednim dla jednej z osób.

Dostajesz nieodpłatną rentę, czyli inna osoba regularnie przekazuje ci pieniądze albo rzeczy

Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym, który był właściwy dla miejsca twojego zamieszkania w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie ma takiego miejsca - w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca twojego pobytu w tym dniu.

Dostajesz prawo do wkładu oszczędnościowego, który jest wypłacany na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, albo dostajesz jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu

Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby, która przekazała ci swój majątek. Jeśli nie ma takiego miejsca - w urzędzie skarbowym odpowiednim dla ostatniego miejsca jej pobytu.

Dostajesz majątek, który jest położony choć w części za granicą

Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym, który był właściwy dla miejsca twojego zamieszkania w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie ma takiego miejsca - w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca twojego pobytu w tym dniu.

Jeśli składasz wspólny formularz za kilka osób - możesz to zrobić w urzędzie skarbowym odpowiednim dla jednej z osób.

Sprawdź adres urzędu w wyszukiwarce urzędów skarbowych.

Ile zapłacisz

Złożenie formularza jest bezpłatne.

Podatek obliczy za ciebie urząd skarbowy. Uwzględni kwotę wolną od podatku i skalę podatkową.

Zapłać podatek w ciągu 14 dni od dnia, w którym dostaniesz decyzję urzędu. W decyzji będzie kwota, którą masz zapłacić.

Sprawdź, jakie są skale podatkowe i jak urząd wylicza podatek

Urzędnik oblicza podatek od kwoty, która jest ponad kwotę wolną od podatku. Na przykład jeśli jesteś w III grupie podatkowej - zapłacisz podatek od kwoty powyżej 4 902 zł.

I grupa podatkowa - najbliższa rodzina - jeśli nadwyżka (kwota wolna od podatku to 9 637 zł) wynosi:

 • do 10 278 zł - podatek wynosi 3% tej nadwyżki,
 • od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 308,30 zł + 5% od kwoty ponad 10 278 zł,
 • powyżej 20 556 zł - podatek wynosi 822,20 zł + 7% od kwoty ponad 20 556 zł.

II grupa podatkowa - dalsza rodzina - jeśli nadwyżka (kwota wolna od podatku to 7 276 zł) wynosi:

 • do 10 278 zł - podatek wynosi 7% tej nadwyżki,
 • od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 719,50 zł + 9% od kwoty ponad 10 278 zł,
 • powyżej 20 556 zł - podatek wynosi 1644,50 zł + 12% od kwoty ponad 20 556 zł.

III grupa podatkowa - jeśli nadwyżka (kwota wolna od podatku to 4 902 zł) wynosi:

 • do 10 278 zł - podatek wynosi 12% tej nadwyżki,
 • od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 1233,40 zł + 16% od kwoty ponad 10 278 zł,
 • powyżej 20 556 zł - podatek wynosi 2877,90 zł + 20% od kwoty ponad 20 556 zł.

Wyjątkowo - jeśli dostaniesz własność przez zasiedzenie - zapłacisz 7% od wartości takiej rzeczy.

Jeśli nie zgłosisz majątku z darowizny albo polecenia darczyńcy i przyznasz się do tego dopiero w czasie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego - zapłacisz 20% podatku, niezależnie od grupy podatkowej.

Co przygotować

 • formularz SD-3 - pobierz i wydrukuj albo weź w urzędzie skarbowym,
 • dokumenty, które potwierdzą:
  • w jaki sposób dostajesz majątek. Na przykład: orzeczenie sądu, testament, umowa, ugoda, zaświadczenie z banku albo z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • że osoba albo instytucja, która przekazuje ci swój majątek, ma do niego prawo albo miała - jeśli to osoba zmarła. Na przykład: zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, wypisy z rejestru gruntów albo z ksiąg wieczystych,
  • że istnieją długi i ciężary, które obciążają otrzymany przez ciebie majątek. Na przykład wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, dokument, który potwierdza wykonanie polecenia lub wypłatę zachowku,
  • wydatki podczas przebiegu zasiedzenia, które dotyczą otrzymanego majątku - jeśli otrzymujesz go przez zasiedzenie. Na przykład faktury, które potwierdzają wydatki na ocieplenie budynku,
  • wydatki na leczenie i opiekę w czasie ostatniej choroby osoby, która dała ci spadek (spadkodawcy). Liczą się też twoje wydatki związane z pogrzebem tej osoby (w tym koszt nagrobka) - jeśli otrzymujesz majątek po czyjejś śmierci. Mogą to być na przykład faktury. Nie możesz odliczyć kosztów, które ci zwrócono z zasiłku pogrzebowego.

W formularzu napisz:

 • jaki majątek otrzymujesz i ile jest wart. Jeśli:
  • dostajesz prawa do wkładów oszczędnościowych - wpisz wysokość tych wkładów.
  • dostajesz jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym - wpisz ich wartość. Określa je fundusz,
  • dostajesz innego typu majątek - określ jego wartość na podstawie przeciętnych cen rynkowych. Urząd skarbowy może sprawdzić, czy ta kwota jest właściwa. Jeśli podasz kwotę, która różni się o co najmniej 33% od tej, którą ustali biegły wskazany przez urząd - ty pokryjesz koszty biegłego. Jeśli między otrzymaniem spadku a załatwieniem formalności w sądzie minęło kilka lat - pamiętaj, żeby przy ustalaniu wartości majątku wziąć pod uwagę jego:
   • stan z dnia, kiedy go otrzymasz. Na przykład spadkodawca miał na swoim koncie 1 000 zł w dniu śmierci. Do dnia, kiedy powstał dla ciebie obowiązek podatkowy, narosły jeszcze odsetki. W formularzu wpisujesz 1 000 zł,
   • ceny rynkowe z dnia uprawomocnienia postanowienia sądu. Na przykład od 2007 roku masz dom ze spadku. Formalności nie zostały wtedy przez ciebie załatwione. W domu nikt nie mieszkał. Orzeczenie sądu, które potwierdza, że masz dom ze spadku, uprawomocniło się 12 maja 2015 roku. Ustalasz więc wartość domu na ten dzień, ale według jego stanu z 2007 roku (wtedy był w lepszym stanie),
  • dostajesz majątek w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - wpisz wartość rynkową tej części rzeczy lub prawa majątkowego, którą przejmujesz, na przykład jesteś z kuzynem współwłaścicielem (po 50% każdy z was) jachtu o wartości rynkowej 50 000 zł. Znosicie współwłasność i stajesz się jego jedynym właścicielem. Wpisz jako wartość nabytego majątku 25 000 zł,
 • ile są warte wszystkie długi i ciężary. Ich wartość pomniejszy wartość majątku, od którego zapłacisz podatek. Na przykład:
  • wartość zapisu, który musisz wykonać na rzecz siostry,
  • kwota hipoteki, która obciąża nieruchomość,
  • kwota niespłaconej pożyczki, którą zaciągnął spadkodawca,
  • koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy - jeśli zostały przez ciebie poniesione,
  • koszty pogrzebu (w tym nagrobka) spadkodawcy - jeśli zostały przez ciebie poniesione i nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy albo zwrócone ci z zasiłku pogrzebowego.

   Ważne. Jeśli dostajesz darowiznę i przejmujesz razem z nią długi i ciężary albo zobowiązania darczyńcy - dodatkowo musisz złożyć formularz PCC-3 (na przykład dostajesz samochód i przejmujesz kredyt darczyńcy).

Jeśli dostajesz majątek kolejny raz od tej samej osoby - wpisz też wartość majątku, który przekazała ci w ciągu ostatnich 5 lat. Na przykład ojciec dał ci w darowiźnie samochód w 2015 roku. W 2018 roku dostajesz po nim spadek. W formularzu wpisujesz też samochód, jego wartość i kwotę zapłaconego podatku za jego otrzymanie.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz wątpliwości, jak załatwić sprawę:

 • zadzwoń pod numer Krajowej Informacji Skarbowej:

  801 055 055 - z telefonu stacjonarnego,

  22 330 03 30 - z telefonu komórkowego,
 • zadzwoń lub idź do urzędu skarbowego. Sprawdź numer telefonu i adres urzędu w wyszukiwarce urzędów skarbowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 2068)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 2004)

źródło: www.obywatel.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz